Alla grenar

Försäkringar

Alla som är engagerade inom cykelsporten har ett eget ansvar att kontrollera hur de är försäkrade.

För att underlätta granskningsarbete av ditt eller föreningens försäkringsinnehåll så finns det här en redovisning av aktuella idrottsrelaterade försäkringar hos Folksam, som historiskt sett varit och fortfarande är idrottens försäkringsbolag.

Börja med att läsa på Riksidrottsförbundet skriver om försäkringsskyddet och på Folksams hemsida om idrottsförsäkringar.

Idrottens grundförsäkring (K62510)

Alla föreningar som är anslutna till Cykelförbundet omfattas automatiskt av Riksidrottsförbundets grundförsäkring. Grundförsäkringen inkluderar nästintill alla medlemmar i föreningen. Egendom, anställda och icke betalande medlemmar innefattas inte av försäkringen. Precis som namnet på försäkringen säger ger den endast ett grundskydd.

Observera att grundförsäkringens del om olycksfall inte avser tävlingsaktiva idrottsutövare. De blir försäkrade genom licensförsäkringen.

Föreningar! Kom ihåg att det åligger föreningens styrelse att kontrollera om försäkringen behöver kompletteras! Särskilt viktigt för föreningar med eget kansli och fysisk egendom. Till exempel kan föreningen försäkra klubbstugan, idrottsmaterial, teknisk utrustning med mera eller försäkra aktiva, ledare och tränare på resa. Det går också att skräddarsy en försäkring. Här kan du läsa om Folksams tilläggsförsäkringar och villkoren för dessa.

Föräldrar! Eftersom idrottsförsäkringen är just ett grundskydd rekommenderar vi att den kompletteras med andra olycksfallsförsäkringar som gäller även utanför idrottsutövning och övrig fritid. Ta reda på vad som gäller för ditt barns försäkring genom kommunen (alla kommuner försäkrar ”sina” barn upp till 16 år). Innehållet i försäkringar varierar mellan kommunerna!


För tävlingsarrangören:

Försäkring för sanktionerade motionslopp

Sanktionerade tävlingar som inkluderar motionsklasser omfattas av SCF:s olycksfallsförsäkring. För att denna ska gälla betalar arrangören in en fastställd sanktionsavgift per deltagare till SCF. Deltagare i sanktionerade motionslopp omfattas av Folksams försäkring nr K59900.

Korttidsförsäkring för arrangör av icke sanktionerat arrangemang (K96:1)

Försäkring för idrottsgrupper och andra organisationer som anordnar en tillfällig aktivitet inom Sverige, det kan t.ex. vara en prova-på-aktivitet eller ett samarrangemang med andra idrottsföreningar. Folksam måste godkänna verksamheten innan försäkringen träder i kraft, Kontakta Folksam för mer information.

Engångslicens

Alla som löser engångslicens måste vara medlem i en SCF-ansluten förening. Engångslicens kan lösas i klasserna Ungdom (11-16 år), Sport (17 år och äldre) och Elitmotion. Försäkringen gäller vid arrangemang på cykel som sanktionerats av förbundet. För att försäkringen ska gälla måste engångslicenserna redovisas till SCF i direkt anslutning till tävlingen, läs mer här.
Läs försäkringsvillkoren under licensförsäkring (K59900).


För den tävlingsaktive:

Vi rekommenderar starkt att noga studera försäkringsvillkoren för att överväga eventuell kompletteringsförsäkring. Är skadan redan skedd gör du anmälan direkt till Folksam, läs mer i försäkringsbeskedet.

Licensförsäkring (K59900)

Försäkringen gäller både vid tävling och träning för samtliga medlemmar i en SCF-ansluten förening och som löst en tävlingslicens för cykel. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under deltagande i cykeltävling, organiserad träning eller av tränare beordrad enskild cykelträning eller deltagande i motionsarrangemang på cykel. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor när utlandsvistelsen är kortare än 45 dagar.
Försäkringsbesked K59900 (Uppdaterad 1 april 2017)

Utlandstillstånd

Vid tävlande utanför Norden krävs förutom tävlingslicens ett utlandstillstånd, som verifierar att cyklisten är olycksfallsförsäkrad i Sverige. Tillståndet erhålls genom att beställa ett fysiskt licenskort i samband med licensansökan.

