RF:s Stipendier och utmärkelser

Riksidrottsförbundet administrerar flera stipendier till idrottsledare och aktiva. Här finns information om vilka grupper de olika stipendierna riktar sig till och hur du ansöker.

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med  Riksidrottsmötet, närmast 28-30 maj 2021 i Uppsala.

Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som

  • i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i RF-SISU distrikt eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år
  • i egenskap av ledare/funktionär representerat Sverige internationellt under minst 15 år
  • utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell styrelse (dock ej nordisk)
  • genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

Ansökan gör du digitalt i detta formulär. Observera att bara SF och RF-SISU distrikt kan föreslå mottagare.

Inför ansökan till förtjänstteckenutdelningen

Förtjänsttecknet delas ut i samband med kamratmåltiden vid Riksidrottsmötet. Om mottagaren ej kan närvara delas utmärkelsen ut vid annat tillfälle som sker i samråd mellan förslagsställande förbund och mottagaren. Utdelningen får inte ske före aktuellt års Riksidrottsmöte. Ej uttagna utmärkelser skickas till förslagställande förbund snarast efter Riksidrottsmötet.

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium

För elitidrottare som vill kunna kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier.

Mer om Elitidrottsstipendiet 

Prins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond

Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.

Stipendiesumma

5.000-20.000 kr/stipendium

Ändamål för stipendiet

Ge ledare och instruktörer vidareutbildning. Sökes av huvudorganisationer, förbund, föreningar eller enskild inom RF, SOK, Kungliga Automobilklubben (KAK), Kungliga Motorbåt Klubben (KMK), Svenska Aeroklubben, Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS) och Svenska Turistföreningen.

Ansökan

Ansökningshandlingarna skickas först till respektive specialidrottsförbund (SF) före 1 december. Ansökningarna ska därefter skickas från respektive SF och vara RF tillhanda senast 31 december.

Ladda ner ansökningsblankett (word)

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Tore A Jonassons stiftelse

RF samarbetar sedan några år med Tore A Jonassons stiftelse. Samarbetet innebär bland annat att specialidrottsförbunden under hösten 2020 har möjlighet att ansöka om sex stipendier à 100 000 kronor. Kriterierna för att söka stipendium fokuserar i år på föreningar med bred verksamhet. I första hand ungdoms- och motionsverksamhet och social verksamhet som gjort betydelsefulla insatser under coronapandemin.

Mer info och ansökningsblankett hittar du här

Ansökan mejlas till pernilla.klingofstrom@rfsisu.se senast den 12 oktober 2020.