Meny

SCF målsättning 2018-2024

Syftet med målsättningen är att genom tre fokusområden; Barn & Ungdom, Bredd och Organisering sträva efter det övergripande målet – ”En gång cyklist – ALLTID cyklist!”. Med hjälp av målsättningen ska vi bli fler, nå större framgångar och framför allt ha kul tillsammans! Få kan åstadkomma underverk utan konkret riktning, men med ett längre perspektiv och en tydlig målbild skapas det möjligheter att på ett strukturerat och målmedvetet sätt arbeta med utveckling av verksamhet. SCF målsättning 2018-2024 är det som behövs för att hela vår gemensamma verksamhet ska ta nästa steg.

Rent konkret innebär detta i stora drag att vi nu prioriterar utifrån de tre fokusområdena och succesivt och målmedvetet år för år bygger upp verksamheten. Här nedan följer ett urval aktiviteter som prioriteras i ett första fyraårsskede:

 • Ungdomscamp/Utvecklingscamp
 • Utvecklings- och landslagsläger.
 • Arenor (mark, väg, velodrom och BMX-bana inomhus).
 • Fler och enklare tävlingar för alla.
 • Ändamålsenliga och aktiva föreningar, distrikt, centralt kansli samt grengrupper.
 • Se till att det finns en bra struktur för utbildning på olika nivåer.
 • Fler medlemmar.
 • Starkare landslag (i första skedet prioriteras grenarna BMX, Landsväg, MTB och Para. Därefter byggs på med Bana, CX och Trial). För att generera fler medaljer på internationella mästerskap.
 • Fler internationella tävlingar & etapplopp i Sverige.
 • Cykel som ett naturligt inslag i rörlig media.
 • Centralt cykelcentrum där all verksamhet finns samlad.

Arbetet med att förfina och löpande utveckla aktivitetsplan utifrån huvudmålet skall ske löpande med huvudansvar hos kansliet. Styrelsen ska årligen utvärdera och utveckla målsättningen med fokus att konstant ha en åttaårsplan att leda verksamheten efter.

Utveckling 2019 – 

Genom de tre fokusområdena Barn & Ungdom, Bredd och Organisering ska vi tillsammans i SCF sträva efter det övergripande målet – ”En gång cyklist – ALLTID cyklist!”.

 

BMX airy POC_low