Korttidsförsäkring vid idrottsresa utomlands (K96:2)

För att du ska få ersättning för bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom ska föreningen ha tecknat en särskild idrottsreseförsäkring.


Aktiva, ledare och funktionärer som representerar Svenska Cykelförbundet utomlands

Förbundet har tecknat en idrottsreseförsäkring för alla som är uttagna att representera förbundet utomlands, samt en tjänstereseförsäkring för SCF anställda.

  • Aktiv idrottsutövare som är uttagen att representera förbundet (K59900 och idrottsreseförsäkringen, se ovan)
  • Anställd av förbundet (tjänstereseförsäkringen K308:5)
  • Person som utför ideellt uppdrag åt förbundet (RF:s grundförsäkring med reseförsäkringen K304:4)

Det är viktigt att det finns en koppling till ett förbundsuppdrag. Även om man inte har svensk föreningstillhörighet kan man omfattas av RF:s grundförsäkring. Detta gäller för t.ex. Team Managers, mekaniker och massörer.

Genom förbundets försäkring är ledare och aktiva som representerar Sverige olycksfallsförsäkrade.

Andra villkor gäller vid olympiska spel, där gäller SOK:s idrottsreseförsäkring, eftersom de uttagna representerar SOK, ej förbundet.


Fler försäkringar – gott o blandat!

Idrottsförsäkring för utländska medborgare som inte tillhör EU/EES (K97)

Medborgare utanför EU- och EES-länderna som representerar svenska föreningar har inte rätt till offentligt finansierad vård i Sverige. För dessa aktiva kan kostnaden för vård och behandling blir hög. Läs mer här.

Gruppförsäkring för Paracyklister

Försäkringen hanteras av grengrupp Paracykel och förbundskansliet.

Europeiska sjukförsäkringskortet

Tänk på att när du reser inom EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det beställer du enkelt via Försäkringskassan,

Extra försäkringar för elitidrottare

Som elitidrottare behöver du en försäkring som snabbt ger rätt vård om oturen är framme. Många har en försäkring i kollektivavtal, genom laget eller föreningen. Folksam Elitidrottsförsäkring kan anpassas efter dina behov. Vem kan teckna försäkringen?

SOK:s Topp och talang

Topp och talang är ett skräddarsytt stöd för aktiva inom de olympiska idrotterna som bedöms ha potential att kunna nå medaljkapacitet på OS med en uthållig satsning och rätt stöd. I detta stöd inkluderas även försäkringar. Kontakta SOK för mer information.

Elev vid RIG eller NIU (K49716)

Det finns en särskild försäkring för studerande vid RIG och NIU. Försäkringen gäller under deltagande i regi av skolan planerad/schemalagd idrottsutövning som kan tillföras nämnda verksamhet. Försäkringen gäller också under resa till/från sådan verksamhet. Försäkring K49716

Försäkringar för motionscyklister (K66400)

Startklar är försäkringar från Folksam som är riktad till dig som motionsidrottar. Ger t.ex. ersättning när du missar tävlingar på grund av skada och sjukdom. Det finns två varianter, ”Startklar” och ”Startklar Plus”. Läs mer här

Försäkring av din cykel

Av cykelsverige det mest efterfrågade försäkringsalternativet. Ingen av de svenska försäkringsbolagen vill erbjuda ett adekvat skydd, därför tittar förbundet på andra lösningar. Förbundet rekommenderar ändå att man tar kontakt med olika bolag för att hitta den bästa försäkringen för din cykel. Oftast är det mest fördelaktigt att välja det försäkringsbolag där man har sin hemförsäkring.

Om du lånar cykel

Se till att du har en hemförsäkring med allriskskydd där värdet täcker cykeln.

Folksams kontaktuppgifter

Information, tfn: 0771 950 950
Anmälan av skada, tfn: 0771 960 960