Ren vinnare

Svenska Cykelförbundet arbetar aktivt med antidoping genom en tillsatt kommitté som löpande reviderar SCF Antidopingprogram i enlighet med RF:s riktlinjer.

Genomförd antidoping-utbildning ”REN VINNARE” är ett krav för tävlingslicensinnehavare i klasser från junior och uppåt.

På Antidoping Sveriges hemsida finns mer information och praktiska hänvisningar kring antidoping.

Alla idrottare har ansvar att känna till och följa dopingreglerna. Svenska Cykelförbundet använder sig av webbutbildningen ”Ren vinnare”.

Ren vinnare är till för idrottare och ledare på alla nivåer som vill lära sig grunderna om antidoping och få koll på det viktigaste. Svenska Cykelförbundet ställer dessutom ett krav på genomförd antidoping-utbildning för att få ansöka om tävlingslicens för de som är 17 år och uppåt.

Den nya utbildningen gör det enkelt för idrottare och ledare att ta till sig den kunskap inom antidoping som krävs. Innehåll och upplägg passar både etablerade elitidrottare och den som är i början av sin idrottskarriär. Du kan göra utbildningen i din mobil eller hemma vid datorn. Allt på en gång eller lite i taget, när och på det sätt som passar dig.

Ren vinnare bygger på ett verktyg som utvecklats av Antidoping Norge i samarbete med Anti Doping Danmark. Den svenska versionen som nu lanseras har omarbetats av Svensk Antidoping. Utbildningen har anpassats för svenska förhållanden och innehåller uppdaterad information enligt nya internationella regler. Den är också optimerad för användning på både dator, surfplatta och mobil.

Till webbutbildningen Ren vinnare