Alla grenar

Aktuellt från SCF styrelse

2018-10-10

Nedan presenteras några av de projekt som vi arbetar med just nu:

Nordiska cykelförbundet blir Nordic Cycling

I samband med landsvägs-VM samlades de nordiska länderna och beslöt att även Estland, Lettland och Litauen skall ingå i det nordiska samarbetet. Just samarbete är den viktigaste delen i en enklare form än att vara ett förbund. Primära arbetsområden är en synkroniserad tävlingskalender för regionen för att slippa krockar, gemensamma regler kring utrustning och satsningar på ungdom och damidrott. Första mötet kommer att vara i Köpenhamn i december och Thomas Backteman kommer att vara SCF:s representant.

Distriktskonferens

SCF har de senaste två åren haft en konferens med distriktsförbunden på hösten. I år blir den senarelagd, till viss del beroende på att RF:s tar upp just frågan om distriktsindelning i november på Riksidrottforum i Ronneby. Distriktskonferensen äger rum i Stockholm den 26 januari 2019.

Arrangörskonferens 8 december

Att utveckla våra arrangemang är viktigt och redan förra året hade vi två möten med dem som arrangerade SWE Cup och UCI tävlingar på MTB och landsväg. Detta vill vi bredda och kommer att hålla en träff i Göteborg 8 december dit alla arrangörer blir inbjudna. Ämnen som kommer att diskuteras är bl.a. tillstånd, tv-sändningar, sponsorer, marknadsföring och mycket annat. Om man har någon fråga som man tycker skall tas upp kontakta SCF kansli.  (24/10 Datum uppdaterat, konferensen är endast den 8 december).

Fasta nummerlappar

Är det möjligt att ha en nummerlapp per cyklist och gren för en hel säsong? I andra länder fungerar det bra, så också hos oss inom BMX. Det är många arrangörer som tagit upp frågan och som säger att just hanteringen av nummerlappar tar extremt mycket tid när man skall arrangera tävlingar. De stora frågorna kring detta är logistik och förhoppningsvis hittar vi en lösning.

Tidtagningssystem

Detta är en annan fråga som kommit upp från våra arrangörer, om strulet kring rätt tidtagning och främst hur det skall fungera vid etapplopp samt vidare distribution av rätt tider. Vi gör nu en inventering kring vad det finns för bra lösningar och tar hjälp av det danska cykelförbundet som, enligt de som tävlat i Danmark, har en bra lösning.

Permanent tempobana för SM

Att hitta en bana som vi varje år skulle kunna köra vårt SM på har inte varit helt lätt. Önskan har varit att man enkelt kan arrangera tävling utan vändpunkt, där det inte är allt för mycket trafik samt att banan finns tillgänglig för alla cyklister andra dagar på året då man testa den och slå rekordet. Just att ha rekord för olika klasser känns inspirerande. Vi har tagit hjälp av våra elitcyklister och nu har vi ett förslag som skall godkännas av berörd kommun samt att Trafikverket låter oss göra vissa installationer runt banan.

Internationella tävlingar

Vi kan med glädje konstatera att det finns flera arrangörer som vill köra internationella tävlingar, i detta arbete gör vi allt från förbundet för att stödja i dessa initiativ.

Högskoleutbildning i Jönköping

Vi tittar tillsammans med Internationella Högskolan på att ta fram olika eftergymnasiala utbildningsalternativ för aktiva cyklister och hoppas ha ett förslag till höstterminen 2019. Det finns ett liknande upplägg som man gjort tillsammans med roddförbundet.

Grengrupperna

Vårt arbete med att skapa en ny organisation där det huvudsakliga sportsliga ansvaret och befogenheten skall ligga i grengruppen. I varje grengrupp skall det förutom förbundskaptenen minst finnas en kommissarie, en arrangör, en aktiv cyklist samt en från styrelsen utsedd adjungerad styrelseledamot enligt följande.

Landsväg: Catarina Andersson
MTB: Fredrik Kessiakoff
Trial: Thomas Backteman
Para: Bengt Jönsson
BMX: Marie Rydne
CX: Lotta Jegenstam
Bana: Stefhan Klang

Grengrupperna har fått grenspecifika epostadresser: bancykel@scf.sebmx@scf.secykelcross@scf.selandsvag@scf.semountainbike@scf.separacykel@scf.setrial@scf.se.

Förbundsmöte 2019

Förbundsmötet 2019 äger rum söndagen den 10 mars.

Allt gott!

Hälsar,
SCF Styrelse


Mer om styrelsen här