Alla grenar
Förbundet

Ansökan om kompensationsstöd för corona öppnar 1 maj

Under perioden 1–15 maj kan idrottsföreningar ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Ansökan hanteras av RF och görs via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. För att föreningar ska kunna söka kompensation måste den totala förlusten vara på minst 15 000 kronor under perioden 12 mars – 30 juni.

Stödet gäller för förlorade intäkter eller merkostnader på grund av coronakrisen under perioden 12 mars till 30 juni.
För att föreningar ska kunna söka kompensation gäller att den totala förlusten/kostnaden är på minst 15 000 kronor. Kompensationsstöd till arrangemang som omsätter över fem miljoner kronor hanteras av specialidrottsförbunden. Svenska Cykelförbundet har redan upprättat kontakt med drabbade arrangörer av stora arrangemang.

Förening kan söka stöd för…

  • Evenemang och verksamhet, enligt nedanstående punkter, som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 12 mars till 30 juni 2020.
  • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang/verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
  • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik.
  • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Men inte för…

  • Ersättning för lön eller arvode.
  • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
  • Verksamhet och evenemang där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas, till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med matcher som ställts in.

Observera…

  • Idrottsföreningar ansöker i IdrottOnline, under fliken Idrottsmedel.

RF kommer bereda ansökningarna under maj och början av juni. Riksidrottsstyrelsen beräknas kunna besluta om utbetalning i mitten av juni.
LÄS MER: Här finns allt du behöver veta om kompensationsstöd till IF
För ytterligare frågor om kompensationsstödet, kontakta corona@rfsisu.se.

Bakgrund till stödet

Den 18 mars lämnade RF:s ordförande Björn Eriksson över den första beräkningen av coronapandemins ekonomiska konsekvenser för idrottsrörelsen till idrottsminister Amanda Lind. Idrottsföreningar uppskattas förlora minst 500 miljoner kronor på de evenemang som ställs in 12 mars till 30 april på grund av coronaviruset.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen för coronakrisen.

RF påbörjade därefter arbetet med hur stödpaketet ska fördelas. En referensgrupp med tio SF samlades för att diskutera principer för fördelningen och efter flera möten i gruppen kom RF fram till ett förslag som bland annat innebär att barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. Den 16 april beslutade sedan Riksidrottsstyrelsen (RS) om övergripande principer för fördelningen.

Mellan 1-15 maj kan cykelföreningar söka stöd hos RF för förluster som drabbat föreningen med anledning av coronakrisen.