Alla grenar
Förbundet

Covid-19: Fortsatt nationellt tävlingsstopp till 31 maj 2020

Svenska Cykelförbundets styrelse har beslutat att förlänga stängningen av den nationella tävlingsverksamheten i ytterligare en månad. Det innebär att det fortsatt råder totalt tävlingsstopp för alla typer av nationella cykeltävlingar, samt stopp för klubb- och distriktstävlingar till och med den 31 maj. Restriktionerna gäller även landslagssammankomster och läger i landslagsregi.
Styrelsen återkommer med besked om tiden efter 31 maj senast den 20 maj 2020.

UCI har sedan tidigare förlängt tävlingsstoppet i den internationella tävlingskalendern till 1 juli 2020 och för World tour-event till den 1 augusti. Förbundsstyrelsen väljer ändå att införa restriktioner månadsvis. Detta för att inte stänga dörren till den nationella tävlingssäsongen helt – ifall regeringen lättar på nuvarande restriktioner om sammankomster med fler än 50 personer.

Förbundsstyrelsen resonerar att man kan komma att lätta på restriktionerna successivt – beroende på hur regeringen och Folkhälsomyndigheten agerar framåt. Det skulle kunna innebära att man i första hand lättar på restriktionerna för klubbar och distrikt, för att successivt öppna den nationella tävlingskalendern. Under nuvarande förhållanden råder dock fortsatt tävlingsförbud till och med den 31 maj. Och förbundsstyrelsen återkommer med besked för tiden efter 31 maj – senast den 20 maj.

Med anledning av Coronakrisen har den nationella tävlingsverksamheten varit stängd sedan den 13 mars, då regeringen förbjöd sammankomster med fler än 500 personer. 2020-03-27 skärpte regeringen reglerna och förbjöd sammankomster med fler än 50 personer. Svenska Cykelförbundets styrelse gick då ut med nya rekommendation till klubbar och distrikt, och avrådde klubbar och distrikt helt från att arrangera tävlingar på distrikts- och klubbnivå.

I samband med stängningen av tävlingsverksamheten har förbundet tillsatt en särskild grupp som ansvarar för kontakten med drabbade tävlingsarrangörer i den nationella tävlingskalendern. Nationella arrangörer som drabbas av det fortsatta tävlingsstoppet, ombeds kontakta arrangörsgruppen via kanslimejlen kansli@scf.se för vägledning. 

Riksidrottsförbundet har även fastställt principer för hur regeringens stödpaket till idrotten ska fördelas. Föreningar och förbund kommer att kunna söka krisstöd från första maj och RS kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni. Arrangörer av evenemang som omsätter mindre än 5 miljoner kronor ska ansöka om medel direkt hos RF. Arrangörer som omsätter mer än 5 miljoner kronor hanteras av SF. Läs mer här:  https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottsforeningarkanfapengartillmidsommar/

Här kan ni även ta del av RF:s principer i sin helhet:
https://www.rf.se/contentassets/807b561522f2463c89254428a92f9cf5/rs-beslut-principer-fordelning.pdf

Svenska Cykelförbundet förhåller sig till Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer, och utformar riktlinjer till klubbar, arrangörer och enskilda cyklister utifrån myndigheternas beslut. Här kan ni läsa mer om tidigare beslut fattade med anledning av coronapandemin 

Svenska Cykelförbundets styrelse förlänger tävlingsförbudet ytterligare en månad.