Meny

Utveckling SCF 2019 och framåt

2019

Säker cykling 2.0

Inledning av samarbete mellan Folksam, SCF samt samtliga arrangörer sanktionerade av SCF. Efter genomfört lopp behöver arrangören skicka ut en enkät framtagen tillsammans med Folksam till samtliga deltagare. Målet är att få ökad information och förståelse kring incidenter, olyckor, risker, mm. Långsiktigt skall detta leda till säkrare arrangemang med färre olyckor.

 • Motionskalender

Ta fram och utveckla en kalender på eller vid sidan av SCF’s plattform med samtliga lopp kopplade till SCF.

 • Stärka motionskommittéen ekonomiskt

Ökade ekonomiska medel för arbetet i motionskommittéen.

 • Inleda arbetet med en utvecklingsgrupp för arrangörer
  • Genom ökat samarbete mellan förbundet och våra större arrangörer skapa möjligheter att ett arrangemang till ”nästa nivå”. Exempelvis vara ett stöd till Vätternrundan för att skapa och genomföra en tävlingsklass som är intressant för SVT. Möjligheterna är förstås inte begränsade till detta.
  • Skapa en ”erfarenhetspool” med underlag, formuleringar, praxis kring att söka tillstånd. Många arrangörer upplever det som väldigt krångligt och svårt att söka tillstånd. Här ser vi ett akut behov av att stärka upp med stöd från förbundet.

2020

 • Införande av sakförsäkring

Möjlighet att försäkra sin cykel och annan utrustning som skadats under exempelvis ett motionslopp.

 • Lansering av interaktiv säkerhetsutbildning för cyklister (om inte redan 2019)

Detta arbete har redan inletts och omfattar fler delar. Målet är att bland annat skapa säkrare beteenden och därmed skapa en ökad attraktion för cykelsporten.

Andra möjligheter

 • Styrgrupp i tillstånds- och hanteringsfrågor gentemot Länsstyrelsen och Trafikverket
 • Landslagsrepresentation på nationella cykellopp för ökat intresse av media och allmänheten
 • Mötesplats svensk cykel
  • Skapa en plattform och ett forum för cyklister från hela Sverige kopplat till förbundet, dess arrangörer och dess klubbar. Syftet är att stärka och möjliggöra en utökad kontakt/relation till cykelsporten.
 • Nyttja förbundets roll i det Nordiska Cykelförbundet
  • Attrahera deltagare från dessa länder.