Försäkringar

Gjensidige är SCF:s försäkringsgivare för olycksfall sedan den 1 januari 2020.

Följande cyklister är försäkrade genom Gjensidige (läs här* för fullständiga, gällande villkor):

  • Ungdomar till och med den 31 december det år de fyller 15 år som är med i en förening ansluten till Svenska Cykelförbundet.
  • Cyklister som tecknat Motionslicens eller Tävlingslicens är skyddade vid deltagande i sanktionerade lopp och vid träning.
  • Cyklister som tecknat E-cyclinglicens är skyddade vid deltagande i virtuella lopp och vid träning.
  • Cyklister som tecknat Engånglicens i sanktionerat lopp (till-, från- och under loppet).
  • Deltagare utan licens i sanktionerat motionslopp (till-, från- och under loppet).

Det är viktigt att komma ihåg att det finns begränsningar i olycksfallsförsäkringen. Det idag finns andra aktörer än föreningar anslutna till SCF som arrangerar cykellopp. Dessa lopp ligger utanför SCF:s omfattning och regelverk vilket innebär att SCF inte har möjlighet att ställa krav på säkerhet och sportsliga förutsättningar. Därför gäller inte heller olycksfallsförsäkringen som finns i licensen vid deltagande i osanktionerat lopp. Kom också ihåg att du med Tävlingslicens (med UCI  ID) riskerar påföljder om du väljer att köra ett lopp (oavsett motionslopp eller tävling) som inte sanktionerats av SCF om du inte sökt och fått beviljad dispens. Läs mer och sök dispens här.

Försäkringen innehåller också ansvarsförsäkring trafik som gäller om annan ansvarsförsäkring saknas.

Försäkringsinformation från 2020-01-01
Svenska Cykelförbundets olycksfallsförsäkring www.gjensidige.se/cykel

För anmälan av skada från 2020-01-01 www.gjensidige.se/cykel

Kontakt Gjensidige
Mail cykel@gjensidige.se
Telefon 0771-326 326

Vad gäller då vid en olycksfallsförsäkring och kan man förvänta sig för ersättning?

Svar: Konsumenternas har gjort ett poddavsnitt om just detta. Lyssna på avsnittet här: https://soundcloud.com/forsakringspodden/olycksfall?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Information om RF:s grundförsäkring ”Föreningsförsäkring Bas”, vänligen se länk nedan.

Olycksfall som har inträffat före den 1 januari 2020 skall anmälas till Folksam.

Föreningar kan även teckna Folksams Idrottsförsäkring. 

Kontaktuppgifter Folksam
Information, tfn: 0771 950 950