Meny
Motionslopp 2023 Förbundet

NY – Avgiftsmodell motionslopp 2023

Från 2023 införs en ny avgiftsmodell för motionslopp. Arrangörer har möjlighet att ställa krav på licens för cyklisterna och arrangören betalar då inga deltagaravgifter till Svenska Cykelförbundet. För den arrangör som inte vill ställa krav på licens på cyklisterna betalar arrangören till skillnad från tidigare år endast en deltagaravgift per olicensierad cyklist till Cykelförbundet.

Avgift motionslopp/motionsklass 2023

  • Deltagaravgift motionslopp/motionsklass – 65 kr (25 kr*) (0 kr**) per anmäld deltagare
  • Motionslicens – 300 kr
  • Engångslicens – 65 kr

* 2023 beslutad subvention med återstartsmedel
** Om deltagaren har en licens (gäller ej E-cyclinglicens)

Här nedan har vi lyft några av de frågor som vi får kring den nya avgiftsmodellen. Om du inte hittar svaret på din fråga är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Skicka gärna ett mail till kansli@scf.se så svarar vi på din fråga och kanske även lägger till den här nedanför.

FAQ om den nya motionslösningen

Varför inför ni en ny avgiftsmodell?

Svar: Bakgrunden till den nya modellen är bland annat ökade utmaningar för våra arrangörer och föreningar och den ökade efterfrågan på centralt stöd från Cykelförbundet kring tillståndsfrågor, arrangemang och rekrytering. Mycket handlar om de allt tuffare kraven som ställs från myndigheter för att få tillstånd att genomföra cykellopp. Om det fortsätter som idag kommer vi snart inte längre ha några motionslopp eller tävlingar alls. Med den nya avgiftsmodellen skapar vi förutsättningar att påverka beslutsfattare samtidigt som vi kan stötta och utbilda våra arrangörer. Pengarna kommer med andra ord gå tillbaka till cykelsporten.

Varför anser ni att man ska ha en motionslicens?

Svar: Med en licens har du som cyklist rätt att delta på alla av Cykelförbundet sanktionerade motionslopp som ställer krav på någon typ av licens (gäller ej E-cyclinglicens). I licensen ingår även en olycksfallsförsäkring som gäller vid träning och på sanktionerade lopp från dagen av tecknande till den sista december innevarande år. Du har rätt att ställa upp i klassen Elitmotion – ger rätt till resultat på ett motionslopp – i de fall en arrangör erbjuder den klassen. Dessutom ingår E-cyclinglicensen, som ger dig rätt att ställa till start på Cykelförbundets samtliga E-cyclingarrangemang. Läs mer om alla licenser och dess innehåll här! (nya licenser och avgifter publiceras 1 december)

Varför kan man välja om man vill ha föreningstillhörighet på sin Motions eller E-cyclinglicens?

Svar: En föreningskoppling behöver normalt göras av en föreningsansvarig i Riksidrottsförbundets datasystem IdrottOnline. För att förenkla tecknandet av Motionslicensen har vi tagit bort detta krav. Den som redan har en föreningskoppling i Swecyclingonline får automatiskt in sin förening på sin motions- eller E-cyclinglicens, oavsett var den tecknas. Har man ingen tidigare föreningskoppling i Idrottonline och tecknar på scf.se/licenser finns ingen förening på licensen.

Varför görs avgiftsmodellen bara om på motionslopp och inte tävlingar?

Svar: Alla tävlingar ställer idag redan krav på licensiering av cyklisterna. En tävlingscyklist bidrar således med både licensavgift och deltagaravgifter till Svenska Cykelförbundet. Tävlingscyklister deltar också oftast i fler tävlingar/lopp per år, vilket även det innebär en större intäkt till SCF. Tävlingar genomförs generellt med kortare/rullande avstängningar på statliga och kommunala vägar och/eller på mer begränsade områden i skog och mark, vilket kan förenkla tillståndsprocessen.

Arrangörer ska dela deltagarens uppgifter med Cykelförbundets server för att läsa av vilka som har en giltig licens, hur fungerar detta förfarande med GDPR?

Svar: Cykelförbundet har tagit in hjälp med all hantering av personuppgifter av samma företag som gjort Vätternrundans anmälningssida och som har stor vana med GDPR-hantering. Enkelt förklarat jämförs arrangörens deltagarregister och Svenska Cykelförbundets licensregister, som finns i ett lagringsmoln, efter loppet. Exakta uppgifter som krävs för att göra licenskontrollen (med formulär för en arrangör att ladda upp ) kommer kommuniceras längre fram.

