Meny

Arrangör

Vilken typ av cykelarrangemang är ni intresserade att genomföra?

Här finner ni viktig information om vad som gäller vid planering, genomförande och klassificering av olika cykelarrangemang. Beroende på vilken typ av tävling ni väljer att arrangera ser förutsättningarna och kravspecifikationerna olika ut, därför kan det även vara bra att ta kontakt med respektive grengrupp samt läsa på tävlingsreglerna redan i planeringsstadiet.
Läs igenom noga och komplettera upp kunskaperna med mer detaljer där du känner att det behövs.


Vårt kvalitetslöfte

Svenska Cykelförbundet vill att du som deltagare i ett cykellopp ska känna dig trygg och säker. Därför får de föreningar som är anslutna till SCF och har sökt tillstånd (sanktion) för sitt arrangemang använda logotypen ”Godkänt cykellopp”. Dessa arrangörer följer SCF:s regler och riktlinjer för de olika disciplinerna vilket borgar för säkra och kvalitetsmässigt bra arrangemang. Kom ihåg att det ingår en olycksfallsförsäkring, om något skulle hända, när du deltar i ett sanktionerat lopp. Denna försäkring gäller också tredje part och tävlingens funktionärer.

Ladda ner loggan:
Word
JPG


Klassificering cykelarrangemang

Som hjälpmedel för att enklare komma fram till vilken typ av arrangemang du vill arrangera har nedan flödesschema tagits fram. Börja högst upp till vänster i bilden och svara på frågorna och se var du hamnar. Ta sedan stöd i fördjupningarna längre ner på sidan för att bättre förstå vad som krävs av dig som arrangör för respektive arrangemang.

För samtliga cykelarrangemang gäller att regeltolkningar utgår från i turordning RF:s stadgar, SCF:s stadgar, SCF:s tävlingsregler alternativt SCF:s motionsregler.

Tävlingsarrangemang

Det finns tre typer av tävlingsarrangemang

 • Nationell tävling
 • Distrikts/Allianstävling
 • Föreningstävling

Motionsarrangemang

Det finns två typer av motionsarrangemang

 • Sportmotion
 • Motionslopp

Andra typer av cykelevent

Andra typer av cykelarrangemang än de nämnda ovan hanteras inte av SCF


Nationell tävling

Ett arrangemang för nationellt deltagande med officiell resultatlista är av SCF definierat som en nationell tävling.

 • Arrangören av tävlingen måste vara en förening eller distrikt ansluten till SCF.
 • Loppet måste läggas in i swecyclingonline för att inte riskera att bli ett lopp utan sanktion. Utan korrekt sanktion innebär det att deltagande cyklister med licens riskerar att få påföljder.
 • Som arrangör får man sanktion genom att:
  • Ni är en cykelförening kopplad till SCF.
  • Ni lägger in ert arrangemang i SCF:s kalender swecyclingonline.
  • Ni söker tillstånd hos polismyndigheten och/eller länsstyrelsen (det är föreningens ansvar att ta reda på vad som gäller för just ert arrangemang).
 • Nationell tävling kräver Kommissarie.
 • Arrangör ska rapportera in antalet deltagare från 17 år och äldre till SCF:s kanslimejl; kansli@scf.se senast tio dagar efter avslutat arrangemang. SCF fakturerar föreningen efter inrapportering.
 • Deltagarna i tävlingen måste ha en giltig tävlingslicens. I Sport- och ungdomsklasserna krävs enbart en engångslicens och tävlande i en eventuell nybörjarklass behöver ej licens.
 • Deltagarna är försäkrade genom sina licenser.
 • Funktionärer är försäkrade genom RF:s föreningsförsäkring bas.
 • Arrangören är ansvarig för att ha markägarens eller väghållarens tillstånd, utifrån arrangemangets utformning och omfattning.
 • Arrangör till sanktionerad tävling har rätten att använda SCF logga ”Godkänt cykellopp” i all sin marknadsföring.
 • Arrangerande förening bestämmer själv vilken anmälningsavgift som ska gälla för tävlingen (undantag, SCF cuper och mästerskap där avgift sätts i samarbete med SCF. Läs mer om prissättning här.

