Meny

Vanliga frågor om coronaviruset och cykling

(Uppdaterad 2020-04-20)

Svenska Cykelförbundet förhåller sig till Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer, och utformar riktlinjer till klubbar, arrangörer och enskilda cyklister utifrån myndigheternas beslut. Här kan ni läsa mer om tidigare beslut fattade med anledning av coronapandemin 


Nya coronaviruset påverkar Cykelsverige på olika sätt. SCF har därför sammanställt några av era vanligaste frågorna rörande corona-pandemin och hur olika restriktioner påverkar enskilda cyklister och arrangörer.


Vi är en klubb som är intresserad av att genomföra enklare lokala träningstävlingar. Vad är kravet för sådana?

SVAR: Den 13 mars stängde SCF all nationell tävlingsverksamhet under mars och april, utom klubb-och distriktstävlingar.
Efter regeringens senaste beslut (2020-03-27) om att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer har vi skärpt rekommendationerna och avråder helt från att arrangera distriktstävlingar och motionstävlingar. Här kan ni läsa regeringens beslut i sin helhet.

UPPDATERAT SVAR 2020-04-20:
Svenska Cykelförbundets styrelse har beslutat att förlänga stängningen av den nationella tävlingsverksamheten i ytterligare en månad. Det innebär att det fortsatt råder totalt tävlingsstopp för alla typer av nationella cykeltävlingar, samt stopp för klubb- och distriktstävlingar till och med den 31 maj. Restriktionerna gäller även landslagssammankomster och läger i landslagsregi.
Styrelsen återkommer med besked om tiden efter 31 maj senast den 20 maj 2020. LÄS MER
Vi uppmuntrar däremot till klubbträningar (se nedan för rekommendationer vid träning).


Vi är en klubb som ska arrangera ett motionslopp i juli. Enligt Folkhälsomyndigheten ska förbudet mot mer än 50 personer gälla till 31 december, samtidigt skriver SCF att tävlingsförbudet gäller mars och april. Hur ska vi göra, ska vi ställa in loppet i juli? 

SVAR: Vi tycker inte att ni ska ställa in. Folkhälsomyndighetens skärpning av de allmänna råden den 1 april 2020 är satt till den 31 december av lagtekniska skäl, men kan upphävas när som helst.
Den 20 april kommer SCF:s styrelse meddela ytterligare restriktioner i den nationella tävlingsverksamheten. Troligtvis förlängs nuvarande restriktioner ytterligare någon månad, men att ställa in all tävlingsverksamhet året ut är inte aktuellt – och är inte heller RF:s rekommendation.
SCF:s rekommendation till alla tävlingsarrangörer är att ha is i magen och försöka att inte bekymra sig så mycket om deltagarantalet. Sätt i stället upp ett sista datum för er själva, där ni måste fatta beslut om tävlingen kan genomföras eller måste ställas in.

UPPDATERAT SVAR 2020-04-29
Ska du eller din förening arrangera en cykeltävling under maj och juni och vill flytta eller ställa in arrangemanget med anledning av rådande tävlingsförbud? Här finns viktig information om hur ni bör gå till väga.


Måste en klubbtävling eller träning sanktioneras av SCF?

SVAR: Nej, en klubbträning behöver inte sanktioneras. En träningstävling behöver inte heller sanktioneras. Den sker inom den egna klubben, har ingen tidtagning eller nummerlappar och är avgiftsfri. Däremot är det viktigt att klubben följer rådande trafikregler och har koll på regler och tecken som gäller vid klungkörning.


Hur bör klubbarna tänka kring barn- och ungdomsträning?

SVAR: Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan och har  har i dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, uppdaterat råd och rekommendationer som kan underlätta för dem som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter. Från och med 1 april bör dock – om möjligt träningar och hållas utomhus.
Även Svenska Cykelförbundets styrelse uppmuntrar ungdomsträning, så länge skolorna är öppna, eller till dess att regeringen kommer med andra restriktioner.
Här kommer du direkt till sidan ”träna gärna men gör det säkert”.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid träning

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel.

Finns det något ekonomiskt stöd att söka för föreningar under coronapandemin?

Föreningar kan söka stöd för kostnader för att anpassa verksamheten under coronakrisen via Projektstöd IF. (Tidigare Idrottslyftet) Det beslutade Riksidrottsstyrelsen 31 mars 2020.
Beslutet innebär att föreningar ska kunna söka projektstöd för barn- och ungdomsidrotten via kriteriet: Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona.
Konkret kan det handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning eller genomföra annorlunda idrottsverksamhet, som med digitala hjälpmedel. Stödet söks inom det ordinarie Projektstödet till barn- och ungdomsidrotten.
Observera. Riktlinjerna är i dagsläget inte fastställda av RiksidrottsförbundetStödet kommer att gå att söka tidigast från vecka 15.

UPPDATERAT SVAR 2020-04-28
Under perioden 1–15 maj kan idrottsföreningar ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Ansökan hanteras av RF och görs via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. För att föreningar ska kunna söka kompensation måste den totala förlusten vara på minst 15 000 kronor under perioden 12 mars – 30 juni. LÄS MER


Kommer föreningar och arrangörer av cykeltävlingar kompenseras ekonomiskt när tävlingar ställs in?

