Meny
Förbundet

Aviserade lättnader dröjer till 3 maj enligt FHM

Här uppdaterar vi löpande information om coronaviruset (COVID-19) och hur utvecklingen och myndighetsbeslut påverkar Svenska Cykelförbundets verksamhet, medlemmar, landslag och tävlingsarrangörer.


2021-04-01: Svenska Cykelförbundets styrelse har beslutat att häva det generella tävlingsförbudet från och med 1 april 2021.
Styrelsen har i stället beslutat att SCF:s verksamhet ska följa svensk pandemilag och rådande begränsningsförordning, och att klubbar och arrangörer ska säkerställa att allmänna, lokala och regionala riktlinjer efterföljs vid träning och tävling.

Samtidigt har Folkhälsomyndigheten skjutit upp de aviserade lättnaderna i begränsningsförordningen. Med anledning av det allvarliga smittläget görs i stället bedömningen att förändringarna kan träda i kraft i månadsskiftet april/maj. FHM begär därför att datumet ändras till den 3 maj. Det innebär att det fortsatt bara är tillåtet för yrkesmässiga idrottare att tävla och att det fortsatt är stopp för cuper och tävlingar på juniornivå.

SCF har därför uppdaterat verksamhetens vägledande coronaprotokoll. Ändringarna består i korthet av följande punkter:

 • Svensk pandemilag och nuvarande begränsningsförordning är styrande för Svenska Cykelförbundets verksamhet.
 • Förtydligande av definitionen yrkesmässig idrottare och vem som får tävla med elitlicens
 • Förtydligande om att det i nuläget bara är tillåtet för yrkesmässig idrottare att tävla
 • Fortsatt stopp för juniorer att tävla

Svenska Cykelförbundets Coronaprotokoll är ett levande dokument och så fort FHM och regering medger lättnader revideras dokumentet.

Läs eller ladda ner:  Svenska Cykelförbundets Coronaprotokoll nr 2 v2


2021-02-25 Folkhälsomyndigheten och regeringen inför ytterligare åtgärder för att stävja smittspridningen i landet. Från 1 mars bör idrottsrörelsen avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget. LÄS MER


2021-01-15: Det generella tävlingsförbudet förlängs till och med 1 april 2021. Vi har dock tagit fram ett nytt coronaprotokoll med vissa lättnader för verksamheten. Svenska Cykelförbundets Coronaprotokoll nr 2 baserar sig på myndighetsbeslut och nya förbudsordningen, och har tagits fram för att säkerställa att SCF:s verksamhet kan bedrivas på ett smittsäkert vis. 

Sammanfattning av innehållet i  SCF:s nya coronaprotokoll:

 • Tydliggörande av vad som gäller för idrotten i stort
 • SCF:s definition på yrkesmässig idrottare (i linje med RF:s riktlinjer)
 • Undantag ska kunna göras för arrangörer av nationella tävlingar som kan visa på smittsäkert tävlingsupplägg som går i linje med begränsningsförordningen, och myndighetsbeslut.
 • Förutsättningar för landslagsverksamhet/läger/resor
 • Vad som gäller vid träning utomhus
 • Länksamling till myndigheter

Ladda gärna ner och läs igenom hela Svenska Cykelförbundets Coronaprotokoll nr 2


Ny pandemilag från 10 januari

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas. Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik. I lagen finns också särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. LÄS MER


2020-12-14 Riksidrottsförbundet (RF) har uppdaterat sin FAQ med kompletterande frågor och svar med anledning av de nya allmänna råden som började gälla den 14 december. https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Den 15 januari 2021 kommer Svenska Cykelförbundet  i ett nytt coronadokument presentera riktlinjer för träning och tävling våren 2021.


