ABC för arrangörer

Nedan har vi samlat länkar som riktar sig till dig som ska arrangera ett cykellopp (tävling och/eller motionslopp). Läs om de olika typerna av lopp här.

Klicka på rubrikerna för mer information om respektive område!

Material vid tävling (ny kontaktperson 2024)

Svenska Cykelförbundet har nu gjort om bokningen av material denna säsong. Tidtagning och resultathanterare bokas som vanligt genom Resultatgruppen, uppdaterad prislista finns på hemsidan.

Radiokommunikation bokas numera genom jonas.haglund@scf.se där önskar vi också få in årets bokningar på nytt för att garantera att ni inte blivit missade. Man kan även boka personal som hanterar utrustningen, förfrågan gällande det hanteras också av Jonas Haglund. Det finns en begränsad mängd utrustning så vänligen boka i god tid.

Målkamera bokas även den genom jonas.haglund@scf.se, för att hyra målkamera krävs att man har en utbildad operatör av denna, lista på utbildade operatörer hanteras av Jonas Haglund

Hyresvillkor både för radio och tidtagning finns här. 

För att boka material till er tävling fyller ni i bokningsformuläret på hemsidan. SWE Cup och SM-arrangörer behöver också lägga in beställningen via detta formulär med leveransadress och kontaktuppgifter till materialansvarig.

Godkänt Cykellopp 
Svenska Cykelförbundet vill att du som deltagare i ett cykellopp ska känna dig trygg och säker. Därför får de föreningar som (1) är anslutna till SCF och (2) har sökt tillstånd hos myndigheter samt (3) lagt in loppet i swecyclingonline (och därmed sökt sanktion) för sitt arrangemang använda logotypen ”Godkänt cykellopp”. Dessa arrangörer följer SCF:s regler och riktlinjer för de olika disciplinerna vilket borgar för säkra och kvalitetsmässigt bra arrangemang. Kom ihåg att det ingår en olycksfallsförsäkring, om något skulle hända, när du deltar i ett sanktionerat lopp. Denna försäkring gäller också tredje part (ansvar).

Arrangera motionslopp

Gå ni i tankarna om att arrangera ett motionslopp? Läs mer om vad som gäller för att nyttja de försäkringar som tillhandahålls av RF och SCF för både cyklister och funktionärer, hur ni får ert motionslopp sanktionerat, samt vilka riktlinjer det finns för motionslopp på landsväg, mountainbike och gravel.

Arrangera tävling – steg 1,2 & 3
Här finner ni en övergripande checklista vad som är bra att tänka på vid planering, genomförande och avslut vid arrangerande av cykeltävling. Beroende på vilken typ av tävling ni väljer att arrangera ser förutsättningarna och kravspecen olika ut, därför är det bra att ta kontakt med respektive grengrupp samt läsa på tävlingsreglerna redan i uppstarten av planeringen.

Arrangörsorganisation

Beroende på hur avancerat loppet ska vara, banans omfattning och hur erfaren arrangörsföreningen är behöver man sätta ihop en arrangörsorganisation. Minimum är att tillsätta en arrangemangsledare, banchef, tidtagningsansvarig, sjukvårdsansvarig. Vilka roller behövs i organisationen?

Swe Cycling Online (SCOL)
Som tävlingsadministratör ansvarar ni för att rätt information läggs in i SCOL (obligatoriskt för SCF- sanktionerade lopp). I SCOL har ni möjlighet att administrera anmälningar, exportera anmälningslistor, säkerställa att era deltagare har godkända licenser etc. Efter avslutat lopp laddar ni upp resultatet (gäller endast tävling). OBS: Deltagare med engångslicens ( tillåtet i Ungdoms- eller Sportklass) samt motionslicens (tillåtet i Sportmotion) kan i skrivande stund inte anmäla sig i SWE Cycling Online då dessa licenser saknar UCI ID. Dessa måste därför hanteras manuellt av arrangören, exempelvis anmälan via mejl eller på plats.

Sanktion
Nya rutiner! Tävlingar och motionslopp sanktioneras fr.o.m. 2019 av kommissariekommittén. Ni som arrangör ansvarar för att rätt information finns inlagd i SCOL för att sanktion ska kunna ske samt ansvarar för att deltagarantalet rapporteras in till SCF senast 10 dagar efter tävling. Motionslopp, Sportmotion samt motionsklasser rekommenderas att rapportera till SCF via Cardskipper, läs mer här. Har ni frågor gällande sanktioneringen kan ni vända er direkt till kommissariekommittén.

Arrangörer – ta gärna del av informationen om sanktion och deltagaravgifter, ni vet väl varför ni betalar?

