Meny

Projektstöd IF

Vid årsskiftet 2019 gick Idrottslyftet i sin tidigare form i ”graven”. Istället finns nu Projektstöd IF – barn och ungdomsidrott. Projektstöd inom barn- och ungdomsidrott syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med RF:s Strategi 2025.

Föreningar anslutna till Svenska Cykelförbundet kommer kan söka projektstöd inom två områden med den nya stödformen.

Område 1 ”Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten”.
För detta område gäller följande inriktningar:
– utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
– anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta.
– utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Område 2 ”Utbildade barn- och ungdomsledare i IF”
– Här kan man söka stöd för idrottsspecifika utbildningar vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egna utbildningsstruktur.

Område 4 ”Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona.
– Insatser som underlättar fortsatt barn-och ungdomsverksamhet under coronakrisen.
Riktlinjerna är i dagsläget inte fastställda av RiksidrottsförbundetStödet kommer att gå att söka tidigast från vecka 15


Ansökningsperiod 1 mars – 1 oktober 2020
Aktiviteten ska vara en planerad aktivitet och genomföras under 2020. Medel kan inte sökas i efterhand, när aktiviteten redan är genomförd. (Undantag: SCF utbildningar med IL-medel, genomförda 20-01-01-20-03-01).

Maxbeloppet per förening är 30 000 kronor. Beloppet kan fördelas på en eller flera ansökningar under ansökningsperioden.

Hur ansöker man?
Ansökningar görs genom att fylla i och skicka in en ansökan via IdrottOnline, formulär för ansökan finns tillgänglig from 1 mars 2020 under fliken ”Idrottsmedel”. Föreningens Ordförande, Kassör och Idrottslyftsansvarig är behöriga att skicka in ansökan.

Förening kan ansöka om nedan villkor uppfylls:
– SCF-ansluten förening
– Bedriver ungdomsverksamhet
– Redovisar LOK-stöd
– Projektet är cykelrelaterat

Ansökan ska innehålla:
– Syfte med projektet
– Motivering
– Ansökt belopp*
– Projektbudget
– Genomförandeperiod

*För större projekt kan 50% av maxbeloppet på 30 000 kronor betalas ut vid godkänd ansökan, resterande belopp betalas ut när projektet har genomförts och återrapporterats 

Via RF kan klubbar även söka stöd till anläggningar och idrottsytor. Men även till Individuell tävlings- och träningsutrustning som inköp av exempelvis cyklar. SCF administrerar alltså inte detta stöd. Läs mer om Projektstöd IF Anläggning.