Alla grenar

Valberedningen

Brev från valberedningen inför förbundsmötet 11 mars 2018

Vad gör valberedningen och vem ingår i den?

Valberedningen har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelse, disciplinnämnd och revisorer, som sedan väljs på det årliga Förbundsmötet, andra helgen i mars varje år. Valberedningen har till uppgift att tillfråga de förtroendevalda, vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Valberedningen ska sedan meddela samtliga DCF och föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval. Detta gäller inte bara styrelse utan även revisorer och disciplinnämnd. Svenska Cykelförbundets valberedning består 2017 av:

Jonas Sköld, ordförande
Engagerad motionär som hittade cyklingen i vuxen ålder. Har bland annat varit tävlingsledare för Roslagsvåren och Roslagshösten. Är ordförande i Stockholms CF:s valberedning och tidigare styrelseledamot i Fredrikshofs IF CK.
Kontakt: Kontakta Jonas, jonas.skold@scf.se, 072-358 75 57

Marie Rydne, ledamot
Marie började cykla som vuxen. Är aktiv främst inom landsvägscyklingens veteranklass men kör även lite mountainbike. Engagerad styrelseledamot i Hisingens CK, Göteborgs cykelförbund och SubXX. Medverkar i att driva motionsloppen Västkusten och Hisingen Runt. Kontakta Marie, marie.rydne@jenseneducation.se, 073-506 70 45.

Anders Grönqvist, ledamot
Driven entreprenör och tidigare proffscyklist. Hans engagemang inom Cykelförbundet mynnade bland annat ut i uppstarten av projekt Svensk Cykel för några år sedan och hans röst hörs ofta genom speakermicken på cykelävlingar. Kontakta Anders, anders@cykelkonsulterna.se, 070-660 49 30.

Olle Stålberg, ledamot
Olle Stålberg är ordförande i Södermanlands Cykelförbund och valdes in som ledamot i Valberedningen för ett år vid senaste förbundsmötet, Kontakta Olle, olle.stalberg@scf.se.

Vakans
Den femte platsen är vakant och väljs vid kommande förbundsmöte 2018. Vid intresse, kontakta verksamhetsrevisor, Eva Annerwall, verksamhetsrevisor@scf.se