Meny
Förbundet

Positivt från regeringen om dyra kostnader för cykellopp på väg

Nu kommer ett välkommet beslut från regeringen om att ge uppdrag till Trafikverket att se över regler och nuvarande dyra kostnader för evenemang som exempelvis cykellopp på väg.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur. För idrotten har nuvarande regler inneburit stora kostnader som riskerar att omöjliggöra genomförande av många evenemang.

”Det är mycket glädjande att Infrastrukturminister Tomas Eneroth lyssnat till idrottsrörelsens behov och skyndsamt agerat efter uppvaktning från Riksidrottsförbundet tillsammans med berörda specialidrottsförbund. Det uppdrag som regeringen nu har gett åt Trafikverket är ett stort steg framåt och helt nödvändigt för att idrottsevenemang på statliga vägar även i framtiden ska vara möjliga”, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet (RF).

Varje år arrangeras ett stort antal tävlingar på vägar för såväl elit och motionärer som barn och ungdomar. Men det nuvarande regelverket som Trafikverket hade fått i uppdrag att genomföra ett nytt arbetssätt från 1 januari 2023, gör att de folkhälsofrämjande och elitinriktade idrottsaktiviteterna på vägarna var hotade. Detta eftersom arrangörerna tvingas ta alla kostnader kopplade till åtgärder enligt vägmärkesförordningen (2007:90), exempelvis omskyltning, längs statliga vägar.

”Att ideella föreningar och arrangörer ska ta huvudansvaret för kostnaderna, som kan uppgå till miljonbelopp, är helt orimligt. En mindre arrangör har helt enkelt inte musklerna att kunna ta sig an det. Framtiden för dessa evenemang ser betydligt ljusare ut nu tack vare regeringens beslut i dag”, säger Björn Eriksson.

Då läget är väldigt mycket mer positivt för idrottande på statliga vägar än i onsdags morse då Svenska Cykelförbundet och Trafikverket hade ett informationsmöte är inte längre en sammanfattning och alla frågor aktuella. Men vi återkommer i ämnet med mera detaljer och kommentarer i början av nästa vecka!

Text: RF och SCF
Foto: SCF