Meny

UTBILDNING

Svensk cykelsport behöver engagerade personer som vill utbilda sig till tränare, ledare, kommissarie och tävlingsledare, mekaniker, massör med flera.

Svenska Cykelförbundets utbildningar genomförs på olika sätt beroende på syftet med utbildningen:

Det finns STEG-utbildningar på olika nivåer med eller utan behörighetskrav för deltagande och som byggs på allt eftersom med vidareutbildning från distriktsnivå till riksnivå. Utbildningarna bygger successivt upp kompetensen inom ett område. Exempel på Steg-utbildningar är tävlingsledare, mekaniker och massör. Här finns även den tävlingsledarutbildning som fr.o.m. 2012 (årsmötesbeslut) är obligatorisk för att SCF ska bevilja tävlingsansökan för nationella tävlingar.

LICENS-utbildning krävs för att få formell behörighet för olika funktionärsroller i tävlingssammanhang, detta för att säkerställa att tävlingen genomförs på ett säkert sätt och säkerställa den sportsliga rättvisan. Licensutbildningar genomförs av SCF:s utbildningskommitté i samverkan med kommissariekommittén. På internationell nivå genomför också UCI utbildningar.

Exempel på licensutbildningar är kommissarie, team manager, internationell fordonsförare och mekaniker. För kommissarier gäller dessutom deltagande i fortbildningar för att bibehålla licensen.