Alla grenar

Motionskommittén

Det stora intresse för cykling och hälsa som funnits i Sverige under ett antal år fortsätter. Fler och fler anmäler sig till motionslopp och nya lopp dyker hela tiden upp runt om i landet. För att se till att Svenska Cykelförbundet värnar om den svenska motionscyklingens intressen har en motionskommitté tillsatts. Kommittén ska i samverkan med generalsekreterare arbeta för att motion ska vara en del i Svenska Cykelförbundets verksamhet.

Under 2018 arbetar motionskommittén bland annat med att utreda vilka lopp som faller under begreppet motion. Samtidigt tittar de närmare på försäkringar och analyserar vilka frågeställningar, behov och önskemål som finns kring det. Försäkringsfrågan är viktig för framtiden och de diskussioner som påbörjades 2017 fortsätter in i 2018 för att mynna ut i ett förslag till SCF styrelse.

De motionsregler som tidigare har funnits har uppdaterats och är ute på remiss.

Landsvägscyklister har uppenbara fördelar av att träna tillsammans men det har framkommit ett behov hos  av lokala kontakter för motionärer även inom andra grenar. Därför har motionskommittén planer på att ta fram en förteckning över föreningar som erbjuder motionsträningar.

Länsstyrelsernas arbete har stor betydelse för arrangörer av motionslopp, eftersom de olika länsstyrelserna har olika regler kring arrangemang av motionslopp. Vi har löpande kontakter med flera länsstyrelser och Transportstyrelsen för att förbättra processen kring ansökningar av motionslopp och arbetar för att distriktsförbunden ska komma att vara remissinstans för länsstyrelserna vid arrangemang av motionslopp.