Deltagaravgifter ska enligt fastställda riktlinjer betalas till SCF.


Distrikt/Allianstävling

Ett arrangemang för cyklister i ett distrikt eller en allians av cykelföreningar i ett distrikt/området med officiell resultatlista, är av SCF definierat som en Distrikts/Allianstävling. Observera att distrikts/allianstävling sanktioneras av distrikten. Det är också distrikten som utser kommissarie. Arrangemang med anmälningsavgift över 80 kronor skall alltid ha en utsedd kommissarie. För arrangemang under 80 kr bör kommissarie finnas på plats.

Som arrangör får man sanktion genom att:

 • Ni är en förening ansluten till SCF.
 • Ni lägger in ert arrangemang i SCF:s kalender swecyclingonline för att inte riskera att bli ett lopp utan sanktion. Utan korrekt sanktion riskerar deltagande cyklister med licens att få påföljder.
 • Ni söker tillstånd hos polismyndigheten och/eller länsstyrelsen (det är föreningens ansvar att ta reda på vad som gäller för just ert arrangemang).

 

 • Arrangören betalar deltagaravgifter till SCF efter avslutat arrangemang inom tio dagar om anmälningsavgiften är över 80 kr. Vid 80 kr eller lägre anmälningsavgift betalas ingen deltagaravgift till SCF.
 • Deltagarna i tävlingen måste ha en giltig tävlingslicens. I Sport- och ungdomsklasserna krävs enbart en engångslicens och tävlande i en eventuell nybörjarklass behöver ej licens.
 • Deltagare är försäkrade genom sina tävlingslicenser.
 • Funktionärer är försäkrade genom RF:s föreningsförsäkring bas.
 • Arrangören är ansvarig för att ha markägarens eller väghållarens tillstånd, om så är befogat utifrån arrangemangets utformning och omfattning.
 • Arrangör till sanktionerad tävling har rätten att använda SCF logga ”Godkänt cykellopp” i all sin marknadsföring.

 

Distrikt/Allianstävling med anmälningsavgift upp till 80 kr betalar ingen deltagaravgift till SCF.
Distrikt/Allianstävling med anmälningsavgift över 80 kr betalar deltagaravgift enligt reglementet till SCF.


Föreningstävling

En träningstävling, klubbmästerskap eller rekryteringsarrangemang i föreningens regi definieras som Föreningstävling. Ingen startavgift får tas ut och ingen deltagaravgift betalas till SCF.

 • Ingen licens krävs för cyklisterna.
 • Licensierade cyklister skall ha licenstillhörighet i samma förening som arrangerande klubb, enstaka undantag kan godkännas.
 • I detta fall gäller RF:s grundförsäkring för funktionärer. I övrigt är endast deltagare med tävlingslicens samt ungdomar som är medlemmar i föreningen upp till året de fyller 15 år försäkrade. Ni ansvarar för att informera deltagarna om detta.
 • Arrangören är ansvarig för att ha markägarens eller väghållarens tillstånd, om så är befogat utifrån arrangemangets utformning och omfattning.
 • Du kan komma att vara ansvarig att söka tillstånd från Polismyndigheten och/eller Länsstyrelsen, om så är befogat. Läs mer om vad som gäller här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/

Ingen startavgift får tas ut och ingen deltagaravgift betalas till SCF. Önskas andra föreningar bjudas in bör loppet köras som en Distrikt/Allianstävling.


Sportmotion

Ett cykellopp riktat mot en bredare deltagarmassa (framförallt motionscyklister) kan genomföras med rätten att ge resultat om det körs som klassen Sportmotion. Sportmotion har krav på licens (minst engångslicens eller motionslicens), samt att arrangören uppfyller kraven på säkerheten som SCF ställer.

