Frivillig vårdpersonal

Vi stöter ofta på föreningar som har svårigheter att hitta friviliig vårdpersonal till tävlingar. Det kan bero på en misstolkning av än regeländring som Socialstyrelsen gjorde för något år sedan. För ideella föreningar är det inte riktigt lika stränga regler som för praktiserande vårdgivare. Förhoppningen är att vi med nedan information kan få fler att vilja ställa upp som sjukvårdspersonal vid cykeltävlingar. Ni behövs!

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar
RF Frivillig Vårdpersonal