Alla grenar

Aktuellt från SCF styrelse 2020

2020-12-02

Ordförande Stefhan Klang har ordet 

Nu är vi i slutet av ett mycket konstigt år där vi alla har fått brottas med problemställningar som vi inte är vana vid. Jag tror också att vi alla är överens om att även 2021 kommer att vara påverkat av pandemin. I vilken utsträckning är svårt att säga men vi måste vara beredda på alla olika scenarios som kan uppstå.

Styrelsen har haft en intensiv vecka med både styrelsemöte och strategimöte under helgen. På styrelsemötet fattade vi beslut om att förlänga de restriktioner som vi beslutade om på senaste mötet till den 15 januari. Positivt var att vi fatta beslut om ett antal arrangörer önskan om att arrangera SM 2021 och 2022.

När det gäller vårt strategiarbete för perioden fram t.o.m. 2025 så har vi vissa riktlinjer och krav från RF att följa kring bl.a. jämlikhet, integration, idrott hela livet och så vidare. Det statliga bidragen är viktiga för vår verksamhet så vi har delat in målsättningar efter det och ser på hur vi kan utvecklas inom:

  • Ungdomsidrott
  • Vuxenidrott
  • Elitidrott
  • Paraidrott

En annan del handlar om hur vi på bästa sätt skall vara organiserade inom svensk cykel och hur vi skall arbeta och här kommer bl.a. digitaliseringen in som en viktig faktor.

Vi kommer att skicka ut förslaget på strategiplanen i början på nästa år till våra distrikt för att få en återkoppling så vi vet att vi är på rätt väg.

Trots allt måste man vara positiv kring framtiden, jag hoppas att vi snart får ett svar på frågan kring deltagare från Folkhälsomyndigheten och oavsett vilket antal det blir under ordningslagen 8, 50 eller 300 så kan vi hantera det om vi slipper kravet på att det gäller för hela tävlingsbanan och endast start & målplatsen.

Man skall komma ihåg vilket jag alltid påpekar i dessa diskussioner att vara deltagare alltid är friska när de medverkar.

Jag önskar er alla en God jul & Ett Gott Nytt År

Stockholm 2 december

Stefhan Klang


Tidigare uttalande från ordförande Stefhan Klang

2020-10-01 Stefhan Klang om regeringens svar gällande utomhusarrangemang under Covid 19-pandemin LÄS MER

2020-08-31 Ordförande Stefhan Klang har ordet LÄS MER


Mer om styrelsen hittar ni här