SVAR: Den 20 mars 2020 beslutade regeringen om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrottsevenemang som tvingats ställa in på grund av coronaviruset mars och april. RF har nu bildat en referensgrupp tillsammans med representanter för SF med uppgift att ta fram en modell för hur stödet ska fördelas. Den 16 april kommer RF presentera principerna på hur stödet ska fördelas. Och den 19 april kommer SCF:s styrelse ta del av principerna som ligger till grund för kompensation. Den 20 april kommer beslutet kommuniceras ut till föreningar och arrangörer av tävlingar.

UPPDATERAT SVAR 2020-04-28
Under perioden 1–15 maj kan idrottsföreningar ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Ansökan hanteras av RF och görs via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. För att föreningar ska kunna söka kompensation måste den totala förlusten vara på minst 15 000 kronor under perioden 12 mars – 30 juni. LÄS MER


Ska man teckna tävlingslicens även fast tävlingar ställs in?

SVAR: Vi tycker det är viktigt att cyklisterna är försäkrade både vid enskild träning, klubbarrangemang och distriktstävlingar. Vi rekommenderar därför att aktiva cyklister tecknar licens, då det i licensen ingår en försäkring som gäller både vid träning och tävling.  Även motionscyklister kan teckna en baslicens för vara försäkrad vid träning och klubbarrangemang.
Subvention av tävlingslicensen till följd av uteblivna tävlingar är i dag inte aktuellt.


Kommer säsongen vara helt inställd på exakt samma sätt som nu i mars/april så länge restriktion på event med fler än 50 personer kvarstår från Folkhälsomyndigheten? 

SVAR: I nuläget är det för tidigt att lämna några svar om tävlingssäsongen 2020 efter 30 april. Styrelsen återkommer med besked om tiden efter 30 april, senast den 20 april.


Hur ska arrangörer av nationella cykeltävlingar förhålla sig kring restriktionerna runt coronaviruset. Kan arrangören själv flytta fram tävlingar i tävlingskalendern till datum som passar arrangören?

SVAR: För att undvika eventuella krockar i tävlingskalendern har SCF bildat en arbetsgrupp som i dialog med landets tävlingsarrangörer försöker hitta alternativa datum för de nationella tävlingar som inte kan genomföras under mars och april. När eller om regeringen lättar på restriktionerna kommer styrelsen återkomma med förslag på prioritetsordning för de internationella tävlingarna.
För att det inte ska bli för många krockar i tävlingskalendern ber vi alla som ska byta helg att kontakta kansliet först. I slutändan är det kommissarierna som godkänner det nya datumet, och de kommer inte tillåta att det går för många lopp samtidigt.
I nuläget är det dock för tidigt att lämna några svar om tävlingssäsongen 2020 efter 30 april.

UPPDATERAT SVAR 2020-04-29:
Den som har ett cykelarrangemang inplanerat i vår tävlingskalender swecyclingonline.se (IndTa) under maj och juni, bör omgående kontakta förbundet via kanslimejlen kansli@scf.se för vägledning.
För att det inte ska köra ihop sig i tävlingskalendern swecyclingonline.se (IndTa) längre fram (när eller om förbudet hävs) och för att tävlingen ska få rätt status, ber vi alla arrangörer av lopp som skulle arrangerats till och med den 30 juni och som nu vill senarelägga sina arrangemang att senast 19 maj att informera förbundet via kanslimejlen kansli@scf.se. LÄS MER


Om restriktionen på 50 personer släpps – är det fullt blås som vanligt med alla tävlingar då?

SVAR: SCF följer regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. SCF har som ambition att öppna upp tävlingssäsongen så fort restriktionerna lättar.


Vi har tänkt anordna en fixardag (reparera banan och cyklar etc) I nuläget vet vi inte antal som kan tänkas dyka upp. Räknas detta som en sammankomst som inte får överstiga 50 personer

SVAR: Det går alldeles utmärkt att anordna en fixardag. När det gäller klubbtävlingar har vi sedan tidigare avrått från anmälan på plats. Så om du är osäker på hur många som kommer dyka upp, är rådet att låta folk anmäla sitt deltagande innan – så du har du full koll på att antalet inte överstiger 50 personer.
Be folk ta med egen matsäck/fika. Underlätta för deltagare att hålla en god handhygien (kanske kan folk ha på sig handskar utomhus) och se till att det inte skapas täta folksamlingar.

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning:

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

På grund av corona-epidemin vill vi flytta en motionstävling i tävlingskalendern till ett annat datum senare i höst. Är det okej?

SVAR: Om ni ändrar till nytt datum, så ska tävlingen godkännas (igen) innan den kan sanktioneras. För att det inte ska bli för många krockar i tävlingskalendern ber vi därför alla som ska byta helg att kontakta kansliet först. I slutändan är det kommissarierna som godkänner det nya datumet, och de kommer inte tillåta att det går för många lopp samtidigt.


Vad gäller vid årsmöten, kan vår klubb hålla årsmöte som planerat?

SVAR: Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Rekommendationen gäller från och med den 1 april i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer