Meny

Tävlingslicens 2019

Den 1 december öppnar vi upp för ansökan om tävlingslicens 2019. Gör det direkt så att du har den nya licensen klar till de två mästerskapstävlingarna som vi har framför oss i början av året (CX och bana). Även om just ditt första tävlingstillfälle kommer att vara senare under året är det en bra idé att skaffa licensen redan nu, eftersom du då inkluderas av en licensförsäkring redan från början av året.

Här finns information om hur du ansöker om licens

Nya avgifter 2019 – gratis för barn under 11 år

Vi vill få fler barn och ungdomar att vilja prova på att tävla, få fler barn att testa nybörjarklass. Därför har vi tagit bort licensavgiften helt för barn under 11 år. För ungdomar upp till 15 år förblir avgiften oförändrad, övriga får en högre avgift 2019 med anledning av högre försäkringspremier.

Licensavgifter 2019

Varför tävlingslicens?

En tävlingslicens är en ID-handling som berättigar dig att delta på tävlingar sanktionerade av SCF och UCI. Med licensen följer även en försäkring.

Försäkringen innebär att cyklisten försäkrad i sitt idrottsutövande både under tävling och träning nationellt och internationellt samt vid resor till och från sina cykelaktiviteter. Vid vissa sanktionerade tävlingar går det att lösa engångslicens till vissa klasser (Ungdom 11–16 år, Sport 17 år + och Elitmotion), förutsatt att man är medlem i en SCF-ansluten förening. Mer om licensförsäkringen (K59900) här.

Genom att vara licensierad ställer du upp på tävling i enlighet med det regelverk som finns för cykelsporten (SCF, UCI, RF). Regelverket har till syfte att skapa lika förutsättningar mellan utövande individer samt göra tävlandet så säkert som möjligt.