Alla grenar

Utbildningar

Svensk cykelsport behöver engagerade personer som vill utbilda sig till tränare, ledare, kommissarie och tävlingsledare, mekaniker, massör med flera. Föreningar kan söka medel ur Idrottslyftet för att deras medlemmar ska kunna delta i en avgiftsbelagd ungdomsledarutbildning.

Ungdomar som vill satsa på cykel har ett flertal skolor att välja mellan, både på gymnasienivå och högskolenivå (se länkar nedan)

Svenska Cykelförbundets utbildningar genomförs på olika sätt beroende på syftet med utbildningen:

Det finns STEG-utbildningar på olika nivåer med eller utan behörighetskrav för deltagande och som byggs på allt eftersom med vidareutbildning från distriktsnivå till riksnivå. Utbildningarna bygger successivt upp kompetensen inom ett område. Exempel på Steg-utbildningar är tävlingsledare, tränare, mekaniker och massör. Här finns även den tävlingsledarutbildning som fr.o.m. 2012 (årsmötesbeslut) är obligatorisk för att SCF ska bevilja tävlingsansökan för nationella tävlingar.

LICENS-utbildning krävs för att få formell behörighet för olika funktionärsroller i tävlingssammanhang, detta för att säkerställa att tävlingen genomförs på ett säkert sätt och säkerställa den sportsliga rättvisan. Licensutbildningar genomförs av SCF:s utbildningskommitté i samverkan med kommissariekommittén. På internationell nivå genomför också UCI utbildningar.

Exempel på licensutbildningar är kommissarie, team manager, internationell fordonsförare och mekaniker. För kommissarier gäller dessutom deltagande i fortbildningar för att bibehålla licensen.

SCF utbildningar

 • Ungdomsledare
 • Tävlingsledare
 • Tränare (se även nedan)
 • Resultathantering
 • Fordonsförare (Bil, MC)
 • Säkerhetsvakt
 • Kameraskötare
 • Radioskötare
 • Servicekurs (webbkurs). Främst för team managers och de som kör servicebil på tävling. Övriga är varmt välkomna att ta del av det kostnadsfria utbildningsmaterialet. Godkända deltagare publiceras här.
 • Kommissarieutbildningar, grundkurs och fortbildning. Intresseanmälan
 • Ren vinnare (webbkurs). Krav på genomförd antidoping-utbildning för att få ansöka om licens (17 år och uppåt).

Läs mer om vilka utbildningsnivåer och behörighetskrav som finns för SCF utbildningar.

Är du intresserad av att gå en kurs?

För närvarande har SCF inga utbildningar inplanerade utan hänvisar till de utbildningar som genomförs via RF och SISU. Vi jobbar på en lösning för SCF:s räkning och kommer att publicera nyheter så snart vi har utbildningar på gång. Vi tar gärna emot intresseanmälningar för att gå utbildningar och kommer att återkoppla till alla intresserade vad som gäller för respektive kurs så snart vi har en kursplan. Intresseanmälan med kontaktuppgifter och vilka utbildningar ni har intresse av skickar ni till kansli@scf.se. Kom ihåg att även RF och SISU har utbildningar, kontakta ditt distrikt för mer information, i november 2017 presenterade SISU bland annat en ny webbutbildning ”Introduktionsutbildning för tränare”

Utbildningar RF/SISU (urval)

Mer om SISU – idrottsutbildarna

Utbildningsmöjligheter med cykel som inriktning