Meny

SCF – Utmärkelser

Kan tilldelas organisation, cykelledare och personer, som understött cykelsporten

Stipulationer:

Förtjänstdiplom kan tilldelas

 • cykelledare, som under en tid av i regel minst fem år uträttat ett påvisbart gott arbete som styrelseledamot av inom cykelsporten verksam organisation;
 • annan enskild person, som under en följd av år för cykelsporten gjort värdefulla insatser;
 • organisation för i regel minst 10 års livaktigt medlemskap av SCF

Förtjänstplakett i brons kan efter erhållet förtjänstdiplom tilldelas

 • cykelledare, som under en tid av i regel ytterligare minst fem år fortsatt sitt arbete enligt vad som fordras för erhållande av förtjänstdiplom;
 • annan enskild person, som under ytterligare en följd av år för cykelsporten gjort värdefulla insatser;
 • organisation för i regel minst 25 års livaktigt medlemskap av SCF

Förtjänstplakett i silver kan efter erhållen förtjänstplakett i brons tilldelas

 • cykelledare, som under en tid av i regel ytterligare minst fem år fortsatt sitt arbete enligt vad som fordras för erhållande förtjänstplakett i brons;
 • annan enskild person, som under ytterligare en följd av år för cykelsporten gjort värdefulla insatser;
 • organisation för i regel minst 35 års livaktigt medlemskap av SCF.

Förtjänstmedalj kan tilldelas

 • cykelledare, som erhållit förtjänstplakett i silver efter sammanlagt minst 25 års nitiskt och framgångsrikt arbete i syssla av betydelse på lokal och distrikts- eller riksplanet; (Arbetet på distriktsplanet skall innehålla minst fem år som ordförande, sekreterare eller kassör);
 • annan enskild person, som inom cykelsporten uträttat ett mångårigt, nitiskt och framgångsrikt arbete eller som genom för cykelsporten synnerligen värdefulla insatser gjort sig särskilt förtjänt.

Hederstecken för ledare kan tilldelas

 • cykelledare, som på riksplanet i framskjuten syssla på ett synnerligen förtjänstfullt sätt uträttat ett mångårigt och framgångsrikt arbete för cykelsporten. (Hederstecknet är förbundets högsta utmärkelse för ledare och skall utdelas med största restriktivitet).

Specialdiplom kan tilldelas person eller organisation, som gjort för cykelsporten värdefull insats.

Standar kan tilldelas

 • vid särskilt tillfälle högt förtjänt person eller organisation inom eller utom förbundet;
 • organisation för i regel minst 50 års livaktigt medlemskap i SCF. (Utdelningen av standar skall i görligaste mån begränsas).

Förslag om utdelande av SCF:s utmärkelser skall på särskild blankett göras av förbundsstyrelseledamot, distriktsorganisation eller föreningsstyrelse.

Beslut
Förtjänstdiplom, förtjänstplakett, specialdiplom och standar utdelas av GS. Förtjänstmedalj och hederstecken för ledare utdelas av styrelsen efter förslag från GS. För utdelning av förtjänstmedalj och hederstecken erfordras enhälligt beslut.

Ansökan om utmärkelse