Alla grenar

Materielbokning

Samtliga arrangörer anvarar för att rätt information finns inlagd i bokningsformuläret. 


Material från SCF
Bokningsformulär – material från SCF

  • Kommunikationsutrustning (radioapparater, bilantenner, laddare).
  • Målkamera
  • Mätjigg för tempocyklar
  • Startklocka
  • SWE Cup material (sponsormaterial, backdrop)
  • Prispall

Bokas via Kalpro
Länk till bokning

  • Tidtagningssystem och Orbitprogram (inkl. hyrtranspondrar)

Material som finns att hyra på annat håll

  • Målvagn och målportal, kontakta CKU6
  • Tidtagningssystem, kontakta: SMACK, Västergötlands cykelförbund
  • Kravallstaket: Vissa kommuner kan hjälpa till med kravallstaket. Finns även att hyra via CK U6.