2020-12-09 Träning på smittsäkert sätt tillåts för alla – tävlingsförbud kvarstår

Måndagen den 14 december ersätts de lokala allmänna råden av nya nationella råd. För idrottens del innebär de nya nationella råden att det åter blir tillåtet för personer över 16 år att genomföra gemensamma träningar om det kan ske under smittsäkra former, med fördel utomhus.
Regeringen betonar dock att max åtta personer är den nya normen i enlighet med regeringens förbudsordning om offentliga sammankomster som är begränsad till åtta deltagare. Folkhälsomyndigheten lägger även stor vikt på det personliga ansvaret. LÄS MER: Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
Formellt gäller råden till och med den 30 juni 2021. LÄS MER


2020-11-26 All tävlingsverksamhet fortsatt pausad till 15 januari

Den 1 november beslutade styrelsen att pausa den nationella tävlingsverksamheten, samt alla internationella landslagsuppdrag.
Med anledning av regeringens förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer, samt skärpta allmänna råd i hela Sverige, har styrelsen fattat beslut om att förlänga nuvarande riktlinjer. Undantaget från tävlingsförbudet är e-cycling, där utövarna tävlar enskilt i hemmet eller annan lokal.

Det innebär att:

Nationella tävlingar: Ställs in till och med 15 januari

Landslagsverksamhet: Ställs in till och med 15 januari

Resor: Resor för förbundsrepresentanter och personal stoppas till och med 15 januari. Kanslipersonal ska fortsatt arbeta hemifrån.

Distriktstävlingar: Ställs in till och med 15 januari

Klubbträningar: Ställs in till och med 15 januari – med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. LÄS MER

Klubbtävlingar: Ställs in till och med 15 januari – med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. LÄS MER

Utbildningar i SCF:s regi: Ställs in till och med 15 januari

SCF vill understryka att de lokala allmänna råden gäller och att träning i grupp inte är förenliga med dessa. 

LÄS MER: Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för covid-19


2020-11-12 Lokala allmänna råd i Dalarna, Gotland, Värmland och Västmanland
Skärpta lokala allmänna råd införs i regionerna Dalarna, Gotland, Värmland och Västmanland fram till och med 10 december på grund av ökad smittspridning.


2020-11-10 Skärpta lokala allmänna råd införs i regionerna Kalmar, Västerbotten och Norrbotten fram till och med 8 december på grund av ökad smittspridning, meddelar Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vad som gäller, region för region.


2020-11-05 Skärpta restriktioner i flera regioner
Ytterligare regioner har beslutat om allmänna råd med skärpta restriktioner. Aktuella exempel för närvarande är Uppsala, Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Stockholm, Halland, Örebro, Jönköping, Södermanland och Kronobergs län.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vad som gäller, region för region.


2020-11-01
SCF:s förbundsstyrelse har den 1 november fattat vägledande beslut om tränings- och tävlingsverksamheten i de regioner som omfattas av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd. Styrelsen har även beslutat om att ställa in all nationell tävlingsverksamhet under november, samt att ingen landslagsverksamhet ska ske under november. LÄS MER


TÄVLING UNDER CORONA
Kompletterande information – riktlinjer och råd vid cykeltävling under coronapandemin
1 juli 2020

SCF arrangerade under onsdagen ett informationsmöte  via den digitala plattformen Teams. Arrangörer från hela landet deltog i mötet och ställde frågor runt coronaanpassningen av tävlingsverksamheten. Efter mötet har vi försökt besvara alla frågeställningar och förtydliga våra råd och rekommendationer ytterligare i det uppdaterade dokumentet Tävling under Corona 2020-07-02.

Den som vill ta del av vad som sades under mötet kan KLICKA HÄR

Här kan du ladda ner det uppdaterade stöddokumentet Tävling under Corona 2020-07-02


Välkommen på Informationsträff för arrangörer

2020-06-24 Inför lättnaden av tävlingsförbudet bjuder vi in arrangörer till frågestund med SCF och RF LÄS MER


Uppdaterade riktlinjer och råd vid tävling under coronapandemin

2020-06-17 Med anledning av regeringens lättnader av reserestriktionerna som började gälla den 13 juni slår SCF:s styrelse fast att det är möjligt att arrangera SCF-sanktionerade tävlingar enligt tidigare fattat beslut, om de kan arrangeras inom ramen av Folkhälsomyndigheten och regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 personer som i nuläget gäller till och med den 31 december 2020.

SCF har därför tagit fram anpassade riktlinjer och stöd till arrangörer av distriktstävlingar, motionslopp, cuper och andra nationella tävlingar: Uppdaterade riktlinjer och råd vid tävling under coronapandemin

Följande datum för återstart av tävlingsverksamheten gäller fortfarande

15 juni: Klubbtävlingar tillåts för klubbens egna medlemmar
1 juli: Allians-och distriktstävlingar tillåts
15 juli: Nationella tävlingar tillåts

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det inte är okej att arrangera eller delta i icke sanktionerade tävlingar.


