Alla grenar

Försäkringar

Gjensidige blir SCF:s försäkringsgivare för licensolycksfall från och med den 1 januari 2020.

Försäkringsinformation från 2020-01-01
Svenska Cykelförbundets olycksfallsförsäkring www.gjensidige.se/cykel
För anmälan av skada från 2020-01-01 www.gjensidige.se/cykel
Kontakt Gjensidige
Mail cykel@gjensidige.se
Telefon 0771-326 326

Olycksfall som har inträffat före den 1 januari 2020 skall anmälas till Folksam.

Information om RF:s grundförsäkring ”Föreningsförsäkring Bas” och den olycksfallsförsäkring som ingår i tävlingslicensen, vänligen se länkarna nedan. Mer information om Idrottsförsäkring/Cykel finns på Folksam.se

Föreningar kan även teckna Folksams Idrottsförsäkring. 

Kontaktuppgifter Folksam
Information, tfn: 0771 950 950