Meny

Begränsat registerutdrag

För att skydda barn i deras idrottsmiljö införs den 1 januari 2020 krav på begränsat registerutdrag. Det innebär att ledare och andra vuxna inom svensk idrottsrörelse som har direkt eller regelbunden kontakt med barn är skyldiga att lämna ett begränsat registerutdrag ur polisens belastningsregister till sin förening, distrikt eller förbund. Beslutet togs på Riksidrottsmötet 2019 och är ett led i RF:s arbete Trygg idrott.

– Vår utgångspunkt är att ingen förening är fredad, säger Carina Bäck, Idrottsombudsman på Riksidrottsförbundet och verksamhetsansvarig för RF:s arbete Trygg idrott.

Hon syftar på sexuella övergrepp och andra typer av hot, våld och kränkningar mot idrottsutövande barn- och ungdomar som är aktiva i en idrottsförening. Enligt Carina Bäck förekommer övergrepp inom nästan alla idrotter. Mörkertalet är stort men via Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst har flera fall uppdagats – där både kvinnor och män varit förövare.

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar, distriktsidrottsförbund och specialidrottsförbund därför begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret av ledare som har kontinuerlig kontakt med barn. Utdraget visar endast grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Från och med 1 januari 2020 ska vuxna som arbetar med barn och unga inom cykel visa upp ett begränsat registerutdrag till sin förening, distrikt eller förbundet.

Svenska Cykelförbundet har i dag cirka 485 aktiva föreningar runt om i Sverige. De flesta har barn- och ungdomsverksamhet med både anställda ledare, engagerade föräldrar och unga vuxna som hjälper till i verksamheten. Carina Bäck är medveten om att det kan uppstå gråzoner i urvalsprocessen.
Ska en 16-årig ungdomsledare som leder andra barn- och ungdomar i sin förening verkligen behöva lämna ett utdrag, och hur är det med alla schysta föräldrar som ställer upp och kör barnen till tävlingar i ur och skur?

– Föreningarna bör begära ett begränsat registerutdrag från alla som har direkt och regelbunden kontakt med barn. En förälder som ställer upp och kör eller hjälper till på ett läger har enligt min mening direkt och regelbunden kontakt med barnet under den tiden, säger Carina Bäck.

Svenska Cykelförbundet förstår att det kan kännas jobbigt, krångligt och kanske integritetskränkande att kräva registerutdrag från engagerade ledare inom cykel. Men som specialidrottsförbund står vi bakom RF:s krav till hundra procent. Därför kommer vi med start 1 januari 2020 begära begränsat registerutdrag från styrelse, kanslipersonal, samtliga ledare inom våra landslag, kommissarier och övriga som på något sätt har regelbunden kontakt med barn.

– Genom att begära in begränsat registerutdrag säkerställer vi att barnen har bästa möjliga miljö i sitt idrottsutövande. Genom att även begära registerutdrag från samtliga ledare i våra landslag tillförsäkrar vi också samtliga landslagscyklister, oavsett ålder, en tryggare miljö. Vi har inte någon indikation på att något olämpligt sker inom SCF:s verksamhet och gör allt vi kan för att det inte heller framledes ska ske något olämpligt, säger Leif Karlsson, generalsekreterare på SCF.

Skulle registerutdraget visa att en enskild individ har begått någon form av sexualbrott, ska personen inte ha uppdrag i en förening med barn-och ungdomsidrott.

Men hur ska förbundet eller föreningen agera om det framkommer att en person varit dömd för något annat grovt brott, exempelvis grov misshandel?

Carina Bäck tycker att man ska ta ett snack med den enskilde individen och menar att en person med en misshandelsdom kan vara en utmärkt ledare, men att föreningen bör ta reda på omständigheterna.

– Man kan ha varit ung och dum och hamnat i situationer som lett till en misshandelsdom och vara en utmärkt ungdomsledare. Men är man dömd för mord är min personliga åsikt att det inte är bland barn man ska rehabilitera sig tillbaka till samhället, säger Carina Bäck.

Det begränsade registerutdraget är ingen garanti för att övergrepp inte kan ske inom en idrottsförening. Därför måste varje förening hela tiden arbeta aktivt för att motverka att kränkningar och övergrepp inte sker.