Försiktig positivism inför tävlingsstarten

2020-06-12 Polismyndigheten har gett vissa klargörande som gör att SCF ser det som möjligt att starta den nationella tävlingssäsongen senast den 15 juli i enlighet med tidigare fattat beslut. Utifrån detta förtydliganden kommer Svenska Cykelförbundets styrelse, grengrupper, samt den tillfälliga tävlingsgrupp som satts ihop med anledning av Coronakrisen, att utforma generella riktlinjer inför den kommande tävlingsstarten. Dessa kommer kommuniceras ut under vecka 25 – dock senast torsdag den 18 juni. LÄS MER

Beslut och besked om kompensationsstöd
2020-06-09 Coronakrisen har för idrottsrörelsens del varat i tre månader. Mycket har handlat om svåra ekonomiska konsekvenser för förbund och föreningar. RF kommer den närmaste veckan besluta och kunna ge besked om fördelningen av regeringens krisstöd på 500 miljoner kronor:

11 juni: Riksidrottsstyrelsen tar beslut om fördelning av kompensationsstödet till specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF).
12 juni: SF får besked om beviljade ansökningar. Utbetalningar till SF påbörjas.
15 juni: IF får besked om beviljade ansökningar. Utbetalningar till IF påbörjas.

Följ RF:s uppdateringar om coronakrisen

Information inför lättnaden av tävlingsförbudet den 15 juni

2020-06-02 Under fredagen meddelade RF och Folkhälsomyndigheten att man ger klartecken för matcher och tävlingar för seniorer från och med 14 juni. Nyheten kommunicerades ut under en presskonferens på fredagsmorgonen och RF kallade senare till ett informationsmöte. LÄS MER 


SCF lättar på tävlingsförbudet i tre steg från och med den 15 juni

2020-05-20 Den 15 juli hävs det nationella tävlingsstoppet – förbehållet att Folkhälsomyndighetens restriktioner kan följas. Beslutet om att släppa på tävlingsförbudet togs av SCF:s styrelsemöte under tisdagskvällen. Återstarten kommer ske i tre steg och redan den 15 juni tillåts tävlingar inom den egna klubben, samt prova-på-aktiviteter. LÄS MER


Regeringens krispaket till idrotten räcker inte

2020-05-12 Idrottsrörelsen drabbas hårdare av coronakrisen än tidigare beräknat: Minus 1,2 miljarder kronor fram till sista juni, enligt en ny undersökning från RF: – Regeringens välbehövliga krispaket på 500 miljoner kronor kommer inte i närheten av att täcka de omfattande ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen för svensk idrott, menar RF LÄS MER


Nordiska Mästerskapen 2020 flyttas fram på grund av karantänregler

2020-05-12 Med anledning av Coronaviruset (covid-19) och de nordiska ländernas karantänregler har Skoghalls Cykelklubb-Hammarö meddelat att man skjuter upp Nordiska Mästerskapen 2020 i ett år. LÄS MER


Viktig påminnelse från RF gällande kompensationsstöd till IF

2020-05-08 Då ett stort antal ansökningar förväntas är kvaliteten på ansökningarna av största vikt.
Det är av yttersta vikt att berörda föreningar (IF) inkommer med verifierade och lättbegripliga underlag som styrker deras ekonomiska förluster. Detta underlättar handläggningen.LÄS MER

Information till tävlingsarrangörer som drabbats av SCF tävlingsstopp

2020-04-29 Den som har ett cykelarrangemang inplanerat i vår tävlingskalender swecyclingonline.se (IndTa) under maj och juni, bör omgående kontakta förbundet via kanslimejlen kansli@scf.se för vägledning. LÄS MER


Ansökan om kompensationsstöd för corona öppnar 1 maj

2020-04-28 Under perioden 1–15 maj kan idrottsföreningar ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Ansökan hanteras av RF och görs via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. För att föreningar ska kunna söka kompensation måste den totala förlusten vara på minst 15 000 kronor under perioden 12 mars – 30 juni. LÄS MER


Förbundsstyrelsen förlänger tävlingsförbud till 31 maj 2020

2020-04-20 Svenska Cykelförbundets styrelse har beslutat att förlänga stängningen av den nationella tävlingsverksamheten i ytterligare en månad. Det innebär att det fortsatt råder totalt tävlingsstopp för alla typer av nationella cykeltävlingar, samt stopp för klubb- och distriktstävlingar till och med den 31 maj. Restriktionerna gäller även landslagssammankomster och läger i landslagsregi.
Styrelsen återkommer med besked om tiden efter 31 maj senast den 20 maj 2020. LÄS MER


Har du frågor om corona-epidemin och cykel?

