Tilldelning av kommissarie

Cykelsportens domare – kommissarier – ska bland annat se till att cykeltävlingar genomförs under säkra förhållanden, att det råder sportslig rättvisa och att reglerna efterlevs. Kommissarierna är också de som kan utdöma sanktioner i de fall reglerna inte efterlevs.

Hur tilldelas kommissarie till tävlingsarrangemanget?

  • Vid UCI-sanktionerad tävling är det UCI som utser chefskommissarie. Övriga kommissarier utses av SCF:s kommissariekommitté.
  • SM och SWE Cup – SCF:s kommissariekommitté utser kommissarie i samband med sanktionsansökan.
  • Nationella tävlingar, distriktstävlingar och nedåt – distriktsförbundet sanktionerar och utser kommissarie (gäller from 2018 och kan variera mellan de olika distrikten).

Om det inte finns en ledig kommissarie?

Det råder brist på utbildade kommissarier och cykelsverige behöver fler! Kommissariekommittén arrangerar kurser! Anmäl intresse till kommissarie@scf.se.

Mer om kommissarierollen