Alla grenar

Valberedningen

Vad gör valberedningen och vem ingår i den?

Valberedningen har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelse, disciplinnämnd och revisorer, som sedan väljs på det årliga Förbundsmötet, andra helgen i mars varje år. Valberedningen har till uppgift att tillfråga de förtroendevalda, vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Valberedningen ska sedan meddela samtliga DCF och föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval. Detta gäller inte bara styrelse utan även revisorer och disciplinnämnd.

Du kan nå oss alla på mail valberedning@scf.se


Svenska Cykelförbundets valberedning består av:

Eva Annerwall, ordförande

Apotekare som jobbar med läkemedel till sjukvården. Tidigare BMX-mamma i SMK Uppsala Cykel. Har varit engagerad i klubben som sekreterare, ordförande och webbredaktör. Allt beroende på barn som började cykla och tävla i BMX. Kommissarie och tidigare tävlingsledare i BMX. Deltog i projektgruppen för projekt Svensk Cykel. Var med och bildade grengruppen för BMX och var grengruppsansvarig under flera år. Har varit ordförande för valberedningen under några år tidigare.

Eva – mobil 070-665 55 88

Olle Stålberg, ledamot

Kemiexamen samt doktor i farmaceutisk analytisk kemi och bosatt i Nyköping. Trettioårig vana av läkemedelsbranschen med allt från kvalitetskontroll till internationell spetsforskning i bagaget. Hade en intensiv cykelsatsning på 1980-talet och var då ordförande i en cykelklubb.
Är sedan 2013 förälder (chaufför, reparatör, kock, langare, massör samt coach) till tre aktiva barn som kört hundratals landsvägstävlingar i Sverige och norra Europa. Samtliga tre går gymnasiet på RIG i Skara som landsvägscyklister, har även en äldre dotter som pluggar natur i Uppsala.  Startade Södermanlands CF för fyra år sedan efter att det legat i vila ett antal år. Är ordförande i Södermanlands CF och med i SCF:s valberedning för tredje året denna omgång.

Olle – mobil 070-544 82 67

Mattias Thyr, ledamot

Bor i Nässjö och studerar just nu studerar x 2. Dels till snickare på komvux och dels public bid manager på distans. Självföretagare sedan 2004, ljusdesigner, produktutvecklare, fotograf, chaufför samt digitalmarknadsföring.
Föreningsmänniska uppvuxen i friluftsfrämjandet och inom bandyn. Mountainbike blev första kontakten med cykelsporten.
Tävlar i Cyclo-cross och i den virtuella cykelvärlden Zwift och kallar sig ”cykelnörd” som just nu också ideellt jobbar med att tillsätta styrelsemedlemmar i Svenska Cykelförbundet, samt Smålands cykelförbund.
Förväntar sig att förbundet ska bli ännu mer professionellt och ta hjälp av fungerande RF förbund för synergier och kunskapsutbyte. Mattias hänvisar exempelvis till ishockeyförbundets utbildningsstrategi.

Mattias – mobil 070-666 10 13

Cecilia Lindell, ledamot nyval 2020 

Bor på hästgård utanför Helsingborg och delar vardagen mellan att jobba inom ekonomi och administration i familjeföretaget och att sköta gården.
Upptäckte landsvägscykling så sent som 2015 när knäna tröttnade på annan träning och är väl egentligen fikacyklist men gillar att tävla eftersom det ger mål för träningen.
Ledamot i styrelsen för CK Fix i Helsingborg och ordförande i Skånes cykelförbund. Ansvarar för klubbens tävlingsverksamhet och är utbildad tävlingsledare.

Cecilia – mobil 070-942 53 26

Helen Henriksson, ledamot fyllnadsval 2020 

Bor i Vårgårda och arbetar som arkitekt på husfabrik på orten. Har en bred förenings- och idrottsbakgrund inom fotboll, tennis, volleyboll och allmänt motionerande. Startade ”cykelkarriären” med motionscyklande och träning på vägen men är sedan mer än 10 år inbiten mtb-cyklist  tack vare man och barn och som började tävla. Är mångårig styrelsemedlem i Vårgårda CK och från 2020 ordförande. Stolt och ödmjuk att vara delaktig i en anrik klubb med historia i Bröderna Fåglum, tävlingar i damernas World Tour och en bred ungdomsverksamhet. Valberedningsjobbet är en möjlighet att vara med och jobba för att Svenska Cykelförbundet har rätt förutsättningar att fungera nu och i framtiden.

Helen – mobil 070-268 53 41