Hur kommer det fungera rent praktiskt för mig som cyklist?

Svar: I anmälan till ett motionslopp kan du komma att få information om att det är obligatoriskt med licens (E-cyclinglicens är som sagt inte giltig). Om du inte redan har en licens kommer det finnas en länk dit du skickas för att teckna din engångs- eller motionslicens. Licensen får du digitalt via appen Cardskipper, som även innehåller erbjudanden från Cykelförbundets partners och sponsorer.

Arrangören kan innan loppet kontrollera att du har en giltig licens – via vårt licensregister – eller ha funktionärer som kontrollerar din licens vid nummerlappsutdelningen. Ställer arrangören inget krav på licens anmäler du dig som vanligt.

Hur kommer det fungera rent praktiskt för mig som arrangör?

Svar: När ni planerar ert lopp behöver ni bestämma om ni vill ställa krav på licens eller inte. Om ni ska ställa licenskrav behöver ni i så fall i anmälan fråga om personen redan har en licens. Om svaret är ja (E-cyclinglicens ej giltig) kan personen gå vidare och anmäla sig. Om svaret är nej bör personen hänvisas till Svenska Cykelförbundets licenssida scf.se/licenser som ni har lagt in i anmälan. Via länken kan cyklisten köpa motions- eller engångslicens, innan den fortsätter med sin anmälan eller efter att den anmält sig.

Kommer jag som arrangör kunna kontrollera att cyklisten faktiskt har en giltig licens?

Svar: Ja. Tack vare att licensen finns digitalt i Cardskipper-appen kan en funktionär enkelt verifiera att licensen är giltig genom att trycka på licensbilden tills en grön bock och ordet VALID syns exempelvis i samband med nummerlappsutdelningen. Vill ni stämma av ert anmälningsregister med vårt licensregister innan loppet kommer ni ha den möjligheten. Saknar en cyklist licens (fast det är licenskrav på ert lopp) kan ni exempelvis via mejl uppmana cyklisten att teckna licens och/eller meddela denne att en giltig licens kommer behöva visas i i samband med nummerlappsutdelningen.

Hur kommer man kunna använda klassen Elitmotion i ett motionslopp?

Svar: Begreppet Elitmotion är inget nytt begrepp men klassen har sällan använts och används på olika sätt. Elitmotion innebär framöver att en arrangör har möjlighet att ge deltagarna resultat, utöver att deltagarna får sin egen tid. Detta gäller under förutsättning att arrangören uppfyller de krav på säkerhet som Cykelförbundet och tillståndsmyndigheter ställer. Exempel där Elitmotion kan användas om förutsättningar, avspärrningar och säkerheten tillåter detta är på gravellopp, långlopp på MTB och enstaka landsvägslopp. Dessa ska ha en separat startfålla och samtliga startande ska ha licens. Elitmotion kan även användas på ett MTB XCO-lopp med egen startgrupp. Exakta definitioner samt nytt/uppdaterat regelverk för motionslopp med fler exempel kommer att presenteras inför säsongen 2023.

Kan jag köra utländska lopp som kräver UCI-licens med Motionslicensen?

Svar: Nej. För att ha en godkänd UCI-licens behöver du teckna minst en Baslicens. Om du redan har en Motionslicens kan du uppgradera till en Baslicens för 150 kr. Kontakta inledningsvis kansliet på kansli@scf.se så hjälper vi dig med detta.

Får man ställa upp i ett osanktionerat motionslopp om man har en motionslicens?

Svar: Endast tävlingslicenser som är kopplade till Internationella Cykelförbundet (UCI) begränsar möjligheterna att ställa upp i ett av SCF osanktionerat lopp. En motionslicens begränsar med andra ord inte detta. Du som har en tävlingslicens kopplad till UCI (med UCI ID) kan söka dispens av Cykelförbundet för att få ställa upp i ett osanktionerat lopp. Läs mer om hur du går tillväga här

Vad får vi för pengarna?

Svar: Utan att göra denna förändring kommer arrangörer att få det allt tuffare att arrangera cykellopp. Detta leder till allt färre lopp – och allt färre cyklister. Tanken med den nya motionslösningen är att arrangörerna inte ska behöva få ökade kostnader. Svenska Cykelförbundet är en ideell förening som jobbar med att främja verksamheten genom att se till att alla extraintäkter går tillbaka till verksamheten.