Meny
Förbundet

Så rapporterar ni in deltagare och får återstartsstöd vid motionslopp

Svenska Cykelförbundet har infört en ny avgiftsmodell för motionslopp. Här kommer information om avräkning av deltagaravgift gentemot SCF:s licensregister för motionslopp samt tävlingar med motionsklass.

Som tidigare presenterats kommer varje anmäld cyklist med en svensk licens som deltar i ett motionslopp eller motionsklass innebära noll kronor i deltagaravgift i stället för ordinarie 65 kronor (subventionerad till 25 kronor 2023).

Se exempel på miljön där varje motionsloppsarrangör samt tävling med motionsklass kommer göra sin licenskontroll med uträkning.

Så här rapporterar motionsloppsarrangörer sina deltagare

Viktig information kopplat till detta är att arrangörer för alla svenska cyklister behöver ta in fullständigt personnummer från de anmälda för att kunna ge en korrekt rapportering och avräkning gentemot SCF:s licensregister.

För utländska deltagare som saknar de sista fyra siffrorna i personnumret behövs i stället födelsedata (år-månad-dag exklusive de fyra sista siffrorna, xxxx-xx-xx) och nationalitet anges.

Utländsk cyklist som har en UCI licens har rätt att delta, men, arrangören betalar deltagaravgift då SCF inte kan garantera att denne har en gällande olycksfallsförsäkring (internationellt ser kopplingen mellan olycksfallsförsäkring och tävlingslicens ibland annorlunda ut gentemot Sverige).

En samlingssida med all information (exempelvis mall på importlista) finns HÄR.

Så här fungerar det med återstartsstöd för deltagaravgifter

Gällande återstartsstödet för deltagaravgifter så kommer det finnas en mall tillgänglig för nedladdning som sparas, fylls i och mejlas till Svenska Cykelförbundet.

Mallen ska baseras på uppgifter om antal anmälda cyklister utifrån den faktura som SCF skickar ut till arrangören cirka två veckor efter avslutat arrangemang. Mallen och all info om rutinen för att söka återstartsstöd för deltagaravgift kommer finnas HÄR!

Text och arkivbild: SCF