Förbundet

Cykla säkert

  • Motionslopp som sanktioneras av SCF omfattas av en olycksfallsförsäkring som ingår i sanktionsavgiften för deltagare utan licens. Funktionärer har Folksams grundskydd som tillhandahålls av RF.
  • En olycksfallsförsäkring ingår både vid träning och tävling i årslicenserna. Försäkringen är framtagen av Gjensidige i samarbete med Svenska Cykelförbundet.
  • Innehavare av tävlingslicens får delta i lopp som är upptagna som i den nationella tävlingskalendern, vilket innebär att de har sanktionerats av SCF. Deltagande på icke-sanktionerade lopp av tävlingslicensinnehavare utan godkänd dispens av SCF kan medföra disciplinåtgärder. Innehavare av motionslicens omfattas inte av kravet på dispensansökan vid deltagande  i icke-sanktionerat lopp.

Svenska Cykelförbundet sanktionerar tävlingsarrangemang och motionslopp utifrån ett antal kriterier som ska garantera ett säkert arrangemang. I och med att ett cykellopp är sanktionerat kan du vara säker på att det genomförs enligt SCF:s regelverk.

Cykeltävlingar och motionslopp som inte är sanktionerade av SCF är inte försäkrade via Svenska Cykelförbundet. Arrangören är därmed ansvarig för alla eventuella kostnader som kan uppstå i samband med tävlingen. Läs mer om vilka försäkringar som gäller för SCF:s medlemmar här.

Vi rekommenderar alla cyklister som deltar på tävling och motionslopp att ta reda på om tävlingen är sanktionerad eller ej och att i förväg undersöka vilka försäkringar som gäller vid eventuella olycksfall.

Om en tävling är sanktionerad framgår det genom att den finns med som godkänt arrangemang i SCF:s arrangemangskalender, se swecyclingonline.se