Varför licens?

En tävlingslicens är en ID-handling som berättigar cyklisten att tävla i den klass den är licensierad i på tävlingar sanktionerade av SCF. Genom att vara licensierad ställer cyklisten upp på tävling i enlighet med det regelverk som finns för cykelsporten genom SCF, UCI samt Riksidrottsförbundet. Regelverket för cykelsporten har till syfte att skapa lika förutsättningar mellan utövande individer samt göra tävlandet så säkert som möjligt.

Genom att vara licensierad är cyklisten försäkrad i sitt idrottsutövande både under tävling och träning nationellt och internationellt samt vid resor till och från sina cykelaktiviteter.

Vad krävs?

Du behöver vara medlem i en SCF-ansluten förening.

Cyklister som är 17 år och äldre ska genomgå den kostnadsfria webbaserade antidopingutbildningen ”Ren vinnare”. Genomförd kurs är ett krav för att få ansöka om licens för junior, elit, master och ledarlicenser och ger dig, såväl idrottare som ledare, nödvändiga kunskaper i ämnet.  Mer information om antidopingutbildningen.

Vilken licenstyp krävs?

Det beror på vad du ska tävla i för klass, nybörjarklasser för barn kräver normalt endast föreningstillhörighet, men licens ”Under 11” kan man skaffa för 50 kronor och då få det extra försäkringsskyddet som gäller kalenderåret ut. För cyklister som kör sport/motionsklass räcker det att ha en baslicens för 300:-. Är du över 30 år och vill delta i tävlingsklasserna väljer du masterslicens, såvida du inte vill delta i elit. Se vilka licenstyper som finns och vad de kostar här.

Tillbaka till tävla