Alla grenar

GDPR – EU:s nya dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 införs EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas inom en organisation. Den nya förordningen kommer att ersätta dagens personuppgiftslag (PUL). I alla led inom idrotten behandlas personuppgifter i olika sammanhang och vi måste alla se till att förbereda oss på de förändringar som GDPR kommer att innebära. Det finns mycket bra information att ta del av på rf.se/personuppgifter som vi varmt rekommenderar er att läsa.

Fördjupad information och bra tips på hur alla organisationer kan förbereda sig finns även på datainspektionen.se. Bland annat finns en checklista med 13 frågor som varje organisation bör besvara.

Hur påverkar den nya lagstiftningen idrotten och vad kan idrottsföreningarna göra?

För idrotten innebär de nya reglerna hårdare krav kopplat till vilka personuppgifter som får behandlas inom en organisation. Detta påverkar samtliga ställen där personuppgifter finns till exempel våra medlemsregister, tävlingssystemet, resultatlistor, licensregister eller liknande. Personuppgifter kan vara uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller liknande som går att hänföra till en särskild fysisk person. Ta del av den information som ligger på RF:s hemsida, där det även finns svar på vanliga frågor som rör idrotten.

Vad gör Riksidrottsförbundet och vad kan idrottsföreningarna göra?

Riksidrottsförbundet lanserade den 22 augusti 2017 en ny funktionalitet för föreningar, så att de kan välja hur de vill dela information med sitt specialförbund. Om det är förenligt med föreningens syfte med sitt medlemsregister, kan föreningen välja att kunna visa och/eller dela dela personuppgifter med sitt Specialidrottsförbund (SF). Den nya funktionaliteten innefattar valen nej (default), endast läsa samt läsa och ändra.  Läs mer om detta här.


Länksamling