Så här kan Idrottslyftet användas!

Det är oerhört inspirerande att få ta del av alla ansökningar om Idrottslyftsmedel till projekt som rör barn- och ungdomsverksamhet. För att sprida inspiration och motivation efterfrågar vi rapporter från de olika projekten som genomförts. Hjälp oss att lyfta fler projekt kopplade till IL-medel, mejla in era rapporter med bilder till kansli@scf.se.

Läs här om hur ni ansöker om medel från Idrottslyftet.

Så här har några föreningar använt IL-medel

Sex cyklister från fem föreningar deltog på Radjugendtour i Österrike 2016. Med hjälp av Irottslyftsmedel blev resan av.

Sex cyklister från fem föreningar deltog på Radjugendtour i Österrike 2016. Med hjälp av Irottslyftsmedel blev resan av.

Vem kan söka Idrottslyftsmedel och hur gör man?

Läs mer om Idrottslyftet här

idrottslyftet_rgb_yellow