Missa inte vår sida Vanliga frågor och svar om corona och cykling. Vi fyller på med frågor och svar i takt med att det kommer nya.


Vätternrundan 2020 ställs in

(2020-04-02) Det står klart efter att Vätternrundans ledning och styrelse har utrett alla tänkbara alternativ.
Läs mer om Vätternrundans beslut här.


UCI ställer in den internationella tävlingssäsongen till och med den 1 juni 

(2020-04-01) UCI förlänger tävlingsförbudet till 1 juni 2020. Det beslutades under ett möte med Internationella cykelunionens olika representanter den 1 april. Beslutet gäller alla grenar i UCI:s tävlingskalender. Här kan ni läsa pressmeddelandet från UCI.
Svenska Cykelförbundets styrelse återkommer med besked om ytterligare restriktioner i den nationella tävlingsverksamheten senast den 20 april.


Sverige förbjuder sammankomster med fler än 50 personer

(2020-03-27) Regeringen har tagit beslut om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället. Förbudet träder i kraft söndagen den 29 mars och gäller tills vidare.
Här kan du läsa regeringens beslut i sin helhet.
Svenska Cykelförbundet har sedan tidigare ställt in tävlingsverksamheten under mars och april med undantag för klubb- och distriktstävlingar. Med anledning av regeringens besked avråder vi nu klubbar och distrikt från att arrangera tävlingar på distrikts- och klubbnivå. Tänk även på att en överträdelse av förbudet kan medföra böter eller fängelse för ansvarig arrangör.
Enligt polisens definition är ett idrottsevenemang att anse som en offentlig tillställning och omfattas därför av bestämmelserna i den nya förordningen och deltagarantalet får inte överstiga 50 personer.  Läs mer på polisens hemsida.


OS och Paralympics flyttas till 2021

(2020-03-24) Internationella Olympiska Kommittén (IOK) hade under tisdagen möten med japanska myndigheter och organisationskommittén för spelen i Tokyo. Då togs beslutet att flytta spelen från start juli 2020 till att arrangeras senast under sommaren 2021. Sveriges Olympiska kommitté välkomnar beskedet. Även Internationella Paralympiska kommittén (IPC) har beslutat att skjuta fram spelen i Tokyo. Läs mer om IOK:s beslut


Idrotta gärna men gör det säkert

(2020-03-24) Folkhälsomyndigheten har i dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, uppdaterat råd och rekommendationer som kan underlätta för dem som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin. Här kommer du direkt till sidan.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid träning

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Styrelsen uppmanar distrikten i storstadsregionerna

(2020-03-23) Smittspridningen av coronaviruset ökar i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne, samt i Sörmland, Östergötland och Uppsala län.Enligt tidigare beslut tillåter Svenska Cykelförbundets styrelse klubb- och distriktstävlingar under mars och april, men uppmanar nu distrikt i ovan nämnda regioner att se över om ytterligare restriktioner är nödvändiga för att minska smittspridning vid gruppträning och tävling.
I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid sammankomster med färre än 500 personer.

Frågor och svar om coronaviruset

Med anledning av nya coronaviruset får vi just nu många frågor från arrangörer och enskilda cyklister. Vi har därför sammanställt en sida med era vanligaste frågor och försökt besvara dem. Här kommer ni direkt till sidan Vanliga frågor om coronaviruset och cykling


SCF stänger tävlingssäsongen under mars och april

(2020-03-13) Efter regeringens beslut att inte tillåta arrangemang med mer än 500 deltagare har Svenska Cykelförbundets styrelse beslutat att ingen nationell tävlingsverksamhet inom cykel får ske under mars och april månad – med undantag för klubbtävlingar och distriktstävlingar. Beslutet är taget den 13 mars 2020 och gäller till och med 30 april.

