Alla grenar
Förbundet

Träning på smittsäkert sätt tillåts för alla – tävlingsförbud kvarstår

Måndagen den 14 december ersätts de lokala allmänna råden av nya nationella råd. För idrottens del innebär de nya nationella råden att det åter blir tillåtet för personer över 16 år att genomföra gemensamma träningar om det kan ske under smittsäkra former, med fördel utomhus.
Regeringen betonar dock att max åtta personer är den nya normen i enlighet med regeringens förbudsordning om offentliga sammankomster som är begränsade till åtta deltagare. Folkhälsomyndigheten lägger även stor vikt på det personliga ansvaret. LÄS MER: Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
Formellt gäller råden till och med den 30 juni 2021.

Vissa av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella råd gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare (juniorer/seniorer) kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

  1. håller avstånd till varandra,
  2. inte delar utrustning med varandra,
  3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
  4. undviker gemensamma omklädningsrum,
  5. reser till och från aktiviteten individuellt,
  6. utför aktiviteten i mindre grupper.

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla. Enligt Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd som gäller från den 14 december får barn födda 2005 och senare fortsatt träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar.

Svenska Cykelförbundets tävlingsförbud gäller fortsatt till och med den 15 januari. Därefter tar förbundsstyrelsen ett nytt beslut om eventuell förlängning.
Lär mer om cykel under corona HÄR

Läs mer om de ny nationella råden på RF:s hemsida: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/traningpasmittsakertsatttillatsforalla