Meny

Vi är Svenska Cykelförbundet

ALLA som på något vis är engagerade i cykelsporten, som elitcyklist, som tränare, som administratör, som styrelsemedlem, som förälder, som engagerad i en grengrupp, som medlem i en förening, som anställd på kansliet… Vi är alla Svenska Cykelförbundet!

Svenska Cykelförbundet (SCF) bildades den 18 februari 1900 och är ett av landets äldsta specialidrottsförbund. Vid bildandet och fram till 1938 var namnet Svenska Velocipedförbundet och inträde till RF gjordes 1904.

Förbundet består av 20 distriktsförbund och cirka 500 föreningar fördelade i hela landet som bedriver cykelsport inom de nio grenarna Bancykel, BMX, Cykelcross, E-Cycling, Mountainbike, Landsväg, Paracykel, Trial – och 2023 har Gravel tillkommit.

Förbundet har till uppgift ”att främja och administrera cykelidrotten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet”. (ur SCF:s stadgar)

Förbundets beslutande organ är förbundsstyrelsen samt det årliga Förbundsmötet som äger rum i mars varje år. Som medlem har man många möjligheter att vara med och påverka SCF:s verksamhet. Ett sätt är att delta i den lokala  föreningens årsmöte och där utnyttja sina demokratiska rättigheter. Föreningar och distriktsförbund utgör Förbundsmötet som i sin tur väljer Förbundsstyrelsen. Styrelsen leder Cykelförbundets verksamhet enligt plan och budget när förbundsmötet inte är samlat.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

Svenska Cykelförbundet är anslutet till:
RF (Sveriges Riksidrottsförbund)

Cykelsporten internationellt, medlemsorganisationer: 
UCI (nternational Cycling Union)

UEC (European Cycling Union)
Nordiska Cykelförbundet (NCF)