Ansökan om sanktion

Varför sanktion
För Svenska Cykelförbundet är det väldigt kul och positivt att ni vill vara med och sprida glädjen med cykelsporten genom att arrangera lopp för cyklister. Här har vi skrivit ihop lite om vad som gäller för att kunna tillgodogöra sig den försäkring som Cykelförbundet erbjuder, samt vad som gäller för att licensierade cyklister inte ska hamna i knipa som de gör om de kör ett lopp som ej är sanktionerat av Svenska Cykelförbundet.

Vid ett sanktionerat lopp omfattas både deltagare och funktionärer av en olycksfallsförsäkring. En deltagare med årslicens (årslicensen innehåller olycksfallsförsäkring både vid träning och vid deltagande i sanktionerade lopp) som deltar i ett osanktionerat lopp omfattas således inte av SCF:s försäkringsskydd. Arrangemanget får också kostnadsfri exponering i den nationella tävlingskalendern och ger licensierade cyklister rätt att delta i loppet (TR 1.2.019). SCF kan även bistå med stöd och som bollplank i frågor gällande arrangemanget. Den arrangerande föreningen får tillgång till SCF:s tävlingsadministrativa system (swecyclingonline) och kan där hantera anmälningsavgifter, startlistor och publicera resultat. Genom att ansöka om sanktion förbinder sig arrangören att följa Svenska Cykelförbundets regler och säkerhetsföreskrifter.

Svenska Cykelförbundet sanktionerar tävlings- och motionsarrangemang utifrån ett antal kriterier som ska garantera ett säkert event och ett rättvist idrottsutövande. Svenska Cykelförbundet är en ideell förening vars intäkter går tillbaka till verksamheten. De statliga anslagen och intäkter från sponsorer räcker inte långa vägar för att bedriva den verksamhet som förväntas av svensk cykel. Därför är egenfinansiering ett måste om sporten ska kunna utvecklas så som våra föreningar, dess medlemmar och andra som brinner för svensk cykelsport önskar.

SCF, RF och UCI
Svenska Cykelförbundet (SCF) har genom Riksidrottsförbundet (RF) i uppgift att organisera cykelsporten på nationell nivå och distriktsnivå i Sverige. SCF är även anslutet till Internationella Cykelförbundet, UCI och följer dess regelverk. SCF har i uppdrag att säkerställa att de riktlinjer och regler som är uppsatta av RF och UCI följs. Det finns också nationella avvikelser, i de fall svenska förutsättningar kräver det. Ytterst handlar det om ett säkerhetsperspektiv, rättvist tävlande och den enskilda arrangörens och cyklistens försäkringsskydd. Genom att följa de riktlinjer och regler som finns ser vi till att skapa säkra och rättvisa förhållanden för samtliga parter.

Hur ansöker man om sanktion?
Alla SCF-anslutna föreningar kan ansöka om sanktion. Det görs genom att registrera cykelloppet i tävlingskalendern, SweCyclingOnline. För att arrangera en nationell tävling krävs en utsedd tävlingsledare som gått SCF utbildning (gäller ej motionslopp). Tänk på att ansöka om sanktion i god tid! När ett arrangemang är sanktionerat framgår det i tävlingskalendern. Har ni frågor gällande sanktionering kan ni vända er direkt till kommissariekommittén, som fr.o.m. 2019 är de som sanktionerar tävlingar från SCF.

Relaterad information: