Meny

Betaltjänsten i Swe Cycling Online (för föreningen)

Det finns en betaltjänst integrerad i Swe Cycling Online som är tillgänglig för SCF-anslutna föreningar, med möjlighet att:

  • använda tjänsten för anmälningsavgifter till tävlingsarrangemang.
  • skicka fakturor, via epost eller pappersfakturor.
  • erbjuda kortbetalningar över hela världen.

Aktivering

För att aktivera fakturamodulen måste behörig person i föreningen godkänna de allmänna villkor som gäller för tjänsten. Dessa villkor finns i tävlingskalendern.

För att aktivera betaltjänstens kortmodul skickar föreningen in en intresseanmälan via mejl till kansli@scf.se så skickar vi ett avtal för betaltjänsten där föreningen och dess behöriga firmatecknare skriver ett inlösenavtal med Bambora (from 2018). De föreningar som redan har aktiverat kortmodulen genom avtal med den tidigare leverantören Evalon måste skriva på ett nytt avtal med Bambora.

För att handläggningstiden ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det bra om ansvarig kontaktperson förbereder en kopia av giltig ID-handling, samt en bekräftelse från banken att föreningens kontonummer stämmer med det som fylls i det inlösenavtal som skrivs med kortinlösaren.När tjänsten är aktiverad kommer en bekräftelse skickas till föreningens kontaktperson och kortmodulen dyker automatiskt upp i portalen Swe Cycling Online.

Läs mer om Bamboras tjänster här.

Backstage

Varje förening får tillgång till ”Backstage” för att kunna hantera fakturor och följa kortbetalningar. För att kunna nå dessa sidor måste varje förening få unika användaruppgifter. Dessa kommer att automatgenereras av systemet och skickas till er ansvariga kontaktperson via sms. Tänk på att användaruppgifterna är en värdehandling och måste hanteras med försiktighet. En första åtgärd är att ändra det automatgenerade lösenordet till ett personligt lösenord. Detta måste göras inom 24 timmar för att aktiveringskoden ska gälla.

Manual Alektum Backstage.

I Swe Cycling Online finns en betalflödesmall (med exempelvis förinställda antal förfallodagar vid fakturering) som varje förening har fått tilldelad i systemet. Om mallen inte skulle passa er förening går det bra att kontakta SCF kansli för justering.

Support

Eventuella problem med betaltjänsten ska hanteras i följande ordning:

1.      Föreningsmedlemmar som får problem med tjänsten vid tävlingsanmälan, t.ex. frågor om faktura och krediteringar ska i första hand kontakta tävlingsarrangören.

2.      Om förening/tävlingsarrangör får problem med betaltjänsten eller behöver assistans med fakturering eller korttransaktioner kan problemet beskrivas och skickas till kansli@scf.se.

 

Priser
De fem förbund som står bakom IndTa 2.0/SweCyclingOnline har gemensamt förhandlat fram priset på betaltjänsterna. Nu gällande administrationsavgifter för betaltjänsten (exklusive moms):

  • Faktura via email (inkl. kundreskontrahantering): 10 SEK/faktura
  • Pappersfaktura (inkl. kundreskontrahantering): 16,50 SEK (1 sida)
  • Kortbetalning: 149 SEK/månaden, 3,90 SEK/transaktion samt ca 0,7% av kapitalbeloppet på såld vara.