Motivering till beslut

För att begränsa och minska smittspridning av nya coronaviruset är styrelsens gemensamma uppfattning att resandet bör hållas nere, både inom landet och utomlands.

– Vår uppgift idag är att minska spridningen, eftersom våra nationella cykeltävlingar lockar deltagare från hela landet ser vi i nuläget ingen annan lösning än att stänga ner all tävlingsverksamhet i Cykelsverige under mars och april, säger förbundsordförande Stefhan Klang.

På grund av det ovissa läget rekommenderar vi även att arrangörer av cykeltävlingar i maj ser över alternativa datum. Senast den 20 april återkommer styrelsen med besked om tiden efter 30 april.

Motionslopp
Vår rekommendation är att ställa in alla nationella motionslopp under mars och april månad – oavsett antal deltagare. Arrangörer av motionslopp i maj bör ta höjd för att förbudet kan förlängas men invänta SCF:s beslut om eventuell förlängning den 20 april.

SWE Cup
Vi uppmanar arrangörer av SWE Cup landsväg och MTB att ställa in, eller hitta alternativa datum för premiärerna av cuperna i april. Arrangörer av SWE Cuptävlingar i maj bör ta höjd för att förbudet kan förlängas men invänta SCF:s beslut om eventuell förlängning den 20 april.

SM
Vår förhoppning är att samtliga SM-tävlingar ska kunna genomföras. SM-tävlingar kommer dock inte att arrangeras så länge regeringens nuvarande restriktioner om sammankomster gäller.

Landslagssammankomster
Alla landslagsläger och landslagsuppdrag under mars och april ställs in. Respektive förbundskapten ansvarar för kommunikation med landslagscyklisterna oavsett gren.

Klubb- och distriktstävlingar
Vi tillåter klubbtävlingar under mars och april, samt distriktstävlingar, såvida inte antalet deltagare överstiger 500 deltagare, funktionärer, åskådare tillsammans. Vi ber dock distrikten att fundera kring tävlingar och resande. Kan distriktet arrangera fler och mindre tävlingar för att minska resandet och antalet tävlande per tävling?
Vi uppmanar även alla arrangörer att noga beakta de allmänna råd för minskad smittspridning som Folkhälsomyndigheten ger – läs mer HÄR
Underlätta för deltagare att hålla en god handhygien. Se till att det inte skapas täta folksamlingar. Låt deltagarna duscha hemma.

Träning
Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. I dagsläget är det dock svårt att ge generella rekommendationer kring hur träningsverksamheten bör bedrivas mer än de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten ger. Styrelsens inställning är att uppmuntra till ungdomsträning, så länge skolorna är öppna, eller till dess att regeringen kommer med andra restriktioner.


2020-03-18 Idrottsföreningar förlorar 500 miljoner kronor på inställda evenemang
2020-03-14 UD avråder från utlandsresor till alla länder. Beslutet togs 14 mars och gäller till och med 14 april.
2020-03-12 Riksidrottsförbundet har upprättat en sida med vanliga frågor om corona och idrott

2020-03-12 Följande regler gäller oavsett idrott eller evenemang 

• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar mer än 500 personer förbjuds.
• Sammankomster 500 personer är i idrottssammanhang deltagare, funktionärer, åskådare tillsammans.
• Beslutet gäller tillsvidare i hela Sverige från 12 mars.
• Anordnare som inte följer detta riskerar böter eller fängelse i upp till 6 månader.
• Redan meddelade tillstånd kommer justeras i enlighet med beslutet.
• Polisen äger rätt att ställa in eller upplösa tillställningar som inte följer beslutet.
• Regeringen måste häva förordningen den dagen som den inte längre behövs.

Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Tävlingssäsongen är lång och Svenska Cykelförbundet hoppas att så många tävlingar som möjligt ska kunna genomföras nationellt säsongen 2020.
Vi uppmanar arrangörer att ta del av information på scf.se och höra av sig till kansli@scf.se med frågor och funderingar.

