Tävlingsorganisation

Sidan är under uppdatering…

 1. Tävlingsledning / Projektledning
  • Projektledare
  • Tävlingsledare*
  • Funktionärsansvarig
  • Informationsansvarig
  • Pressansvarig
 2.  Bana
  • Banchef *
  • Bangrupp
 3. Säkerhet
 4. Arena
  • Arenaansvarig
  • Ljud
  • Sambandsansvarig
  • Antidoping
  • Parkering
  • Publik
 5. Sekretariat / Tidtagning
  • Sekretariat
  • Tidtagningsansvarig*
  • Startchef
  • Anmälningsansvarig
  • Ceremoniansvarig
  • Speaker
 6. Ekonomi och marknad
  • Ekonomiansvarig*
  • Sponsoransvarig /Sponsorgrupp
  • Marknadsansvarig /grupp
  • Försäljning (kiosk, grill, kaffe osv)

* Stjärnmarkerade roller är minimikrav för att ansöka om sanktion. En och samma person kan ha flera olika roller.

Listan ska kompletteras med rollbeskrivningar – arbete pågår med detta.