Alla grenar

Tävla säkert

  • Tävlingar och motionslopp som sanktioneras av SCF omfattas av en olycksfallsförsäkring som ingår i sanktionsavgiften. Försäkringen gäller både deltagare och funktionärer.
  • En idrottsförsäkring ingår i tävlingslicensen. Försäkringen är framtagen av Folksam i samarbete med Svenska Cykelförbundet och ger dig ett grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning eller tävling.
  • Licensinnehavare får delta i tävlingar som är upptagna som i den nationella tävlingskalendern, vilket innebär att de har sanktionerats av SCF. Deltagande på icke-sanktionerade lopp kan medföra disciplinåtgärder.

Svenska Cykelförbundet sanktionerar tävlingsarrangemang utifrån ett antal kriterier som ska garantera ett säkert arrangemang. I och med att ett cykellopp är sanktionerat kan du vara säker på att det genomförs enligt SCF:s regelverk.

Cykeltävlingar som inte är sanktionerade av SCF är inte försäkrade via Svenska Cykelförbundet. Arrangören är därmed ansvarig för alla eventuella kostnader som kan uppstå i samband med tävlingen. Läs mer om vilka försäkringar som gäller för SCF:s medlemmar här.

Vi rekommenderar alla cyklister som deltar på tävling och motionslopp att ta reda på om tävlingen är sanktionerad eller ej och att i förväg undersöka vilka försäkringar som gäller vid eventuella olycksfall.

Om en tävling är sanktionerad framgår det genom att den finns med som godkänt arrangemang i SCF:s tävlingskalender, se swecyclingonline.se