Förening

Här samlar vi allting som kan vara bra att veta både för medlem i förening samt för förening ansluten till Svenska Cykelförbundet. Ett litet Q & A samt länkar till det olika sidorna för att fördjupa sig inom området. Klicka på rubriken för att komma vidare!

Har ni tips redan nu på vad ni vill ha lättillgängligt kontakta kansli@scf.se 


Hitta en förening nära dig!

Klicka på länken ovan för att hitta en av ca 500 föreningar anslutna till Cykelförbundet nära dig.

Årsavgift för föreningar till SCF

Årsavgiften för år 2024 är fastlagd till 3300 kronor. Samtliga SCF-anslutna föreningar faktureras varje år i Q1, med betalningsvillkor 30 dagar. Förening som ej begärt utträde innan fakturadagan är skyldig att betala för medlemskapet även om utträde begärs i efterhand.

Byte av förening (cyklist)

För att byta förening och licenstillhörighet räcker det numera med ett medgivande från den förening som lämnas och att man är registrerad som aktiv medlem i den nya föreningens medlemsregister i IdrottOnline.

Antidoping

SCF verkar för en ren idrott! Alla som har tävlingslicens och är över 17 år måste genomgå webbutbildningen ”Ren vinnare”. Har ni som förening eller någon medlem frågor gällande antidoping, klicka på rubriken ovan och läs även mer om antidoping hos Antidoping Sverige.

Swe Cycling Online (för föreningsadministratören)

Som föreningsadministratör i Swe Cycling Online kan man ansöka om licenser för sina medlemmar och välja föreningen som betalare. Det går även att anmäla medlemmarna till tävlingar. Kontakta föreningens huvudadministratör för att bli tilldelad rätt behörighet (läs mer i nästa stycke)

Swe Cycling Online (föreningens huvudadministratör)

Föreningens huvudadministratör i IdrottOnline är den som kan tilldela föreningsmedlemmar rätt roller och behörighet för att kunna administrera i SCF:s tävlingsadministrativa program ”Swe Cycling Online” som föreningsadministratör.

IdrottOnline

Svenska Cykelförbundets anslutna föreningar måste använda IdrottOnline för att administrera sina medlemmar och förening. Använder ni annat system går det att importera medlemsregister till IdrottOnline. För att kunna ansöka om tävlingslicens hos SCF måste man vara inlagd i IdrottOnline.

Tips! Har du frågor gällande IdrottOnline – kontakta RF Service 

Aktivera integrationen till SweCyclingOnline

För att Swe Cycling Online (SCOL) ska kunna läsa av föreningens medlemsregister i IdrottOnline krävs det att integrationen ”Exporten till IndTa” är aktiverad. Om det inte aktiveras syns inte era medlemmar i Swe Cycling Online och de kan därmed inte logga in på sin personliga sida, ansöka om licens eller anmäla sig till tävlingar via SCOL.

Projektstöd

SCF erbjuder olika typer av stöd till föreningar. Läs mer om vilka stöd som är sökbara just nu som kan vara aktuella för just er förening.

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av alla SCF-anslutna föreningar och som bedriver verksamhet för medlemmar i åldern 7-25 år. LOK-stödet syftar till att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Ansökan om LOK-stöd ska vara inskickad den 25 augusti respektive 25 februari varje år.

Tips! För att ansöka om Idrottslyft krävs det att man rapporterar in LOK-stöd till RF.

Utbildning

SCF har ett flertal utbildningar att erbjuda. Vi tar nu emot intresseanmälningar för att gå utbildningar och kommer att återkoppla till alla intresserade vad som gäller för respektive kurs så snart vi har en kursplan. Intresseanmälan med kontaktuppgifter och vilka utbildningar ni har intresse av skickar ni till utbildning@scf.se.

Ansöka om tävlingslicens till medlemmar

Föreningar kan ansöka om licens åt sina medlemmar. Här finns en manual som beskriver hur detta går till.