Förbundet

Här är Trafikverkets dragning och svar på frågor från infomötet

Trafikverket presenterade vid ett informationsmöte sitt betydligt mera krävande arbetssätt när det gäller tävlingar på väg från 1 januari 2023. Då Riksidrottsförbundet (RF) med stöd av bland annat Svenska Cykelförbundet har fått positivt gensvar när det gäller kostnadsbiten så utgår dessa frågor just nu. Men Trafikverkets dragning och myndighetens svar på övriga frågor har efterfrågats så här kommer de.

Punkterna var i korthet följande:

  • Bakgrund
  • Ansvarsfrågor
  • Vägmärkesförordningen
  • Trafikvakter
  • Vägnummerindelning
  • Vad betyder detta för arrangörer

Trafikverkets samordnare Christel Fridells powerpoint efterfrågades, den hittar ni HÄR!

Och här kommer Trafikverkets svar på de frågor som ställdes som inte rör kostnadsbiten, som är på väg att få en gynnsam lösning som dock inte är klar i detalj.

Får man sätta upp en skylt vid en cykeltävling på eget bevåg?

”Som arrangör får man inte sätta upp vägmärken, det gör väghållaren. Däremot kan arrangören, efter dialog med Väghållningsmyndigheten och eller tillstånd enligt Väglagen, få tillstånd att sätta upp skyltar som riktar sig till deltagarna i arrangemanget. Prata med väghållningsmyndigheten (Trafikverkets regioner) och berätta vad det är ni vill göra. Att sätta upp skyltar eller andra anordningar på vägen eller inom vägområdet utan tillstånd från väghållningsmyndigheten är olagligt och det är rätt onödigt.”

Kan man få mandat att dirigera trafik med egna funktionärer?

”Nej, med nuvarande lagstiftning är det bara polis som får dirigera trafik vid arrangemang.”

Vad är de bakomliggande strategiska orsakerna till de nya reglerna, politiska beslut eller statistik om många allvarliga olyckor?

” Vi vill vara tydliga med att det inte är frågan om några nya regler. I samband med översyn av tidigare arbetssätt har framkommit att det funnits brister vilka varit nödvändiga att justera. Det som är nytt är att Trafikverket inte längre kommer att anlita arrangörer eller hänvisa arrangörer att kontakta Trafikverkets entreprenörer direkt för sådant som väghållaren är ansvarig för enligt författningar samt att eventuell fakturering sker från Trafikverket, inte direkt från Trafikverkets entreprenör.”

Vad är det för handläggningstid som vi kan förvänta oss av Trafikverket för att hantera en ansökan som kommer in via Länsstyrelsen? Historiskt har vi upplevt från fyra upp till sex månaders handläggningstid totalt sett och att beslutet har kommit så sent som dagen innan loppet ska genomföras?

”Handläggning sker hos Länsstyrelsen avseende tillstånd för att få genomföra ett arrangemang. Den handläggningstiden har Trafikverket ingen möjlighet att påverka. Trafikverkets handläggningstid för ansökan om tillstånd enligt Väglagen (avseende skyltar till deltagarna, nedtagning av vajerräcke mm) varierar beroende på ansökans omfattning. Det är därför av stor vikt att arrangören är ute i god tid. När det gäller cykling ska ansökan skall skickas fyra månader innan tävling och besked bör lämnas två månader innan. Rådet är att skicka in en ansökan tidigare men framför allt ha en tidig dialog. De åtgärder Trafikverket ska utföra på kontrakt kräver 30 dagars framförhållning.”

Att få tillbaka beslutet så sent som två dagar innan loppet är med andra ord inte okej men för att undvika denna situation rekommenderar TV kommunikation, men ett faktiskt godkännande kommer ibland bara några dagar innan, vad säger ni om det?

”Beslut från länsstyrelsen som kommer sent är ett problem för arrangören. Det är också ett problem för Trafikverket och kan i värsta fall leda till att vi helt enkelt inte hinner utföra de arbeten som är nödvändiga för arrangemangets genomförande. Detta skulle vara extremt olyckligt och är inget vi önskar på något sätt. Men att lämna in ansökan i god tid och en bra dialog är nycklarna för att detta ska fungera.”

Ansöker man 2023 som vanligt till Länsstyrelsen som sedan skickar remiss till Trafikverket för riksvägar och berörd kommun för kommunala vägar?

”Ja, eftersom lagstiftningen inte är förändrad.”

Får arrangörer själv sätta upp pilar?

”Se svar ovan, dialog med väghållningsmyndigheten, beslut enligt Väglagen/överenskommelse.”

Vad gäller vid små tavlor vid exempelvis en vätskedepå?

Se svar ovan, dialog med väghållningsmyndigheten, beslut enligt Väglagen/överenskommelse.

Vi kan inte jämföra alla lopp med Vätternrundan, varför jämför ni hela tiden med VR och de insatser som gjordes där från 2019?

”Utgångspunkten är i det gemensamma utvecklingsarbete Trafikverket och Vätternrundan gjorde 2018-2019. Vätternrundan var ett lämpligt arrangemang att utgå från då det arrangemanget innehåller de flesta typer av åtgärder, stort som smått. Lagstiftningen och ansvarsförhållanden är de samma oavsett vilken typ av arrangemang eller dess storlek. Vi pratar ju inte om arrangemanget utan egentligen det behov trafikanterna på den allmänna vägen har för behov av information om förändringar i förekommande fall. Trafikanternas behov av information beror på hur arrangemanget ska genomföras. Ju ”större väg” (trafikmängd och högsta tillåtna hastighet) desto större behov av åtgärder.”

Vad gör vi om den önskade dialogen med Trafikverket inte fungerar?

”Ta en kontakt med Cykelförbundet; tanken med hela arbetssättet bygger på en tidig dialog. Det ska inte vara så, men är det så kontakta SCF.”

Vad gäller om man har arrangemang som är mera som utflykter, max 20 cyklister och ingen tidtagning, är det tänkt att man ska ha tillstånd från Länsstyrelsen for sådana arrangemang?

”Det där är en fråga som Länsstyrelsen får svara på.” (Tas upp vid nästa infomöte, se nedan.)

Svenska Cykelförbundet planerar nämligen parallellt med detta arbete för nya informationsmöten. Nästa infomöte blir angående i första hand tillståndsfrågor MTB-lopp, som markägarfrågor. Möte annonseras ut direkt efter svar från Länsstyrelsen när de kan arrangeras.

Kontakta oss på kansli@scf.se om ni har frågor som ni vill tas upp då eller om ni har flera frågor efter denna vecka infomöte.

Förutom Riksidrottsförbundet och Cykelförbundet jobbar även Triathlon-, Skidskytte, Friidrott-, Orientering-, Bilsport- och Skidsportförbunden vidare med dessa frågor. Vi återkommer fortlöpande med information.

Läs också: Välkommet beslut från regeringen om att ge uppdrag till Trafikverket att se över regler och nuvarande dyra kostnader för evenemang som exempelvis cykellopp på väg.

Text och foto: SCF