SWE Cycling Online – Föreningens ADMINISTRATÖR

Hantera medlemsregister i IdrottOnline

  • Rätt uppgifter i medlemsregistret i IdrottOnline är A och O för att era medlemmar ska kunna logga in i SweCyclingOnline.
  • Ansvarig för föreningens medlemsregister behöver hålla IdrottOnline uppdaterat med rätt personuppgifter och en giltig e-postadress.
  • Det är också viktigt att medlemmarna är registrerade som aktiva medlemmar i föreningen.
  • Föreningen ska även godkänna integrationen från IdrottOnline till SweCyclingOnilne. Så här gör ni detta.

Ansöka om licens i SweCyclingOnline

  • Era medlemmar kan sedan själva ansöka om licens i SweCyclingOnline. De loggar in med den epostadress som är registrerad i medlemsregistret i IdrottOnline enligt ovan.
  • Föreningen kan också lösa licens åt sina medlemmar, genom att en utsedd person i föreningen får tillgång till adminläget i SweCyclingOnline. Det får man genom att den i föreningen som är huvudadministratör för IdrottOnline tilldelar ett antal ”roller” och ”behörigheter” till den som ska hantera licensansökningar för medlemmarna.
  • Här finns information om vilka roller och behörigheter som behövs: Manual Behörighet till administration i SCOL.
  • Om det är oklart vem som är föreningen huvudadministratör kontaktar ni IdrottOnlines support
  • Som föreningsadministratör kan ni ansöka om licens till era föreningsmedlemmar, här finns information om hur ni går tillväga. Manual Föreningsadministratör Licenser SCOL