Alla grenar

Antidoping

Nytt 2019! UCI förbjuder användning av Tramadol i samband med tävling from 1 mars.

Svenska Cykelförbundet arbetar aktivt med antidoping genom en tillsatt kommitté som löpande reviderar SCF Antidopingprogram i enlighet med RF:s riktlinjer.

Genomförd antidoping-utbildning ”REN VINNARE” är ett krav för licensinnehavare i klasser från junior och uppåt.

Riksidrottsförbundets hemsida finns mer information och praktiska hänvisningar kring antidoping.

Svenska Cykelförbundets Antidopingkommitté ska vara ett stöd till aktiva och ledare och kunna besvara frågor inom området. Antidoping-kommittén deltar i RF:s arbete mot doping och kan även vid behov stödja föreningarnas arbete att genomföra programmet ”Vaccinera klubben”. För frågor, skicka ett mejl till: kansli@scf.se.

Svenska cyklister kontrolleras regelbundet med antidopingtester som utförs av Riksidrottsförbundet.

Ta ansvar och tipsa om misstänkt doping!
Ny tipsfunktion! Dopingtips.se