Kommissarier

Vad gör en kommissarie?

Cykelsportens domare kallas kommissarier.  De ser bland annat till att

  • cykeltävlingar genomförs under säkra förhållanden
  • det råder sportslig rättvisa
  • reglerna efterlevs
  • utdöma sanktioner i de fall reglerna inte efterlevs.

Detta krävs för att bli kommissarie på olika nivåer

För att bli kommissarie på grundnivå (nivå D) måste man genomgå en utbildning som består av både teori och praktik. Du utbildas i en eller två av disciplinerna som finns inom Svenska Cykelförbundet (Bancykel, BMX, Cykelcross, Landsväg, MTB, Paracykel eller Trial).

Blir du godkänd på grundkursen får du en licens som gäller i två år. För att licensen ska fortsätta gälla, måste du delta på fortbildningskurs minst vartannat år samt genomföra minst ett kommissarieuppdrag de senaste två åren.

För att bli uppgraderad från nivå D nivå C krävs att du går en kurs under ett mästerskap eller ett större etapplopp. Denna kurs innehåller många praktiska moment.

Uppgradering från nivå C till B och A baseras på erfarenhet och en bedömning av duglighet som kommissarie.

För att bli UCI Elite National och UCI International krävs att du deltagit och blivit godkänd på kurs som anordnas av UCI.

 

Kommissariekommittén

Kommissariekommittén består av erfarna kommissarier som utgör ett stort stöd för förbundet vad gäller regelfrågor. De håller bland annat förbundets tävlingsregler uppdaterade enligt de förändringar som UCI och SCF: styrelse och förbundsmöte beslutar.

Kommissariekommittén arrangerar grundkurser och fortbildningar i de olika disciplinerna och tar ut kommissarier till mästerskap- och cuptävlingar samt andra större tävlingar. De har också ett pågående samarbete med danska och norska kommissarier.

Kontakta kommissariekommittén, kommissarie@scf.se

Dokument att ladda ner

Blanketter/länkar:

För kommissarier:

Beställningsformulär kommissariekläder

Facebookgrupp för kommissarier

 

Vad gör en kommissarie på tävlingar? Ta en titt på filmerna nedan: