Meny

Arrangör

Vilken typ av cykellopp är ni intresserade att genomföra?

Här finner ni viktig information om vad som gäller vid planering, genomförande och klassificering av olika cykellopp. Beroende på vilken typ av lopp ni väljer att arrangera ser förutsättningarna och kravspecifikationerna olika ut, därför kan det även vara bra att ta kontakt med respektive grengrupp samt läsa på tävlings-/motionsreglerna redan i planeringsstadiet.
Läs igenom noga och komplettera upp kunskaperna med mer detaljer där du känner att det behövs.


Tävling eller motionslopp?

Det finns två typer av grund-arrangemang, tävling eller motionslopp. Man kan arrangera lopp med separat tävling- och motionsklass, men det finns exempelvis inget som heter ”motionstävling”. Tävling har rätt att ge resultat, medan motionslopp endast får ge deltagarna sina individuella tider. Vid tävling ligger fokus hos deltagarna (i regel) på resultat, medan i motionslopp bör fokus istället ligga på genomförandet av en sträcka/distans. Skillnaden för en arrangör är att vid tävling så ställs högre krav på säkerhet och efterföljandet av regler då deltagarna kommer vara benägna att ta större risker. Det finns också juridiska skillnader för en arrangör, så som arrangörens ansvar vid olycka samt försäkringsvillkor som kan vara olika beroende på om det är en tävling eller ett motionslopp. Exempelvis kan en deltagares hemförsäkring innehålla skydd av egendom vid olycka eller skada (cykel kan vara inräknat där). Men, ersättning utgår inte om skadan uppstått vid tävlingssammanhang. Deltagare måste därför vara väl medvetna om om huruvida de deltar i ett motionslopp eller en tävling.


Vårt kvalitetslöfte

Svenska Cykelförbundet vill att du som deltagare i ett cykellopp ska känna dig trygg och säker. Därför får de föreningar som (1) är anslutna till SCF och (2) har sökt tillstånd hos myndigheter samt (3) lagt in loppet i swecyclingonline (och därmed sökt sanktion) för sitt arrangemang använda logotypen ”Godkänt cykellopp”. Dessa arrangörer följer SCF:s regler och riktlinjer för de olika disciplinerna vilket borgar för säkra och kvalitetsmässigt bra arrangemang. Kom ihåg att det ingår en olycksfallsförsäkring, om något skulle hända, när du deltar i ett sanktionerat lopp. Denna försäkring gäller också tredje part (ansvar).

Ladda ner loggan:
Word
JPG


Klassificering cykelarrangemang

Som hjälpmedel för att enklare komma fram till vilken typ av lopp ni vill arrangera har nedan flödesschema tagits fram. Börja högst upp till vänster i bilden och svara på frågorna och se var du hamnar. Ta sedan stöd i fördjupningarna längre ner på sidan för att bättre förstå vad som krävs av er som arrangör för respektive arrangemang.

För samtliga cykelarrangemang gäller att regeltolkningar utgår från i turordning RF:s stadgar, SCF:s stadgar, SCF:s tävlingsregler alternativt SCF:s motionsregler.

 

 

 

Tävlingsarrangemang

Det finns fyra typer av tävlingsarrangemang

 • Nationell tävling
 • Distrikts/Allianstävling
 • Sportmotion
 • Föreningstävling

Motionsarrangemang

Det finns en typ av motionsarrangemang

 • Motionslopp

Andra typer av cykelevent

Andra typer av cykelevent än de nämnda ovan hanteras inte av SCF

Notera att det inte finns något som heter motionstävling som är godkänt för sanktion av SCF.


Nationell tävling

Ett arrangemang för nationellt deltagande med officiell resultatlista är av SCF definierat som en nationell tävling.

 • Arrangören av tävlingen måste vara en förening eller distrikt ansluten till SCF.
 • Utan korrekt sanktion innebär det att deltagande cyklister med licens inte har en gällande olycksfallsförsäkring samt att cyklister med tävlingslicens riskerar att få påföljder.
 • Som arrangör får man sanktion genom att:
  • Ni är en cykelförening kopplad till SCF.
  • Ni lägger in ert arrangemang i SCF:s kalender swecyclingonline.
  • Ni söker tillstånd hos polismyndigheten och/eller länsstyrelsen (det är föreningens ansvar att ta reda på vad som gäller för just ert arrangemang).
 • Nationell tävling kräver Kommissarie.
 • Arrangör ska rapportera in antalet deltagare från 17 år och äldre till SCF:s kanslimejl; kansli@scf.se senast tio dagar efter avslutat arrangemang. SCF fakturerar föreningen efter inrapportering.
 • Deltagarna i tävlingen måste ha en giltig tävlingslicens. I Sport- och ungdomsklasserna krävs enbart en engångslicens och tävlande i en eventuell nybörjarklass behöver ej licens.
 • Deltagarna är försäkrade genom sina licenser.
 • Funktionärer är försäkrade genom RF:s föreningsförsäkring bas.
 • Arrangören är ansvarig för att ha markägarens eller väghållarens tillstånd, utifrån arrangemangets utformning och omfattning.
 • Arrangör till sanktionerad tävling har rätten att använda SCF logga ”Godkänt cykellopp” i all sin marknadsföring.
 • Arrangerande förening bestämmer själv vilken anmälningsavgift som ska gälla för tävlingen (undantag, SCF cuper och mästerskap där avgift sätts i samarbete med SCF. Läs mer om prissättning här.

Deltagaravgifter ska enligt fastställda riktlinjer betalas till SCF.


Distrikt/Allianstävling

Ett arrangemang för cyklister i ett distrikt eller en allians av cykelföreningar i ett distrikt/området med officiell resultatlista, är av SCF definierat som en Distrikts/Allianstävling. Observera att distrikts/allianstävling sanktioneras av distrikten. Det är också distrikten som utser kommissarie. Arrangemang med anmälningsavgift över 80 kronor skall alltid ha en utsedd kommissarie. För arrangemang under 80 kr bör kommissarie finnas på plats.

Som arrangör får man sanktion genom att:

 • Ni är en förening ansluten till SCF.
 • Ni lägger in ert arrangemang i SCF:s kalender swecyclingonline för att inte riskera att bli ett lopp utan sanktion.
 • Utan korrekt sanktion innebär det att deltagande cyklister med licens inte har en gällande olycksfallsförsäkring samt att cyklister med tävlingslicens riskerar att få påföljder.
 • Ni söker tillstånd hos polismyndigheten och/eller länsstyrelsen (det är föreningens ansvar att ta reda på vad som gäller för just ert arrangemang).
 • Arrangören betalar deltagaravgifter till SCF efter avslutat arrangemang inom tio dagar om anmälningsavgiften är över 80 kr. Vid 80 kr eller lägre anmälningsavgift betalas ingen deltagaravgift till SCF.
 • Deltagarna i tävlingen måste ha en giltig tävlingslicens. I Sport- och ungdomsklasserna krävs enbart en engångslicens och tävlande i en eventuell nybörjarklass behöver ej licens.
 • Deltagare är försäkrade genom sina tävlingslicenser.
 • Funktionärer är försäkrade genom RF:s föreningsförsäkring bas.
 • Arrangören är ansvarig för att ha markägarens eller väghållarens tillstånd, om så är befogat utifrån arrangemangets utformning och omfattning.
 • Arrangör till sanktionerad tävling har rätten att använda SCF logga ”Godkänt cykellopp” i all sin marknadsföring.

Distrikt/Allianstävling med anmälningsavgift upp till 80 kr betalar ingen deltagaravgift till SCF.
Distrikt/Allianstävling med anmälningsavgift över 80 kr betalar deltagaravgift enligt reglementet till SCF.


Föreningstävling / Träningstävling

En träningstävling, klubbmästerskap eller rekryteringsarrangemang i föreningens regi definieras som Föreningstävling. Ingen startavgift får tas ut och ingen deltagaravgift betalas till SCF.

 • Ingen licens krävs för cyklisterna – men rekommenderas starkt och bör marknadsföras i informationen om eventet!
 • Licensierade cyklister skall ha licenstillhörighet i samma förening som arrangerande klubb, enstaka undantag kan godkännas.
 • I detta fall gäller RF:s grundförsäkring för funktionärer. I övrigt är endast deltagare med tävlingslicens samt ungdomar som är medlemmar i föreningen upp till året de fyller 15 år försäkrade. Arrangören ansvarar för att informera deltagarna om detta.
 • Arrangören är ansvarig för att ha markägarens eller väghållarens tillstånd, om så är befogat utifrån arrangemangets utformning och omfattning.
 • Du kan komma att vara ansvarig att söka tillstånd från Polismyndigheten och/eller Länsstyrelsen, om så är befogat. Läs mer om vad som gäller här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/

Ingen startavgift får tas ut och ingen deltagaravgift betalas till SCF. Önskas andra föreningar bjudas in bör loppet köras som en Distrikt/Allianstävling.


Sportmotion

Ett cykellopp riktat mot en bredare deltagarmassa (framförallt motionscyklister) kan genomföras med rätten att ge resultat om det körs som klassen Sportmotion. Sportmotion har krav på licens (engångslicens, motionslicens eller tävlingslicens), samt att arrangören uppfyller kraven på säkerheten som SCF ställer. Sportmotion har ingen deltagaravgift till SCF!