Begränsat registerutdrag – så här går det till

Samtliga specialidrottsförbund, idrottsföreningar, distriktsförbund inom Riksidrottsförbundet ska begära utdrag av alla från 15 år som i verksamheten arbetar med – eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

 • Barn är alla under 18 år.
 • Du som är ledare eller har en annan roll inom din förening skriver själv ut formuläret.
 • Formuläret hittar du här eller på polisens hemsida. Det ifyllda formuläret skickas sedan in till polisen, antingen via mejl eller post.
 • Det begränsade registerutdragen skickas därefter hem till den enskilde individen. Du som begärt ut registerutdraget har rätt att öppna och titta på det själv innan du visar upp det för din förening eller förbund. I regel tar det ungefär en vecka att få hem utdraget.
 • Utdraget ska visas upp i originalversion av den enskilde. Föreningen kontrollerar utdraget och dokumenterar att kontrollen har genomförts. Utdraget återlämnas därefter direkt till den enskilde.
 • Inga utdrag får arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras. Vi rekommenderar att man använder ett befintligt register och markerar med ett kryss eller bock i marginalen att registerutdraget uppvisats.
 • SCF rekommenderar att varje förening utser två personer att hantera uppgifterna, detta för minska risken att utsättas för påtryckningar.
 • Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp.
 • SCF kommer göra slumpmässiga kontroller för att se att föreningarna kontrollerat begränsat registerutdrag.
 • Registerutdraget kan användas flera gånger.
 • Nyanställda ska granskas löpande.

Skulle registerutdraget visa att den enskilde har en dom av sexuell karaktär i belastningsregistret anser både SCF och RF att personen inte ska arbeta med barn.

Observera att kontrollen av utdragen bara är en av flera förebyggande åtgärder för att skapa trygg idrottsmiljö för våra barn och ungdomar. Det begränsade registerutdraget är ingen garanti för att övergrepp inte kan ske inom en idrottsförening. Därför måste varje förening hela tiden arbeta aktivt för att motverka att kränkningar och övergrepp inte sker. Mer information om Trygg idrott hittar du här.

Prata gärna med en idrottskonsulent hos Distriktsidrottsförbundet för tips och stöd i arbetet med trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

Här hittar du frågor och svar om den nya registerlagen

Alla barn och unga har rätt till en trygg idrottsmiljö som är fri från kränkningar, mobbing och olika typer av övergrepp.


Vem kontrollerar vem på Svenska Cykelförbundet?

 • Kansliets personal samt generalsekreterare korsgranskar varandras utdrag
 • Förbundskaptener granskas av kansliet.
 • Förbundskapten utser en ledare som granskare och två i landslaget.
 • Grengruppsmedlem ska lämna registerutdrag om de i sin roll som grengruppsmedlem arbetar med barn.
 • Kommissariekommittén ska utse två personer att granska samtliga tävlingskommissarier
 • Ordförande- och vice ordförande granskar Svenska Cykelförbundets styrelse.
 • Nyanställd personal granskas löpande, därefter rekommenderar vi att utdrag ska lämnas vartannat år.

Nedan följer några exempel på övergrepp och kränkningar från verkligheten

 • En flicka blir sexuellt utnyttjad av sin tränare för att hon ska få fortsätta sin tävlingskarriär. Hon är 14 år.
 • En flicka känner sig tvingad att skicka nakenbilder på sig själv till sin tränare. Hon är 14 år.
 • En flicka får bilder på sin tränares kön skickade till sig. Hon är 13 år.
 • En pojke blir ollad i ansiktet av tre av sina träningskompisar. Han är 14 år
 • En pojke blir utkastad från sitt lag för att han anses ha ”jobbiga föräldrar”. Han är 8 år.
 • En pojke anses ”för dålig” för att spela med sina kompisar och tvingas byta lag. Han är 7 år.
 • En flicka får inte tävla för att hon prioriterat att plugga till nationella prov. Hon tränar 14 timmar/vecka och har missat 2 timmar. Hon är 14 år.

Källa: Riksidrottsförbundet


Idrottsombudsmannen
Vill du ha direktkontakt med Idrottsombudsmannen går det bra att mejla till idrottsombudsmannen@rf.se eller ringa på telefon 08-627 40 10. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid.

RF:s Visselblåsartjänst
Om du misstänker att något inte står rätt till i din förening kan du kontakta Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst.
Visselblåsarärenden kan handla om övergrepp, trakasserier eller ekonomiska oegentligheter i din idrottsförening. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad och alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

SCF:s kansli
Har du eller din förening praktiska frågor om det begränsade registerutdraget är det bara att mejla vårt kansli på kansli@scf.se. Frågor via telefon kan ni ställa på våra telefontider: Tisdagar 10-12 och torsdag 10-12 på telefonnummer 08-699 60 00.