SCF Arrangemangsstöd

  • Arrangemangsstödet är framtaget för att vara ett hjälpmedel för arrangörer av mästerskaps- och SWE Cup-tävlingar. Efter revidering kan stödet användas av arrangörer för andra tävlingar hos de sju olika grenarna i SCF och appliceras utifrån respektive grens behov.
  • Arrangemangsstödet är utformat som en handlingsplan, där datum när åtgärd ska vara utförd, och ansvarig för detta, ska fyllas i. Stödet fungerar också som en checklista med ett antal åtgärder som bör genomföras. Ambitionen är, att allt som ska göras före, under och efter tävling, ska utgå från arrangemangsstödet och att stödet blir ett redskap för kvalitetssäkring.
  • Arrangemangsstödet och dess checklista är utformad utifrån mästerskapstävlingarnas tidsplanering. För SWE Cup-tävlingar och övriga arrangemang gäller planering enligt SCF:s tävlingskalender.
  • Arrangemangsstödet befriar inte arrangörsförening från ekonomiskt och juridiskt ansvar.
  • Dokumentet är framtaget under 2014-2015 av en arbetsgrupp bestående av Sven Svensson, Halmstad, Tommy Prim och Lena Alfvén SCF. Arrangemangsstödet ska ses som ett levande dokument och uppdateras regelbundet. Alla i SCF är välkomna att bidra med uppdateringar i syfte att skapa ett värdefullt och heltäckande arrangemangsstöd.

    Till dokumentsamlingen

I de fall länk till bilagor saknas, skicka ett mejl till kansli@scf.se och hänvisa till SCF Arrangemangsstöd så blir ni kontaktade av rätt person.

Arrangemangsstöd för mästerskap- och SWE Cup-tävlingar (Handlingsplan)