Alla grenar

Styrelsen

Uppgift

Styrelsen ska se till så att Svenska Cykelförbundets verksamhetsplan (som beslutas det årliga förbundsmötet) genomförs och följer satt budgetram. Mötesprotokoll från styrelsemöten finns att läsa här.

Styrelsemedlemmar 2018

Klicka på namnet om du vill veta mer om styrelsemedlemmarna.

Stefhan Klang, ordförande, stefhan.klang@scf.se, tfn: 070-552 52 07
Catarina Andersson, vice ordförande, catarina.andersson@scf.se
Lotta Jegenstam, ledamot, lotta.jegenstam@scf.se
Fredrik Kessiakoff, ledamot, fredrik.kessiakoff@scf.se
Thomas Backteman, ledamot, thomas.backteman@scf.se
Marie Rydne, ledamot, marie.rydne@scf.se (ny ledamot 2018)
Bengt Jönsson, ledamot, bengt.jonsson@scf.se (ny ledamot 2018)