 • Arrangören av loppet måste vara en förening eller distrikt ansluten till SCF.
 • Loppet måste läggas in i swecyclingonline för att inte riskera att bli ett lopp utan sanktion. Utan korrekt sanktion innebär det att deltagande cyklister med tävlingslicens riskerar att få påföljder.
 • Som arrangör får man sanktion genom att:
  • Ni är en förening ansluten till SCF.
  • Ni lägger in ert arrangemang i SCF:s kalender swecyclingonline.
  • Ni söker tillstånd hos polismyndigheten och/eller länsstyrelsen (det är föreningens ansvar att ta reda på vad som gäller för just ert arrangemang).
 • Vid Sportmotion bör Kommissarie vara på plats. Endast om kommissarie inte finns tillgängligt får loppet köras utan.
 • Arrangör ska rapportera in antalet anmälda via Cardskipper. Länk till arrangörens personliga sida mejlas ut till angiven adress i swecyclingonline. Har ni inte fått ett mejl om Cardskipper kontakta kansli@scf.se.
 • Deltagarna i loppet måste ha en giltig licens.
 • Deltagarna är försäkrade genom sina licenser.
 • Funktionärer är försäkrade genom RF:s föreningsförsäkring bas.
 • Arrangören är ansvarig för att ha markägarens eller väghållarens tillstånd, utifrån arrangemangets utformning och omfattning.
 • Arrangör till sanktionerat lopp har rätten att använda SCF logga ”Godkänt cykellopp” i all sin marknadsföring.
 • Arrangerande förening bestämmer själv vilken anmälningsavgift som ska gälla för loppet (undantag SCF cuper och mästerskap där avgift sätts i samarbete med SCF. Läs mer om prissättning här.

Deltagaravgifter ska enligt fastställda riktlinjer betalas till SCF.


Motionslopp

Ett cykellopp utan officiell resultatlista definieras som Motionslopp. Denna typ av motionsarrangemang får ge deltagarna tid efter avslutat lopp, men arrangör får inte tillhandahålla en resultatlista. Eventuella priser får endast lottas ut bland deltagarna, inga priser för prestationer!

 • Som arrangör får man sanktion genom att:
  • Ni är en förening eller distrikt ansluten till SCF.
  • Ni lägger in ert arrangemang i SCF:s kalender swecyclingonline.
  • Ni söker tillstånd hos Polismyndigheten och/eller Länsstyrelsen (det är föreningens ansvar att ta reda på vad som gäller för just ert arrangemang).
 • Arrangör rapporterar antal anmälda cyklister i Cardskipper efter avslutat arrangemang. SCF ställer ut faktura till arrangören baserat på dessa uppgifter.
 • Deltagare är försäkrade genom deltagaravgiften eller genom sin licens.
 • För varje licensierad cyklist betalas ingen deltagaravgift till SCF.
 • Observera att tävlingslicenserad cyklist i SCF enbart får delta i av SCF sanktionerat motionslopp.
 • Arrangör till sanktionerat motionslopp har rätten att använda SCF logga ”Godkänt cykellopp” i all sin marknadsföring.

Fri prissättning av startavgift och deltagaravgifter ska betalas till SCF.

I de fall ett motionslopp på landsväg vill ha en ”snabbgrupp” kan arrangören, vid sidan av sitt motionslopp, även arrangera en Sportmotionsklass där deltagande cyklister skall vara licenserade och säkerheten för cyklisterna säkerställas via ledarbil, MC-ordonnanser och trafikvakter. I dessa fall ska sökande förening ange att man anordnar både ett motionslopp och en tävling i sin ansökan till länsstyrelsen.


Andra typer av cykelevent

Det finns idag andra aktörer än föreningar anslutna till SCF som arrangerar cykelevent. Dessa event ligger utanför SCF:s omfattning och regelverk vilket innebär att SCF inte har möjlighet att ställa krav på säkerhet och sportsliga förutsättningar. Kom ihåg att du som UCI-licensierad cyklist riskerar påföljder om du väljer att köra ett lopp eller tävling som inte sanktionerats av SCF. Om ni är (eller vill bli) en förening kopplad till SCF och önskar arrangera ett event kan ni alltid kontakta oss om ni har frågor gällande sanktion.

Hanteras inte av SCF

Vi uppskattar input och synpunkter från dig som ska använda dig av informationen, så tveka inte att höra av dig till kansli@scf.se med önskemål om vilken typ av information du vill hitta här.