 • Arrangören av loppet måste vara en förening eller distrikt ansluten till SCF.
 • Loppet måste läggas in i swecyclingonline för att inte riskera att bli ett lopp utan sanktion. Utan korrekt sanktion innebär det att deltagande cyklister med licens inte har en gällande olycksfallsförsäkring samt att cyklister med tävlingslicens riskerar att få påföljder.
 • Som arrangör får man sanktion genom att:
  • Ni är en förening ansluten till SCF.
  • Ni lägger in ert arrangemang i SCF:s kalender swecyclingonline.
  • Ni söker tillstånd hos polismyndigheten och/eller länsstyrelsen (det är föreningens ansvar att ta reda på vad som gäller för just ert arrangemang).
  • Ni följer SCF’s reglementen för motionslopp och/eller tävling
 • Vid Sportmotion ska kommissarie vara på plats. Endast om kommissarie inte finns tillgängligt får loppet köras utan.
 • Arrangör ska rapportera in samtliga anmälda deltagare i Cardskipper. Länk till arrangörens personliga sida mejlas ut till angiven adress i swecyclingonline. Har ni inte fått ett mejl om Cardskipper kontakta kansli@scf.se.
 • Deltagarna i loppet måste ha en giltig licens.
 • Deltagarna är försäkrade genom sina licenser.
 • Funktionärer är försäkrade genom RF:s föreningsförsäkring bas.
 • Arrangören är ansvarig för att ha markägarens eller väghållarens tillstånd, utifrån arrangemangets utformning och omfattning.
 • Arrangör till sanktionerat lopp har rätten att använda SCF logga ”Godkänt cykellopp” i all sin marknadsföring.
 • Arrangerande förening bestämmer själv vilken anmälningsavgift som ska gälla för loppet (undantag SCF cuper och mästerskap där avgift sätts i samarbete med SCF. Läs mer om prissättning här.)

Deltagaravgifter enligt fastställda riktlinjer ska betalas till SCF.


Motionslopp

Ett cykellopp utan officiell resultatlista definieras som Motionslopp. Denna typ av motionsarrangemang får ge deltagarna tid efter avslutat lopp, men arrangör får inte tillhandahålla en resultatlista. Eventuella priser får endast lottas ut bland deltagarna, inga priser för prestationer!

 • Som arrangör får man sanktion genom att:
  • Ni är en förening eller distrikt ansluten till SCF.
  • Ni lägger in ert arrangemang i SCF:s kalender swecyclingonline.
  • Ni söker tillstånd hos Polismyndigheten och/eller Länsstyrelsen (det är föreningens ansvar att ta reda på vad som gäller för just ert arrangemang).
 • Arrangör har möjlighet att rapportera in antal anmälda cyklister i Cardskipper efter avslutat arrangemang. Cardskipper stämmer av mot SCF:s licensregister och SCF ställer ut faktura till arrangören baserat på dessa uppgifter (ingen deltagaravgift för licensierade cyklister). Alternativt mejlar arrangören in antalet anmälda cyklister till kansli@scf.se så ställer SCF ut en faktura baserat på dessa uppgifterna (OBS: kontroller av startlistor, osv görs regelbundet).
 • För varje licensierad cyklist betalas ingen deltagaravgift till SCF om rapportering sker via Cardskipper.
 • Deltagare är försäkrade genom deltagaravgiften eller genom sin licens.
 • Observera att tävlingslicenserad cyklist i SCF enbart får delta i av SCF sanktionerat motionslopp. Licensierade cyklister har ingen gällande olycksfallsförsäkring av SCF vid deltagande i osanktionerat lopp.
 • Arrangör till sanktionerat motionslopp har rätten att använda SCF logga ”Godkänt cykellopp” i all sin marknadsföring.

Fri prissättning av startavgift och deltagaravgifter (0 kr för licensierade cyklister om rapportering via Cardskipper) ska betalas till SCF.

I de fall ett motionslopp på landsväg vill ha en ”snabbgrupp” kan arrangören, vid sidan av sitt motionslopp, även arrangera en Sportmotionsklass där deltagande cyklister skall vara licenserade och säkerheten för cyklisterna säkerställas via ledarbil, MC-ordonnanser och flaggvakter. I dessa fall ska sökande förening ange att man anordnar både ett motionslopp och en tävling i sin ansökan till länsstyrelsen.


Andra typer av cykelevent

Det finns idag andra aktörer än föreningar anslutna till SCF som arrangerar cykelevent, cykelarrangemang, rides, osv. Dessa event ligger utanför SCF:s omfattning och regelverk vilket innebär att SCF inte har möjlighet att ställa krav på säkerhet och sportsliga förutsättningar. Kom ihåg att du som UCI-licensierad cyklist riskerar påföljder om du väljer att köra ett lopp som inte sanktionerats av SCF (oavsett motionslopp eller tävling) om du inte sökt och fått beviljad dispens. Olycksfallsförsäkringen som en Motions- och Tävlingslicensierad cyklist har gäller inte heller vid deltagande i osanktionerat lopp. Läs mer och sök dispens här. Om ni är (eller vill bli) en förening kopplad till SCF och önskar arrangera ett event kan ni alltid kontakta oss om ni har frågor gällande sanktion.

Vi uppskattar input och synpunkter från dig som ska använda dig av informationen, så tveka inte att höra av dig till kansli@scf.se med önskemål om vilken typ av information du vill hitta här.