SCF:s utbildningar

Svenska Cykelförbundets utbildningar genomförs på olika sätt beroende på syftet med utbildningen:

SCF-utbildningar

 • Kommissarieutbildningar, grundkurs, fortbildning.
 • Ungdomstränare, digital utbildning.
 • Tävlingsledare, digital utbildning.
 • Tränare
 • Resultathantering
 • Fordonsförare (Bil, MC)
 • Säkerhetsvakt (i dags läget så finns för oss veterligen ingen godkänd kurs inom detta område)
 • Kameraskötare
 • Radioskötare
 • Servicekurs (webbkurs). Främst för team managers och de som kör servicebil på tävling. Övriga är varmt välkomna att ta del av det kostnadsfria utbildningsmaterialet. Godkända deltagare publiceras här .
 • Ren vinnare (webbkurs). Krav på genomförd antidoping-utbildning för att få ansöka om licens (17 år och uppåt).

Läs mer om vilka utbildningsnivåer och behörighetskrav som finns för SCF utbildningar.

Är du intresserad av att gå en kurs?

Vi tar gärna emot intresseanmälningar för att gå utbildningar och kommer att återkoppla till alla intresserade vad som gäller för respektive kurs så snart vi har en kursplan. Intresseanmälan med kontaktuppgifter och vilka utbildningar ni har intresse av skickar ni till kansli@scf.se. Kom ihåg att även RF och SISU har utbildningar, kontakta ditt distrikt för mer information, i november 2017 presenterade SISU bland annat en ny webbutbildning ”Introduktionsutbildning för tränare”

Utbildningar RF/SISU (urval)

Mer om SISU – idrottsutbildarna

Ungdomar som vill satsa på cykel har ett flertal skolor att välja mellan, både på gymnasienivå och högskolenivå 

Utbildningsmöjligheter med cykel som inriktning