Alla grenar
Förbundet

Beslut om tävling och träning med anledning av skärpta regionala restriktioner

SCF:s förbundsstyrelse har den 1 november fattat vägledande beslut om tränings- och tävlingsverksamheten i de regioner som omfattas av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd. Styrelsen har även beslutat om att ställa in all nationell tävlingsverksamhet under november, samt att ingen landslagsverksamhet ska ske under november.

Folkhälsomyndigheten har i samråd med smittskyddsläkare i fem av landets regioner infört regionala allmänna råd. Då en majoritet av Sveriges cyklister bor i någon av regionerna som omfattas av de allmänna råden, som bland annat inskränker resandet i berörda regioner, är förbundsstyrelsens bedömning att det inte är möjligt att genomföra nationella tävlingar. Här hittar du information om vilka regioner som berörs i nuläget.

Svenska Cykelförbundets styrelse har därför beslutat om följande:

Nationella tävlingar: Ställs in under hela november

Landslagsverksamhet: Ställs in under hela november

Resor: Resor för förbundsrepresentanter och personal stoppas under november. Kanslipersonal ska i möjligaste mån arbeta hemifrån och undvika kollektivtrafik.

Distriktstävlingar: Bör ställas in i de regioner som omfattas av de nya allmänna råden.

Klubbträningar: Bör ställas in i de regioner som omfattas av de allmänna råden – med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Klubbtävlingar: Bör ställas in i de regioner som omfattas av de allmänna råden – med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Utbildningar i SCF:s regi: Ställs in under hela november

LÄS MER: Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för covid-19

SCF har kontaktat arrangörer som berörs av det nationella tävlingsstoppet. Alternativa datum för när eller om berörda tävlingar ska genomföras  kommuniceras när beslut är tagna.

Svenska Cykelförbundet uppmanar både enskilda cyklister och cykelklubbar i berörda regioner att följa de regionala restriktioner som tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkare i respektive region. Den som är osäker på vad som gäller ska i första hand vända sig till regional smittskyddsläkare.