Förbundet

Åttahundrasextioåttatusen

868 000 kronor!!! Så mycket pengar har SCF under 2016 haft möjlighet att fördela till projekt rörande barn- och ungdomsverksamheten ute i föreningarna. Idag, den 12 oktober, är samtliga medel fördelade och vi stänger nu möjligheten att ansöka om Idrottslyftsmedel (IL) i Idrottonline.

Det har varit ett aktivt IL-år, trots att det kom igång lite sent. Att notera är att det varit en större blandning av föreningar som ansökt om och beviljats medel under året. Föreningar som representerar samtliga sju grenar organiserade under SCF, föreningar spridda över hela landet och projekt som spänner över ett stort och intressant spektra. Projekt som genomförts och fortfarande genomförs handlar bland annat om integrering av ensamkommande barn och flyktingar (något som dessutom fått medial uppmärksamhet på vissa håll i landet), rekryteringsprojekt av barn där låneutrustning möjliggjorts av IL-medel, samverkansprojekt mellan flera föreningar där man tillsammans skapat möjligheter för unga cyklister att utvecklas genom gemensamma tävlingar, träningar och utbildningar, föreningsutvecklingsprojekt där man i samverkan med SISU sett över och arbetat med att bli ännu bättre på att ta emot barn och unga i sin verksamhet.

Det är oerhört inspirerande att få ta del av alla dessa ansökningar. För att sprida inspiration och motivation efterfrågar vi rapportering med foto från de olika projekten. Några av dessa berättelser har vi redan lagt ut. Läs och inspireras! 

Fortfarande möjligt att ansöka om IL-medel för vissa aktiviteter
Tack vare att RF har givit SF möjlighet att direktreglera vissa i förväg redovisade aktiviteter, direkt via IL-medel så finns det faktiskt en del pengar kvar som ska användas i barn- och ungdomsverksamheten. Det gäller chip (transponder) för barn och ungdomar (se instruktion om hur ni ansöker om här under rubriken chip. Det finns även medel kvar för utbildning och förkovring. För utbildningar till tränare 1 och tävlingsledare 1 som arrangerats under hösten 2016 gäller: halva utbildningskostnaden direktregleras via IL utan att man behöva ansöka om det. Den andra halvan av kostnaden betalas enligt kallelse av förening eller privatpersonen. För ungdomsledarutbildningen direktregleras hela kostnaden direkt. Dessutom finns medel kvar som kommer att användas till talangläger den 18-20 november. (Mer information inom kort). Tack vare denna möjlighet besparas vi en massa administrativt arbete, både för kansli och förening. Bra va?

Arbetsgruppen för Idrottslyftet ser fram emot återrapporteringar från alla ansökningar som godkänts under året och än fler berättelser som vi kan dela med oss av. Vi ser nu fram emot ett nytt år 2017 då vi hoppas och tror att SCF barn- och ungdomsverksamhet kommer att blomma ut ordentligt.

TACK!