Meny
Förbundet

Information inför lättnaden av tävlingsförbudet den 15 juni

Under fredagen meddelade RF och Folkhälsomyndigheten att man ger klartecken för matcher och tävlingar för seniorer från och med 14 juni. Nyheten kommunicerades ut under en presskonferens på fredagsmorgonen och RF kallade senare till ett informationsmöte.
Samtidigt beslutade SCF:s förbundsstyrelse vid det senaste styrelsemöte  (2020-05-19) att lätta på tävlingsförbudet i tre steg från och med den 15 juni. I samband med detta fick samtliga grengrupper i uppdrag att ta fram förslag på hur tävlingar ska kunna genomföras grenspecifikt vid en återstart av den nationella tävlingsverksamheten – utan att bryta mot Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Dessa har nu sammanställts. Klart är att vi behöver hjälp att tolka regelverket. SCF har därför överlämnat frågeställningarna till RF. Vi behöver bland annat tydliga direktiv från RF vad definitionen av sammankomster egentligen innebär vid cykeltävlingar, samt definitionen av vad en paus egentligen är.
Vi hoppas på en snabb process för att kunna  kommunicera ut regler och rekommendationer i god tid före den 15 juni.

Uppdatering 2020-06-05

Under fredagen har RF haft ett kompletterande informationsmöte med anledning av FHM och RF:s klartecken för matcher och tävlingar som börjar gälla 14 juni. Mycket är fortfarande oklart och flera av Cykelförbundets frågeställningar ligger fortfarande på polisens bord.
RF klargjorde att alla evenemang som arrangeras på en plats där allmänheten har tillträde (så som skog och väg) räknas som offentlig tillställning. I nuläget får max 50 deltagare delta i en tävling som räknas som offentlig tillställning – som alltså arrangeras i skog och på väg. Frågan om man kan sprida ut en tävling under längre tid, så att tävlingen på så vis kan ha fler deltagare, har lämnats till polismyndigheten.  Svar från polis beräknas komma under vecka 24.