Förbundet

FHM:s remissvar ökar hoppet för arrangemang redan från 11 april

Folkhälsomyndigheten föreslår nya maxantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 11 april. Om förslaget går igenom innebär det stora lättnader i den nuvarande begränsningsförordningen och därmed också goda chanser att tävlingssäsongen för svensk cykel kan dra igång som planerat i slutet av april.

I sitt remissvar föreslår Folkhälsomyndigheten olika maxantal för olika arrangemang utifrån smittläge. För idrottstävlingar och motionslopp utomhus föreslås följande: Vid steg ett – hårt belastad sjukvård – föreslås ett maxantal på 150 idrottsutövare utomhus. Motsvarande siffra för steg två – platåfas på relativt låg nivå – är max 900 utomhus. När samhället nått steg tre – få smittade individer och mycket få positiva tester – tas alla tak bort, föreslår FHM som vill att ändringarna ska träda i kraft den 11 april. LÄS MER

Reglerna för att undvika trängsel beror bland annat på om aktiviteten sker inomhus eller utomhus eller med eller utan sittplatser. För inomhusarrangemang föreslås därför följande steg gälla: Steg ett – hårt belastad sjukvård – max 8 deltagare. Steg två – platåfas på relativt låg nivå  – max 50 deltagare. Om tillställningen  eller sammankomsten anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats, max 300 deltagare.

För Svenska Cykelförbundet innebär Folkhälsomyndighetens remissvar ett stort ljus i tunneln och en förhoppning om att både arrangörer och cyklister ska känna en viss glimt av hopp, även om det känns hårt just nu.

Ta del av Folkhälsomyndighetens remissyttrande över promemorian:
Ändringar i begränsningsförordningen

RF:s remissvar:
Ändringar i begränsningsförordningen

FAKTA remisser
Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Foto: Clark Young