Byte av förening

För att byta förening och licenstillhörighet räcker det numera med ett medgivande från den förening som lämnas och att man är registrerad som aktiv medlem i den nya föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Formuläret ”Byte av förening” eller ”fribrev” som tidigare skulle skickas in till SCF behövs därmed inte längre.

Ur SCF:s tävlingsregler §1.1.006
Licensen utgör bevis på att tävlande är olycksfalls – och ansvarsförsäkrad. Överförande av licens, byte av förening, kan ske vid  digital licensansökan samt ytterligare en gång under kalenderåret och vid båda fallen endast efter medgivande från den förening man lämnar. Byte av klass (ex master-elit) får endast ske en gång per säsong.

Själva licensbytet gör du själv i swecyclingonline.se genom att ansöka om licens för din nya klubb. Du gör ansökan på nytt och går till betalning, där kommer det att stå 0 kronor att betala. OBS! Byte kan ske endast en gång per kalenderår.

OBS! För att ovan ska fungera ska din nya förening ha registrerat dig i IdrottOnline som aktiv medlem och med en giltig epostadress. Föreningen ska även ha aktiverat integration mellan IdrottOnline och IndTa (SweCyclingOnline).

Läs mer om tävlingslicens här.