Alla grenar
Förbundet

Covid 19: SCF lättar på tävlingsförbudet i tre steg från och med den 15 juni

(2020-05-20) Den 15 juli hävs det nationella tävlingsstoppet – förbehållet att Folkhälsomyndighetens restriktioner kan följas. Beslutet om att släppa på tävlingsförbudet togs av SCF:s styrelsemöte under tisdagskvällen. Återstarten kommer ske i tre steg och redan den 15 juni tillåts tävlingar inom den egna klubben, samt prova-på-aktiviteter. Den 1 juli lättar även restriktionerna för distriktstävlingar – förutsatt att Folkhälsomyndighetens regler vid idrottsarrangemang efterföljs av arrangörer och deltagare. Respektive grengrupp kommer  få i uppgift att ta fram grenspecifika förhållningsregler som stöd inför återstarten. Dessa kommer kommuniceras ut snarast, dock senast 2020-06-01.
Förbundsordförande Stefhan Klang är glad över att kunna ge lite positiva besked till Cykelsverige, men understryker att Folkhälsomyndigheten och regeringens regler gäller, fram tills dess att restriktionerna ändras.

– Styrelsens inställning är att göra något positivt. Sen får vi se vart det hela leder. Men för oss var det viktigt att sätta upp datum att jobba mot, säger Stefhan Klang.

Förbundsstyrelsen är medveten om att beslutet om att lätta på tävlingsförbudet kommer att medföra många frågeställningar och kommer därför ta en separat diskussion med Folkhälsomyndigheten för att se om man gemensamt kan hitta riktlinjer för cykeltävlingar.


Återstart av tävlingsverksamheten – viktiga datum

15 juni: Träningstävlingar inom egna föreningen tillåts, samt prova-på-aktiviteter. Barn-och ungdomsverksamhet ska prioriteras.

1 juli: Distriktstävlingar tillåts – om de kan hållas inom ramen av Folkhälsomyndighetens bestämmelser.

15 juli: Den nationella tävlingsverksamheten öppnar – förutsatt att Folkhälsomyndighetens nuvarande restriktioner lättar.


Rekommendationer vid cykelarrangemang under Corona
(Reglerna kommer uppdateras)

För arrangör:

  • Det totala antalet deltagare och funktionärer får inte överstiga 50 personer
  • Föranmälan krävs – för att få koll på att antalet inte överstiger 50 personer. Om antalet föranmälda överskrider max-antal, ska barn- och ungdomsklasserna prioriteras.
  • Ingen gemensam dusch på plats
  • Ingen servering på plats

 

För deltagare:

  • Max två timmars restid till arrangemanget
  • Byt om och duscha hemma
  • Ha med egen mat

 

Svenska Cykelförbundet förhåller sig till Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer, och utformar riktlinjer till klubbar, arrangörer och enskilda cyklister utifrån myndigheternas beslut. Här kan ni läsa mer om tidigare beslut fattade med anledning av coronapandemin