Motionslopp 2023 Förbundet

Motionsregler

Motionsreglerna ska fungera som riktlinjer och ett stöd för arrangörer samt en trygghet för de deltagare som väljer att delta i sanktionerade motionslopp. Varje underlag har också grenspecifika regler för användandet av klassen Sportmotion som är en instegstävlingsklass som möjliggör resultat.

 

SCF-Motionsregler-LVG-2024Version 2023.12.20

SCF-Motionsregler-MTB-XCM-2024Version 2023.12.20

SCF-Motionsregler-Gravel-2024Version 2023.11.15

SCF-Motionsregler-Enduro/Downhill-2024 – Version 2024.03.15

 

Läs mer om sanktion och SCF:s deltagaravgifter här.


Nedan finns några vanlig frågor och svar om SCF:s hantering av motionslopp.

Varför skiljer sig SCF:s hantering av motionslopp mot andra lopp inom exempelvis löpning, skidor och simning?

Svar: Svaret på varför cykelsporten endast delar ut resultat vid tävling och inte vid motionslopp beror främst på den förhöjda risken som finns i cykelsport som kanske inte nödvändigtvis finns i flera av de andra sporter som nämns ovan. Jakten på ett bättre resultat ökar risktagande vilket leder till ökat antal olyckor. Olyckor kostar inte bara individen sveda och värk utan riskerar även att skrämma bort deltagaren från framtida lopp. Även tillståndsenheterna blir mindre benägna att bevilja tillstånd när/om skador sker på såväl deltagare som för allmänheten. Inte minst om deltagare ”tummat” på följandet av trafikförordningar i jakten på ett framskjutet resultat. Med andra ord riskerar olycksdrabbade lopp få som följd att det blir färre deltagare i det egna- och andras lopp, samt färre antal lopp på grund av att det blir svårare för arrangörer att få tillstånd. Dessutom innebär fler olyckor att SCF får ökade försäkringspremier som i slutändan även det drabbar arrangörerna och cyklisterna.

Några av riskerna med cykelsport som gör att SCF inte vill ha resultat i motionsklasserna:

  • Hastigheten. Vid såväl landsvägscykling, mountainbike och gravel så kan det gå upp till 60 km/h. Detta görs utan nämnvärd skyddsutrustning på vare sig cyklisten (mer än hjälm) eller omgivningen (vaddering eller borttagna stolpar, träd, refuger, trottoarer, osv).
  • Avlyst trafik. Väldigt få motionslopp har helt avlysta vägar och/eller anpassade trafikförordningar. Exempelvis övergångsställen är sällan bevakade eller säkrade av arrangören. Damen som korsar vägen varje dag och som förväntar sig att bilar och cyklister stannar blir antingen påkörd eller tvingar cyklisterna att tvärnita med omkullkörningar och skador som utfall.
  • Klungkörning/rulle exempel 1. Att ligga på rulle gör skillnad mot att ligga ensam redan från 20km/h. En cyklist som precis släppt en klunga som har möjligheten att täppa till den med hjälp av att inte slå av vid exempelvis en korsning (med antingen högerregeln, väjningsplikt eller stopptecken) kommer vara benägen att chansa i korsningen om det kan leda till att komma ikapp klungan/cyklisten framför och därmed kunna få ett bättre resultat. Vi har sett exempel på just detta.
  • Klungkörning/rulle exempel 2. En större klunga som inte har för ambition att samarbeta är i ständig rörelse/förändring. Positioneringen inom klungan gör att den skiftar form och ibland växer på bredden och riskerar då att hamna i mötande körfält. I tävling är vägen avlyst eller på annat sätt säkrad för att minimera risken för möte på olämplig plats/väg.
  • Motionärer som vill tävla i motionsklass. Vi ser regelbundet exempel där cyklister som inte vill köra i tävlingsklass men ändå vill ha ”ett bra resultat” anmäler sig i motionsklass. Där hanteras den av utövaren som att det är just tävling och skapar en hetsig, otrevlig och farlig miljö för sina medcyklister som inte är där för att tävla. Bland just dessa cyklister/startled har vi också noterat den högsta frekvensen av skador/olyckor. Detta i sin tur avskräcker just de cyklister som är där för att få en härlig tur på cykeln och därför kanske kör sitt sista cykellopp. Genom att inte ha resultatlista i motionsklass/motionslopp tar vi bort incitamentet för det dåliga beteendet.

Genom att separera hanteringen av tävling och motionslopp (dvs med eller utan resultat) så gör vi det tydligare att det från både arrangörens och deltagarens sida ställer högre krav på säkerhet och ansvar när det är just tävling och det ska delas ut resultat. Dessa bitar om just säkerhet och ansvar finns i de nya motionsreglerna som finns längre upp på denna sida. Den arrangör som har säkerheten på plats har möjlighet att använda sig utav klassen Sportmotion som ger rätten att dela ut resultat. Konsekvenserna av att motionslopp ger resultat – utan att ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att ha minimerat riskerna för såväl deltagare som för allmänheten – riskerar att avskräcka deltagare från såväl sitt egna som för andra lopp, försvårar för andra arrangörer (kanske genom nekat tillstånd), samt riskerar att höja försäkringspremierna. Kortfattat så stjälper det hela cykelsporten.

 

Men vi som tidigare gett resultat i vårt motionslopp, hur ska vi förhålla oss till detta?

Svar: Deltagare i motionslopp eller motionsklass utan licens ska inte ges resultat, däremot får deltagare i motionslopp eller motionsklass ta del av sin egna tid. Arrangörer som har förutsättningar att arrangera ett cykellopp med resultat (utifrån säkerhet, tillstånd, anpassade trafikförordningar, upplägg och bansträckning) har möjligheten att göra så med användandet av klassen Sportmotion. I Sportmotion är det krav på licens för deltagarna men arrangören betalar inga deltagaravgifter till SCF (så länge arrangören rapporterar in deltagarförteckning i Cardskipper). I samband med tecknandet av en licens måste deltagaren godkänna att den är medveten om de risker som finns förknippade med cykelsport och att man åtar sig att följa arrangörens och kommissariernas (domarnas) anvisningar, samt följa de trafikförordningar som eventuellt gäller på tävlingsbanan. En deltagare som inte följer trafikförordningarna eller arrangörens anvisningar vet att den riskerar att få sin licens indragen.

 

Varför gör Cykelförbundet om sina regler för motionslopp?

Svar: I grunden handlar det om att skapa och tydliggöra förutsättningarna för säkra arrangemang. Vi har också infört motionslicens samt kraftigt sänkt priset på engångslicens som bägge skapat nya och förbättrade förutsättningar för arrangörer som vill ställa krav på licens. En motionsloppsarrangör som ställer krav på licens och redovisar i Cardskipper slipper kostnader för deltagaravgifter till Cykelförbundet. Pengar som kan behållas i föreningen för att utveckla eller på annat sätt stötta föreningen och dess medlemmar.