Antidoping

Svenska Cykelförbundets antidopingplan 2021

Svenska Cykelförbundets styrelse har antagit en ny Antidopingplan sedan 2021.

Ladda ner dokumentet i sin helhet här:


Ny nationell Antidopingorganisation

Den 1 januari 2021 fick Sverige en ny Nationell Antidopingorganisation, Antidoping Sverige. Läs mer på hemsidan antidoping.se.


Har din klubb koll på dopingproblematiken? 

Bara elva av landets 500 cykelföreningar har en godkänd handlingsplan för att motverka doping, varav två är gjorda under år 2020. En alldeles för låg siffra. Som alla föreningar känner, till har RF tagit fram programmet Vaccinera klubben för att underlätta för föreningarna att skapa egna handlingsprogram mot doping. LÄS MER


Nytt från 2019! UCI förbjuder användning av Tramadol i samband med tävling

Svenska Cykelförbundet arbetar aktivt med antidoping genom en tillsatt kommitté som löpande reviderar SCF Antidopingprogram i enlighet med RF:s riktlinjer.

Genomförd antidoping-utbildning ”REN VINNARE” är ett krav för licensinnehavare i klasser från junior och uppåt.

På Antidoping Sveriges hemsida finns mer information och praktiska hänvisningar kring antidoping

Svenska Cykelförbundets Antidopingkommitté ska vara ett stöd till aktiva och ledare och kunna besvara frågor inom området. Antidoping-kommittén deltar i RF:s arbete mot doping och kan även vid behov stödja föreningarnas arbete att genomföra programmet ”Vaccinera klubben”. För frågor, skicka ett mejl till: ulf.naslund@scf.se.

Svenska cyklister kontrolleras regelbundet med antidopingtester som utförs av Riksidrottsförbundet.

Ta ansvar och tipsa om misstänkt doping!
Ny tipsfunktion! Dopingtips.se