Alla grenar

Vi är Svenska Cykelförbundet

ALLA som på något vis är engagerade i cykelsporten, som elitcyklist, som tränare, som administratör, som styrelsemedlem, som förälder, som engagerad i en grengrupp, som medlem i en förening, som anställd på kansliet… Vi är alla Svenska Cykelförbundet!

Svenska Cykelförbundet (SCF) som bildades den 18 februari 1900 är ett av landets äldsta specialidrottsförbund. Det består av 20 distriktsförbund och 443 föreningar (antal den 31/12- 2017) fördelade i hela landet som bedriver cykelsport inom de sju grenarna Bancykel, BMX, Cykelcross, Mountainbike, Landsväg, Paracykel och Trial.

Förbundet har till uppgift ”att främja och administrera cykelidrotten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet”. (ur SCF stadgar)

Förbundets beslutande organ är det årliga förbundsmötet (äger rum i mars varje år) och förbundsstyrelsen. Som medlem har man många möjligheter att vara med och påverka SCF.s verksamhet, ett sätt är att delta på föreningens årsmöte och där utnyttja sina demokratiska rättigheter. Föreningar och distriktsförbund utgör Förbundsmötet som i sin tur väljer Förbundsstyrelsen. Styrelsen leder Cykelförbundets verksamhet enligt plan och budget när förbundsmötet inte är samlat.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

Svenska Cykelförbundet är anslutet till:
RF (Sveriges Riksidrottsförbund)

Cykelsporten internationellt, medlemsorganisationer: 
UCI (nternational Cycling Union)

UEC (European Cycling Union)
Nordiska Cykelförbundet (NCF)