Alla grenar

Idrottslyftet

Föreningar har möjlighet att söka Idrottslyft i följande tre kategorier – föreningslokala rekryteringsaktiviteter, gränsöverskridande aktiviteter och materiel.

Nytt för i år är processen kring återrapportering av projekt, det krävs en inlämnad återrapport för utbetalning av belopp under 15 000 kr. Ansökan om Idrottslyftsmedel görs som tidigare via Idrottonline, godkända ansökningar ges med ett förbehåll för det angivna beloppet, vilket innebär att föreningen är beviljad sitt medel när återrapporten är inskickad till SCF via Idrottonline.

Vid större belopp upp till maxbeloppet på 30 000 kr ges en 50% utbetalning vid godkänd ansökan, resterande 50% är godkända med förbehåll och utbetalas vid inlämnad återrapport.

Områden som beviljas stöd 2018

Föreningslokala rekryteringsaktiviteter:

  • prova-på-aktiviteter
  • skolaktiviteter
  • integrationsaktiviteter
  • ungdomsledarutbildningar

Gränsöverskridande aktiviteter:

  • träningsläger i samverkan mellan två eller flera föreningar och grenar
  • träningar eller läger i samverkan med andra idrotter (som kan dra nytta av varandras verksamheter)
  • träning på andra arenor än de som normalt används för cykel (t.ex. gocartbana, inomhusbana etcetera) för att skapa trafiksäkra och alternativa möjligheter.

Materiel:

  • inköp av cyklar, hjälmar och annan säkerhetsmateriel för att skapa tillgänglighet genom utlåning av utrustning.
  • SCFs lånecyklar (mer information finns här)
  • Transpondrar (tidtagningschip) – Förening kan ansöka om ersättning för transpondrar till föreningens barn och ungdomar upp till 16 år.

Tips!

Som förening har ni också möjlighet att ansöka om medel från RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt. Deras uppdrag i Idrottslyftet 2016 – 2019 är att hjälpa föreningar med insatser som går i linje med de utvecklingsbehov som SF har identifierat samt att genomföra idrottsövergripande insatser, som till exempel gagnar idrottsutvecklingen i särskilda områden eller för särskilda målgrupper.

Vilka sökmöjligheter som finns och vilka villkor som gäller varierar från distrikt till distrikt. Besök därför ditt distrikts hemsida för att få mer information. En övergripande sammanställning finns att ladda ner på svenskidrott.se

Det finns även möjlighet att erhålla bidrag från Allmänna Arvsfonden och Boverket när det gäller ny verksamhet, anpassning av anläggningar och lokaler för funktionshindrade samt samlingslokaler.

Hos RF:s distriktsidrottsförbund är det också möjligt att ansöka om stöd för att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Till RF:s information om stöd till anläggningar.

Idrottslyftet syftar till att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom ramen för föreningsidrotten. Utifrån detta övergripande syfte har samtliga specialidrottsförbund och distrikt tagit fram en utvecklingsplan som beskriver vilka insatser som förbundet tillsammans med medlemsföreningarna ska genomföra för att idrottsrörelsen ska utvecklas i denna riktning.
Mer om Idrottslyftet

Hur har andra föreningar gjort?

Här är några exempel på tidigare ansökningar. Läs och inspireras!