Alla grenar
Förbundet

Viktig påminnelse från RF gällande kompensationsstöd till IF

Här kommer viktig information till de föreningar som berörs av RF:s stödpaket:

Den 1 maj öppnade RF ansökan om kompensationsstöd för både SF och IF.
Ansökan är öppen till och med den 15 maj och gäller kompensation för perioden 12 mars till 30 juni.

Då ett stort antal ansökningar förväntas är kvaliteten på ansökningarna av största vikt.
Det är av yttersta vikt att berörda föreningar (IF) inkommer med verifierade och lättbegripliga underlag som styrker deras ekonomiska förluster. Detta underlättar handläggningen.

RF kommer att behandla ansökningarna under andra halvan av maj och början av juni. Preliminärt fattar Riksidrottsstyrelsen beslut om kompensationsstöd den 11 juni. Alla som har ansökt om stöd kommer att få besked om beslut senast under midsommarveckan (v. 25).

På rf.se finns en infosida om kompensationsstöd SF och en infosida om kompensationsstöd IF. För föreningar finns även en FAQ som är bra att använda som stöd till ansökan.

Om ni får frågor från föreningar kan ni i första hand hänvisa till infosidan och FAQ. Hittar ni inte svaren där är ni som vanligt välkomna att kontakta oss på corona@rfsisu.se.

LÄS MER Ansökan om kompensationsstöd