Alla grenar

Vi är Svenska Cykelförbundet

ALLA som på något vis är engagerade i cykelsporten, som elitcyklist, som tränare, som administratör, som styrelsemedlem, som förälder, som engagerad i en grengrupp, som medlem i en förening, som anställd på kansliet… Vi är alla Svenska Cykelförbundet!

Svenska Cykelförbundet (SCF) som bildades den 18 februari 1900 är ett av landets äldsta specialidrottsförbund. Det består av 20 distriktsförbund och 387 föreningar fördelade i hela landet som bedriver cykelsport inom de sju grenarna Bancykel, BMX, Cykelcross, Mountainbike, Landsväg, Paracykel och Trial.

2015 uppgick antalet licensierade cyklister till 4859, utöver dessa tillkom ett stort antal tävlande med engångslicens under året. I Svenska Cykelförbundets regi arrangerades 14 svenska mästerskap och totalt 479 medaljer (inklusive 48 lagmedaljer) delades ut till cyklister i de sju grenarna.

Förbundet har till uppgift ”att främja och administrera cykelidrotten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet”. (ur SCF stadgar)

Idrottsrörelsen är en demokratisk verksamhet, där det finns många möjligheter att som medlem vara med och påverka. Ett sätt är att delta på föreningens årsmöten och där utnyttja sina demokratiska rättigheter. Förbundets beslutande organ är det årliga förbundsmötet som äger rum varje år i mars, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen väljs av förbundsmötet (föreningar och distrikt) och leder Cykelförbundets verksamhet enligt plan och budget när förbundsmötet inte är samlat. Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

Svenska Cykelförbundet är anslutet till:
RF (Sveriges Riksidrottsförbund)

Cykelsporten internationellt, medlemsorganisationer: 
UCI (nternational Cycling Union)

UEC (European Cycling Union)
Nordiska Cykelförbundet (NCF)