(Uppdaterad 2020-03-14) Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla arrangörer gör en riskbedömning inför evenemang med färre än 500 deltagare. Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19
Folkhälsomyndigheten rekommenderar också digitala möten eller webbseminarier som alternativ för fysiska möten. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

(20-03-04) Reserekommendationer

Här följer generella råd och riktlinjer som cyklister kan ta hjälp av inför och under resa utomlands. Vi vänder oss både till enskilda cyklister som är i stånd att resa utomlands för att cykla, samt cyklister och annan personal som ska resa i landslagssammanhang. Svenska Cykelförbundet har tidigare skrivit om att landslaget MTB-XCO ställt in kommande läger och tävlingar i Italien. Även BMX-landslaget har beslutat att ställa in ett inplanerat läger i norra Italien. Vi har skickat ut särskild information till förbundskaptener och tjänstemän anställda av förbundet. Längre ner kan ni ta del av UCI:s dokument rörande internationella tävlingar.

Checklista innan resa

 • Ta reda på om resmålet är ett område som betraktas som riskområde.
 • Förlita er inte bara på UD:s reserekommendationer. Norra Italien är exempelvis inte ett högriskområde enligt UD. Trots det har flygbolag som SAS stoppat alla flyg till och från norra Italien mellan 4–16 mars. Skolor har stängt, röda zoner har inrättats, med mer. Uppdatering 2020-03-06: UD avråder från icke-nödvändiga resor till regioner norra Italien och Sydkorea.
 • Från och med 3 mars 2020 inför SCF en karantän på 14 dagar för personal som varit i norra Italien och andra riskområden efter rekommendation från RF. Ta reda på vad din skola eller arbetsplats har för rutiner gällande coronaviruset och karantän.
 • Se över ditt reseskydd. De flesta försäkringsbolagens reseskydd gäller inte vid karantän och inställda flyg till följd av coronaviruset.
 • Reseskyddet täcker inte alltid kostnader som uppstår i samband med att ett enskilt land inför restriktioner – såvida det inte står med på UD:s avrådanlista.
 • Coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19 som numera är klassad som samhällsfarlig. Därför kan smittskyddsläkare ta beslutet att sätta även friska personer i karantän.

Informationsplikt innan resa

 • I samband med landslagsuppdrag ska cyklister informeras om ovanstående risker för att kunna fatta ett eget beslut om deltagande.
 • Är personen under 18 år ska även vårdnadshavare informeras om risker innan avresa.

Rekommendationer i samband med resor

 • Om möjligt boka bara avbokningsbara boenden och resebiljetter, för att undvika stora extrautgifter.
 • Undvik hotell. Boka eget boende i möjligaste mån.
 • För gärna dagbok över vilka platser du befunnit dig på.
 • I nuläget vet vi att coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor, eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.
 • Försök därför begränsa besök i folkmassor.
 • Undvik att hälsa på andra genom handslag (eller kindpussar)
 • Undvik att ta i ansiktet eller i ögonen.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om det inte finns möjlighet att tvätta händerna.
 • Nys och hosta i armvecket eller i en pappersservett.

Om sjukdom inträffar i samband med, eller efter resa

Frågor om corona ring 11313

Pressmeddelanden från UCI gällande COVID-19 och internationella cykeltävlingar 

 • 2020-03-04 Pressrelease gällande nya coronaviruset från UCI
 • 2020-03-09 Riktlinjer för arrangörer av UCI-lopp med anledning av covid-19
 • 2020-03-11 UCI Mountain Bike World Cup i Lousã, Portugal den 21-22 mars ställs in
 • 2020-03-18 UCI stryker alla landsvägstävlingar mars april – tävlingssäsongen kan förlängas till 1 november.
 • 2020-03-18 Pressmeddelande om UCE-kalendern. MTB-EM flyttas. Även BMX-cupen förskjuts.
 • 2020-03-20 Världscup-tävlingar i MTB är inställda
 • 2020-03-23 UCI BMX World Championships i Houston skjuts upp
 • 2020-03-24 Senaste nytt om Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup
 • 2020-03-24 OS i Tokyo flyttas fram till senast 2021
 • 2020-03-24 Paralympics 2020 flyttas fram
 • 2020-03-24 UCI kommenterar framskjutningen av OS i Tokyo
 • 2020-03-26 UCI BMX Supercross World Cup i Rock Hill, USA skjuts fram.
 • 2020-04-01 UCI ställer in tävlingssäsongen  till och med 1 juni. Gäller alla grenar.

Om ni har frågor kring resor utomlands, eller andra frågor rörande coronaviruset hör gärna av er till kansli@scf.se så hjälper vi till!