Kommissarie
Cykelsportens domare – kommissarierna – ska bland annat se till så att cykeltävlingar genomförs under säkra förhållanden, att det råder sportslig rättvisa och att reglerna efterlevs. Alla tävlingsarrangemang ska ha en kommissarie, denna eller dessa tilldelas på olika sätt beroende på tävlingsnivå och kategori. En kommissarie tilldelas via SCF Kommissariekommitée eller SCF:s distriktsförbund i samband med att tävlingen sanktioneras.

Tips! Det kan ta tid att få en kommissarie, tänk därför på att lägga in er tävling i god tid i Swe Cycling Online.

Tävlings- och Motionsloppsregler

Ha koll på reglerna! De svenska reglerna uppdateras inför varje säsong och kompletteras under året (våren) med eventuella uppdateringar som tillkommer från UCI. För er som arrangör är det viktigt att ni är uppdaterade på de senaste reglerna. Syftet med reglerna är att man ska kunna delta säkert och på lika villkor. SCF har ett regelverk som följer det internationella cykelförbundets (UCI) regelverk, dock med några nationella anpassningar. Motionsloppen har särskilda motionsloppsregler som innehåller både rekommendationer och regler för hur ett cykellopp bör arrangeras på ett säkert sätt.

Engångslicens

Engångslicens tecknas numera endast genom appen Cardskipper. Läs mer på www.scf.se/licenser eller lägg in följande länk direkt i er anmälan: Cardskipper – Registrering . OBS: Deltagare med engångslicens ( tillåtet i Sportmotion, Ungdoms- eller Sportklass) samt deltagare med motionslicens (tillåtet i Sportmotion och motionslopp) kan i skrivande stund inte anmäla sig i SWE Cycling Online till tävling då dessa licenser saknar UCI ID. Dessa måste därför hanteras manuellt av arrangören, exempelvis anmälan via mejl eller på plats.

Deltagaravgifter 

Tävling och tävlingsklasser rapporterar in antalet anmälda cyklister till kansli@scf.se.

Motionslopp, klassen Sortmotion samt tävling med motionsklass inlagd i SWE Cycling online får ett mejl med egen inloggning till Cardskipper. Där har arrangören möjlighet att redovisa antalet anmälda cyklister och får slopad deltagaravgift för licensierade cyklister. Motionslopp har också rätt att rapportera in antalet anmälda cyklister till kansli@scf.se.

Oavsett en arrangörs val av redovisning ska detta ske inom 10 dagar efter avslutat arrangemang för att inte riskera en förseningsavgift på 1000 kr.

Mallar – sida under uppbyggnad

Vad som ska finnas i ett PM/Inbjudan finner ni i tävlingsreglerna eller motionsreglerna. SCF håller på att ta fram mallar för framförallt SM och SWE Cup arrangemang, där vi har vissa saker att ta hänsyn till, t.ex.:

  • Inbjudan
  • PM

Material vid tävling
För att boka material till er tävling fyller ni i bokningsformuläret på hemsidan. SWE Cup och SM-arrangörer behöver också lägga in beställningen via detta formulär med leveransadress och kontaktuppgifter till materialansvarig.

Utbildningar
För att genomföra en tävling krävs det att man har rätt kompetens inom tävlingsorganisationen. SCF erbjuder ett flertal utbildningar för att göra det möjligt att arrangera en tävling och/eller motionslopp. Bland annat är det obligatoriskt att ha en tävlingsledare inom organisationen för att få loppet sanktionerat. De som kör servicebil på landsvägstävling ska även genomgå en webbutbildning. Mer om utbildningar här.

Betaltjänsten: Bambora/Alectum
Det finns en betaltjänst integrerad i Swe Cycling Online med möjligheter att:

  • använda tjänsten för anmälningsavgifter till tävlingsarrangemang.
  • skicka fakturor, via e-post eller pappersfakturor.
  • erbjuda kortbetalningar över hela världen.

Tips! Tänk på att i god tid aktivera kortmodulen innan ni öppnar anmälan om ni vill använda den funktionen.

GDPR inom tävlingsverksamhet
För dig som arrangör är det viktigt att du känner till hur du hanterar samt var ni förvarar personuppgifter kopplade till ert arrangemang. SCF-anslutna föreningar har godkänt SCFs integritetspolicy för att kunna bedriva tävlings- och föreningsverksamhet. Föreningar ansvarar för att dess medlemmar känner till SCF:s integritetspolicy.

Livesändning
Ska ni livesända ert lopp vill vi gärna veta och hjälpa till med spridningen. Kontakta oss på kansli@scf.se så för vi en dialog om hur vi kan hjälpa till.

Grengrupper
För grenspecifika frågor finns våra grengrupper. Det är via dem som ansökningar görs för att arrangera internationella tävlingar, SM och SWE Cup. Ansökningsförfarande SM. För övriga nationella tävlingar och motionsarrangemang finns grengrupperna som stöd, ifall informationen inte finns tillgänglig på hemsidan.


Länktips för arrangörer